Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7135

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen

ministerie
overheidsapparaat
oudere werknemer
aanwerving
taalgebruik
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
22/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154

Vraag nr. 4-7135 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (" Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50 ") is gebleken dat het ambtenarenkorps bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel werknemers ouder dan vijftig " onrustwekkende proporties " heeft aangenomen. Dat beweerde althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concrete cijfers van de minister van Werk en Gelijke Kansen in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5476 tonen inderdaad een voortschrijdend verouderingsproces aan. Naar verluidt is het een gegeven dat zich ook in andere overheidsdiensten manifesteert of zal manifesteren.

Bijgevolg stelde ik graag de volgende vragen met betrekking tot het personeel werkzaam in de overheidsadministraties of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:

a) voltijds;

b) halftijds;

c) vier vijfde;

d) in een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de minister interne hervormingen in de administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Antwoord ontvangen op 22 april 2010 :

1) a)

Contractuel

Contractueel
Statutaire

Vastbenoemd
Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal
Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

A

F

53

24

77


A

F

38

36

74


N

17

6

23G

1

 

1

Total

Totaal

 

70

30

100N

141

113

254Total

Totaal

 

180

149

329

B

F

65

23

88
N

21

17

38


B

F

70

68

138

Total

Totaal

 

86

40

126N

99

83

182Total

Totaal

 

169

151

320

C

F

106

81

187
N

154

88

242


C

G

1

 

1

Total

Totaal

 

260

169

429N

110

108

218Total

Totaal

 

111

108

219

D

F

154

83

237
G

2

1

3


D

F

 

2

2


N

169

76

245N

11

14

25

Total

Totaal

 

325

160

485


Total

Totaal

 

11

16

27
Total

Totaal

 

741

399

1140


Total

Totaal

 

471

424

895

b)

Contractuel

Contractueel


Statutaire

Vastbenoemd
 


Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal


 


Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

A

F

34

23

57


A

F

285

343

628


N

20

14

34G

 

3

3

Total

Totaal

 

54

37

91N

491

353

844

 


Total

Totaal

 

776

699

1475

B

F

70

27

97


 


N

15

8

23


B

F

223

284

507

Total

Totaal

 

85

35

120G

2

 

2

 N

317

289

606

C

F

129

61

190


Total

Totaal

 

542

573

1115


G

2

 

2


 


N

149

49

198


C

F

20

27

47

Total

Totaal

 

280

110

390G

1

3

4

 N

173

88

261

D

F

298

109

407


Total

Totaal

 

194

118

312


G

1

 

1


 


N

304

68

372


D

F

19

20

39

Total

Totaal

 

603

177

780G

1

1

2

 N

80

57

137

Total

Totaal

 

1022

359

1381


Total

Totaal

 

100

78

178 Total

Totaal

 

1612

1468

3080

c)

Contractuel

Contractueel
Statutaire

Vastbenoemd

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal
Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

A

F

7

10

17


A

F

360

574

934


N

4

9

13G

4

10

14

Total

Totaal

 

11

19

30N

414

583

997Total

Totaal

 

778

1167

1945

B

F

48

10

58
N

7

14

21


B

F

399

505

904

Total

Totaal

 

55

24

79G

18

18

36
N

521

607

1128

C

F

191

58

249


Total

Totaal

 

938

1130

2068


G

1

 

1
N

111

21

132


C

F

425

234

659

Total

Totaal

 

303

79

382G

27

13

40
N

768

342

1110

D

F

475

130

605


Total

Totaal

 

1220

589

1809


G

7

2

9
N

557

96

653


D

F

216

120

336

Total

Totaal

 

1039

228

1267G

10

 

10
N

340

121

461

Total

Totaal

 

1408

350

1758


Total

Totaal

 

566

241

807


Total

Totaal

 

3502

3127

6629

d)

Contractuel

Contractueel
Statutaire

Vastbenoemd

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal
Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

A

F

2

13

15


A

F

242

708

950


N

3

9

12G

4

21

25

Total

Totaal

 

5

22

27N

230

1062

1292Total

Totaal

 

476

1791

2267

B

F

6

3

9
N

4

2

6


B

F

567

937

1504

Total

Totaal

 

10

5

15G

14

33

47
N

772

1518

2290

C

F

47

13

60


Total

Totaal

 

1353

2488

3841


N

31

12

43Total

Totaal

 

78

25

103


C

F

1043

673

1716
G

12

8

20

D

F

455

79

534N

1352

992

2344


G

5

 

5


Total

Totaal

 

2407

1673

4080


N

578

84

662Total

Totaal

 

1038

163

1201


D

F

407

190

597
G

4

 

4

Total

Totaal

 

1131

215

1346N

642

280

922Total

Totaal

 

1053

470

1523


Total

Totaal

 

5289

6422

11711

e)

Contractuel

Contractueel
Statutaire

Vastbenoemd

Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal
Femmes

Vrouwen

Hommes

Mannen

Total

Totaal

A

F

 

4

4


A

F

32

188

220


N

1

3

4G

 

2

2

Total

Totaal

 

1

7

8N

12

176

188 

 Total

Totaal

 

44

366

410

B

F

1

3

4
 

 N

 

4

4


B

F

71

211

282

Total

Totaal

 

1

7

8G

 

3

3 

 
N

40

227

267

C

F

7

5

12


Total

Totaal

 

111

441

552


N

3

 

3
 

 


Total

Totaal

 

10

5

15


C

F

118

120

238 

 
G

 

1

1

D

F

123

28

151N

86

100

186


N

97

20

117


Total

Totaal

 

204

221

425

Total

Totaal

 

220

48

268
 

 
 

 D

F

56

41

97

Total

Totaal

 

232

67

299N

40

44

84Total

Totaal

 

96

85

181

 

 
Total

Totaal

 

455

1113

1568

2) a)

 

F

G

N

Total

Totaal

2006 - 2010

3439

24

3837

7300

b)

 

F

G

N

Total

Totaal

2006 - 2010

1875

19

2183

4077

3) a)

 

F

G

N

Total

Totaal

2006 - 2010

2283

0

2646

4929

b)

 

F

G

N

Total

Totaal

2006 - 2010

895

0

1240

2135

4) a)

Statutaire

Vastbenoemd

F

4154

9457

 

G

77


 

N

5226


Contractuel

Contractueel

F

183

283

 

N

100


b)

Statutaire

Vastbenoemd

F

524

1458

 

G

13


 

N

921


Contractuel

Contractueel

F

29

74

 

G

1


 

N

44


c)

Statutaire

Vastbenoemd

F

755

1986

 

G

10


 

N

1221


Contractuel

Contractueel

F

62

130

 

N

68


d)

Statutaire

Vastbenoemd

F

171

378

 

G

2


 

N

205


Contractuel

Contractueel

F

516

1159

 

G

4


 

N

639


5 en 6.

In het kader van het opstellen van een operationeel personeelsplan alsook van een strategisch personeelsplan wordt globaal een selectieve vervangingspolitiek toegepast. De personeelsmiddelen worden ingezet rekeninghoudend met de functionele behoeften van elke administratie gebaseerd op de leeftijdspiramide en met de mate waarin de betrokken administraties gevorderd zijn in hun moderniseringsprojecten. Dit heeft tot gevolg dat extra personeelsmiddelen daar worden ingezet waar nodig.