Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4119

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongeval in Izegem - Totale kosten - Computergestuurde controlecentra

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ongeval bij het vervoer
vergoeding

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
19/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-819

Vraag nr. 5-4119 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op donderdag 26 april 2007 botsten twee treinen in het station van Izegem. Een jaar later bedroeg de kostprijs van het treinongeval al anderhalf miljoen euro. Maar nog niet alle schadedossiers waren toen afgehandeld: van de zesenvijftig slachtoffers waren toen eenendertig dossiers afgehandeld. Er restten dus nog vijfentwintig dossiers en de schadedossiers van de personeelsleden waren nog niet behandeld. Tot 2008 werd aan de slachtoffers meer dan 31.000 euro schadevergoeding uitgekeerd. De schade aan het de spoorweginfrastructuur bedroeg meer dan 137.000 euro. Daarnaast was er voor meer dan 1,3 miljoen euro schade aan het rollend materieel.

Uit het onderzoek van het parket bleek dat een menselijke fout aan de basis lag van het treinongeval. Om dergelijke ongevallen te voorkomen, werd voor de personeelsleden een actieplan "Leren uit ervaring" opgesteld en dat resulteerde in een sensibiliseringscampagne voor het personeel van de seininrichtingen. Infrabel verklaarde toen ook dat de bestaande seinposten zouden worden overgebracht naar eenendertig computergestuurde controlecentra.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wat was het uiteindelijke kostenplaatje van het treinongeval (opgedeeld in schadedossiers van slachtoffers, schadedossiers van personeelsleden, spoorweginfrastructuur en rollend materieel)?

2) Zijn alle schadedossiers afgehandeld?

3) Wat is de stand van zaken voor de overbrenging van de seinposten naar eenendertig computergestuurde controlecentra?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2012 :

1.   en 2.  

De totale personeelskost bedroeg 2 209,32 euro. 

De buskosten bedroegen 10 173,69 euro. 

De totale kosten voor de schade aan het materieel bedroegen 1 389 504,01 euro. 

De totale kosten voor de treinvertragingen bedroegen 9 564,79 euro. 

Voor wat betreft de personeelsleden die erkend werden als slachtoffer van een arbeidsongeval zijn alle schadedossiers afgehandeld. De totale kosten bedroegen 10 394,05 euro. 

3.   Op de 368 bestaande seinposten in 2005 waren er nog 215 eind 2010. Er is voorzien om het aantal seinposten te reduceren tot 31 tegen eind 2014.