Schriftelijke vragen van 5-201 tot 5-300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-201 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Geschorste werklozen - Afloop van de schorsingsperiode - Vereffening van de werkloosheidsvergoedingen - Leesbaarheid van de toelaatbaarheidscode
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-202 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Bewakingsagenten - Verbod op directe doorstroming vanuit politiediensten - Evaluatie
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-203 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - Verhoogde Staatstoelage - Criteria voor de steden en gemeenten - Aanpassing
  Verzending vraag 30/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4064
5-204 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Participatiefonds - FinanciŽle en economische crisis - Impact - Kredietverlening aan startende of jonge ondernemingen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-205 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  GastroscopieŽn - ColoscopieŽn - Aantallen - Invloed van het preventieproject van de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag 8/10/2010
  Herkwalificatie 23/12/2010
  Antwoord 19/1/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-253
5-206 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Nog terug te betalen bedragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/10/2010
  Herkwalificatie 23/12/2010
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-254
5-207 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Cardiologie - Pacemakers en implantable cardioverter defibrillators (ICD's) - Aantallen - Besparingen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Herkwalificatie 23/12/2010
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-255
5-208 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Financiering - Voorwaarden - Controle
  Verzending vraag 8/10/2010
  Herkwalificatie 23/12/2010
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-256
5-209 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Artsen - Contingentering - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/10/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-685
5-210 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 10/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-211
5-211 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-210
5-212 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsmarkt - Meerkost van oudere werknemers - Discriminatie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 21/6/2011
5-213 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 30/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-215
5-214 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 10/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-215
5-215 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-213
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-214
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3971
5-216 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ioniserende straling van medische oorsprong - Hoeveelheden - Vermindering
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 10/3/2011
5-217 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Graafwerken - Gaslekken - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3972
5-218 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gewapende overvallen - Vluchtpogingen naar het buitenland - Aantallen en evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 18/1/2011
5-219 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Herstructurering van bpost - Operationele platforms - Stand van zaken - Locatie
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 6/6/2011
5-220 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-221
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3995
5-221 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 20/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-220
5-222 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorwaarden - Follow-up - Herroepingen, schorsingen of herzieningen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 14/1/2011
5-223 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 10/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-224
5-224 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgocontrol - Wilde staking - Oorzaken en maatregelen - Minimale dienstverlening
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-223
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4029
5-225 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Invrijheidsstelling - Voorwaarden - Misbruik
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 17/1/2011
5-226 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Slechte omstandigheden voor sommige gedetineerden - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 29/6/2011
5-227 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - West-Vlaanderen - Heropening van stopplaatsen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-228 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen naar Noord-Frankrijk - Aantallen - Grenstarieven
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-229 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket "Dag aan zee" - Afschaffing - Alternatieven
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-230 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4377
5-231 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Grensoverschrijdende fraude - Talenkennis van het personeel
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 6/12/2010
5-232 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude)
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 25/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-233
5-233 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude)
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-232
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4481
5-234 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) - Personeelsbestand - Veroudering
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 18/3/2011
5-235 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4443
5-236 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rechtszaken - BeŽdigde vertalers en tolken - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4444
5-237 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-239
5-238 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 3/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-239
5-239 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-238
5-240 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Uitblijven van gerechtelijke beslissingen - Onttrekking van de rechters - Aantallen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 29/4/2011
5-241 Miller Richard (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Compacte fluorescentielampen - Verpakkingen - Bedrieglijke informatie - Test-Aankoop - Studie - Consumentenbescherming - Initiatieven
  Verzending vraag 8/10/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-242 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geestelijke gezondheid bij de jongeren - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) - Aanbevelingen - Eventuele realisaties - Kostprijs - Spoedeisende psychiatrische hulp - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4323
5-243 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Aangetekende zendingen - Weigeringen en niet-afgehaalde zendingen - Aantallen
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-244 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Spoorwegpolitie - Gebrek aan personeel - Gebrek aan een centrale locatie - Discriminatie tussen de leden van de lokale en de federale politie
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
5-245 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheid in en rond spoorwegstations - Nieuwe rondzendbrief - Samenwerkingsakkoorden - Stand van zaken
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-246 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Studenten - Leefloon - Aantallen
  Verzending vraag 21/10/2010
  Antwoord 24/6/2011
5-247 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 21/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-248
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4445
5-248 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating
  Verzending vraag 21/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-247
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4468
5-249 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-10
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4363
5-250 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeit per ziektegroep
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 13/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-11
5-251 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Toezicht op de ratingbureaus
