Vraag om uitleg nr. 5-684

5-684 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de contingentering van artsen en tandartsen en het hoog aantal nieuwe studenten aan Franstalige universiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-264