Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2898

van Claudia Niessen (Ecolo) d.d. 29 juli 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen en afschaffing van treinen - Verbinding naar Eupen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel

Chronologie

29/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4112

Vraag nr. 5-2898 d.d. 29 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2010 heeft de stiptheid van het Belgische spoorverkeer een historisch dieptepunt bereikt. Vooral tijdens de spitsuren en in de avonduren moeten reizigers en pendelaars heel wat geduld oefenen.

In 2010 hebben 14% van de treinen op het Belgische spoorwegnet een vertraging van meer dan zes minuten opgelopen. Volgens de officiŽle mededelingen van de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zou 85,7% van de treinen volgens het officiŽle uurrooster hebben gereden in 2010.

Het zijn vooral de treinen tijdens de spitsuren die vertragingen oplopen. Vorig jaar reden 16,3% van de treinen in de ochtendspits en 20,7% van de treinen in de avonduren met vertraging. Tijdens het week-end zijn de resultaten beter, dan rijden 90% van de treinen volgens het geplande uurrooster. Ongeveer 2% van de treinen werd gewoon afgelast om verschillende redenen.

De reizigers van de Duitstalige Gemeenschap beschikken over een interessante en aantrekkelijke treinverbinding tussen het station van Eupen en de metropolen Luik, Brussel, en zelfs Oostende, een verbinding die ook tal van onze Duitse buren kunnen gebruiken. Ook die verbinding heeft geregeld te maken met de genoemde vertragingen.

Bijzonder vervelend voor deze reizigers is het feit dat het station van Eupen niet meer bediend wordt wanneer de vertragingen te hoog oplopen en dat de trein niet verder rijdt dan Welkenraedt, waar niet automatisch aansluiting wordt verzekerd voor Eupen.

Om een antwoord te kunnen bieden op de subjectieve indrukken van tal van pendelaars en reizigers met betrekking tot de aangehaalde feiten, heb ik volgende vragen:

1) Wat is sedert begin 2011 het percentage treinen dat het station van Eupen met vertraging heeft bereikt en dat van daaruit met vertraging is vertrokken?

2) Hoeveel verbindingen werden in dezelfde periode afgelast, zodat er dus geen verbinding verzekerd was met Eupen, terwijl geen enkele andere trein werd ingezet om Eupen te bedienen?

3) Volgens welke criteria wordt een rit tot het eindstation afgelast en wanneer wordt er voorzien in een trein die Eupen bedient wanneer een traject voortijdig wordt afgebroken in Welkenraedt? Wie neemt die beslissing?

4) Wat zijn de belangrijkste redenen van de vertragingen op deze lijn en hoe kan dit worden verholpen?