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 28/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-17
5-252 Miller Richard (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Veiligheid - Investeringen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4324
5-253 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4325
5-254 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Duitse spoorwegen - Hogesnelheidslijn tussen Frankfurt en Londen - Gevolgen voor BelgiŽ en voor Brussel
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 11/7/2011
5-255 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven Brussel - Eventuele komst van een derde bagageafhandelaar- Koninklijk besluit - Inhoud
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-256 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische ambassades en consulaten - Eventuele reorganisatie - Cijfermatige evaluatie van de Belgische aanwezigheid in het buitenland - Resultaten - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-257 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Besnijdenis - Bestrijding - Rapport van de experts van december 2009 - Besluiten - InterministeriŽle Conferentie - Aangehouden actiemogelijkheden - Genitaal onderzoek van de meisjes tijdens het medische schoolonderzoek
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-258 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Gent-Geraardsbergen - Renovatie en verbeteringswerken - Inlassen van een bijkomende piekuurtrein
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3950
5-259 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Notulen met de beslissingen van de algemene vergadering - Opname van de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-260 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-261
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3951
5-261 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tariefverlaging voor mensen die in armoede leven - Aantallen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-260
5-262 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Zaventem - Vrachtvervoer - Veiligheidsproblemen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 17/12/2010
5-263 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-264 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Artsen en tandartsen - Contingentering - Hoog aantal nieuwe studenten in Franstalige universiteiten - Impact op de gezondheidszorg
  Verzending vraag 5/11/2010
  Herkwalificatie 17/3/2011
  Antwoord 22/3/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-684
5-265 Durnez Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-266
5-266 Durnez Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 3/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-265
5-267 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4364
5-268 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4365
5-269 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Metaaldiefstallen - Aantallen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
5-270 Miller Richard (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telecomoperatoren - Facturen - Rappelkosten - Eventuele gedragscode
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-271 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Algemene Vergadering - Europese Unie (EU) - Beter statuut - Weigering van de landen van Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Oceaan - Redenen - Alternatieven
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 21/3/2011
5-272 Miller Richard (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Openbare besturen - Gebruik van spraakservers en van het internet - Klachten - Vermenselijking van de communicatie met de burgers - Toegang tot het internet - Uitsluiting van een deel van de bevolking
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 23/5/2011
5-273 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Toegang tot water - Cijfers - Aanbevelingen van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Toepasbaarheid
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-274 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  Magistraten - Aantal - Daling - Afwezigheden - Gerechtelijke achterstand - Eventuele oplossingen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 21/2/2011
5-275 Miller Richard (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Gas - Prijs - Verhoging in 2009 en 2010 - Prijsdaling - Vooruitzichten voor de winter 2010 -2011 - Gezinnen in moeilijkheden - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-276 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorgen - Budget - Vermindering - Nieuwe initiatieven - Financiering - Beperking
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-277 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-278 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Overconsumptie - Oorzaken - Preventiecampagnes - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Begroting - Gewicht op de uitgaven - Vermindering - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 29/6/2011
5-279 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Passwords - Keuzen - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-280 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Veiligheid - Sociale netwerken - Gevaar - Sensibiliseringscampagne - Budget
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-281 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-282 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Hervorming - Kostprijs - Uitvoering - Staking van de brandweermannen - Eventuele minimumdienst
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-283 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4289
5-284 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Turkije - Gesprekken met het oog op de toetreding tot de Europese Unie (EU) - Turks-Cypriotisch handelsinitiatief
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 1/3/2011
5-285 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Huurrecht - Herstelling van een gehuurde woning - Verantwoordelijkheid
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-286 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-287 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 20/1/2011
5-288 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Mensenrechten - "Cuban five" - Bezoekrecht van familieleden
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-289 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten
  Verzending vraag 26/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4486
5-290 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoop van een motorfiets door een vennootschap - Aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde - Verwerping door de administratie - Rechtsgronden
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 22/11/2010
5-291 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Aanpassing referteprijs consumptie door Sabam - Berekening van de billijke vergoeding - Referteprijs van de meest genuttigde drank - Impact van de verhoogde bierprijzen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 24/1/2011
5-292 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Koning Boudewijnstichting - Verslag over de financiŽle situatie van de vrouw - Kwetsbaarheid - Strijd - Betere informatie - Type van profiel - Oorzaken - Alimentatie - Niet-betaling door ex-echtgenoot - Maatregelen
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 30/3/2011
5-293 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Luchthaven Brussels Airport - Veiligheid - Budget - Eventuele verhoging - Bodyscanner - Eventuele aankoop - Aantal - Kostprijs - Effect op het aantal reizigers - Privťleven - Aanslag
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 5/7/2011
5-294 Defraigne Christine (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing
  Verzending vraag 26/10/2010
  Antwoord 3/5/2011
5-295 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Benelux-trein - Stand van zaken van het Fyra-project - Afschaffing van de huidige treinen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-296 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Garanderen van een aansluiting - Taxicheques
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-297 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wachttijd aan de loketten - Aankoop van tickets in automaat of op het internet - Afschaffing van mogelijkheid om in de trein een ticket te kopen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-298 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers uit het buitenland - Detachering - Duur van de procedure - Aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag 5/11/2010
  Antwoord 2/2/2011
5-299 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Centraal - Aantal reizigers - Vergelijking met andere stations
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-300 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen
  Verzending vraag 5/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4446