Schriftelijke vragen van 4-7101 tot 4-7200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7101 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting over de toegevoegde waarde (btw) - Systeem van fiscale schuldvergelijking - Circulaire van 2005 - Toepassing - Disfuncties - Verduidelijking van de regeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7102 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  TunesiŽ - Streek van Gafsa - Protest - Aanhoudingen - Veroordelingen bij verstek - Opsluitingen - Mensenrechten - Schendingen - Resolutie nr.4-1179/1 - 2008/2009 van de Senaat inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7103 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Parket - Procureurs des Konings - Eerste substituten - Onderzoeksrechters - Gemiddelde leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7104 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 25/3/2010
4-7105 Destexhe Alain (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen van 7 januari 2010 - Toestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
4-7106 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7107
4-7107 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Liften - Opvolging van de veiligheidsvoorschriften - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 6/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7106
4-7108 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenhervorming - Overlevingspensioen - Cumul met een wedde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7109 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7110
4-7110 Van Den Driessche Pol (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7109
4-7111 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Tarieven - Prijsdaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7112 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen van fietsen - Preventie - Graveermachines - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7113 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asbestfonds - Aantallen dossiers - Gemiddelde duur van afhandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 10/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1517
4-7114 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Justitie  
  Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1533
4-7115 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen - Aanrekenen van de inkomsten van de begunstigden - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1516
4-7116 Schelfhout Els (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opvangcrisis - Gevolgen voor minderjarigen - Afbouwen van opvang in hotels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 10/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1519
4-7117 Seminara Franco (PS) minister van Justitie  
  Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7492
4-7118 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Boekhoudratio's - Wetgeving - Verplichte invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7119 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Toxische kredieten - Bad bank - Verstrekte en gebruikte waarborgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7120 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Medisch Farmaceutisch Comitť - Therapeutisch Formularium - Therapeutische vrijheid van de voorschrijvende arts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7121 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bouwsector - Arbeidsongevallen - Aantallen, oorzaken en gevolgen - Budgettaire impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7122 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  'Internet voor iedereen'-project
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7123 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gesloten federale jeugdinstellingen - Beschikbare plaatsen - GeÔntegreerde databank - Registratie van de beslissingen van jeugdrechters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7124 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Offerfeest - Vademecum in het Turks en het Arabisch - Taalwetgeving - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
4-7125 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Reclame - Gebruik van logo's, labels en pictogrammen - Kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-7126 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - PostPunten - Uitbating door gemeentebesturen - Beperkte rol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 28/4/2010
4-7127 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang tijdens de vakantiemaanden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-7128 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieaanvragen - Controle van de documenten - Fraude - Inlichting van het parket en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7129 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Transitcentrum 127bis - Illegalen - Hospitalisatie en medicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7130 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Belgisch Europees sociaal fonds - Reglementaire basis - Bijdragen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7131 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Genitale verminking - Studie - Evaluatie van het beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 4/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7132
4-7132 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Genitale verminking - Studie - Evaluatie van het beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7131
4-7133 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieaanvragen - Voorleggen van een identiteitsdocument - Ontvankelijkheidscriterium - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7134 Somers Ann (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7135 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7136 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7137 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7138 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7139 Somers Ann (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7140 Somers Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7141 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7142 Somers Ann (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7143 Somers Ann (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7144 Somers Ann (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7145 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7146 Somers Ann (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7147 Somers Ann (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7148 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7149 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 16/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7150 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7151 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7152 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7153 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7154 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
4-7155 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Pensioensparen - Aantal spaarders - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7156
4-7156 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Kredietcrisis - Pensioensparen - Aantal spaarders - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7155
4-7157 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Online reclame - " Google taks " naar Frans initiatief - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7158 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Studenten geneeskunde - Contingentering - Erkenningen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Lissage
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7159 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slaap- en kalmeringsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7160 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7161 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Europese Unie (EU) - Betaling van visserijrechten in ontwikkelingslanden - Effect op de zelfredzaamheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7162
4-7162 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese Unie (EU) - Betaling van visserijrechten in ontwikkelingslanden - Effect op de zelfredzaamheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7161
4-7163 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7165
4-7164 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7165
4-7165 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7164
4-7166 Taelman Martine (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit - Aantallen - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 20/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7167
4-7167 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit - Aantallen - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7166
4-7168 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Klachten - Chinese pijnboompitten - Verandering van de smaakzin
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
4-7169 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Piraterij - Europese Unie (EU) Naval Force Somalia (NAVFOR) - Operatie Atalanta - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-7170 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station in Lovenjoel - Mogelijke heropening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7171 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegtuigen - Veiligheid - Controles - Boetes en incidenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 10/3/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-7172 Fourny Dimitri (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gsm-dekking - Lijn 161-162 - Klachten - Aantal - Andere lijnen zonder dekking - Beheerscontract - Doelstellingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1563
4-7173 Destexhe Alain (MR) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7174
4-7174 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rwandese genocide van 1994 - Aanwezigheid van genocidair op Belgisch grondgebied - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Openbare orde - Handhaving - Maatregelen - Dienst Vreemdelingenzaken Ė Toekenning verblijfsvergunning - Rechtsgrond
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7173
4-7175 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinderen geboren met een handicap ten gevolge van de inname van een geneesmiddel - Postafene - Medische follow-up van de slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7176 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Belgische diplomatie - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7177 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7178 Seminara Franco (PS) minister van Justitie  
  Justitie - Telefoontap - Kostprijs - Daling - Maatregelen - Contracten met de telecomoperatoren - Nieuwe onderhandelingen - Voorbeeld van Frankrijk en Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7179 Destexhe Alain (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7180
4-7180 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Handelspraktijken - Reservering via het internet - Prijs - Plotse wijzigingen - Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7179
4-7181 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Rekenhof - 166e Boek met opmerkingen - Personen in dienst van de federale overheid - Onvolledige cijfers - Gebrek - Veroudering van het openbaar ambt - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7182 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Rwandese genocide van 1994 - Genocidaires die in BelgiŽ verblijven - Veroordeling wegens genocide door het Rwandese gerecht - Dienst Vreemdelingenzaken - Toekenning van een verblijfsvergunning - Juridische basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7183 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7185
4-7184 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7185
4-7185 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Belgische reactie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7184
4-7186 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoopcomitťs - Dossierbehandeling - Gemiddelde termijnen - Oorzaken en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7187 Van Den Driessche Pol (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenvervoer - Vervoer naar een privť-praktijk - Gebrek aan tussenkomst door het ziekenfonds - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7188 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7189
4-7189 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7188
4-7190 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Commissie voor verkiezingsklachten - Schending van democratische waarden - Gevolgen voor de Belgische missie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-7191 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen van januari en februari 2010 - Aantallen - Klachten en vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7192 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebrekkige stiptheid van de trein P-8306 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7193 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltreinen tussen Hasselt en Brussel - Gebrek aan stiptheid - Communicatie met de reizigers - Klachtenbehandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7194 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Mechelen - Spoorwijzigingen- Waarschuwing van de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7195 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Communicatie met de reizigers - Railtime - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7196 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Beernem - Verkeersonveilige omgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7197 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spooroverweg aan de Kattestraat in Loppem - Onveilige situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7198 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7199 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politievoertuigen - Ongevallen - Aantallen en schade - Aanvullende rijvaardigheidstraining
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7200 Van Den Driessche Pol (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Wegen buiten bebouwde kom - Snelheidsbeperking - Algemene beperking tot 70 kilometer per uur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 ) 12/3/2010
  Antwoord 19/4/2010