Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7142

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de minister van Landsverdediging

Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen

ministerie
overheidsapparaat
oudere werknemer
aanwerving
taalgebruik
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
12/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154

Vraag nr. 4-7142 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (" Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50 ") is gebleken dat het ambtenarenkorps bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel werknemers ouder dan vijftig " onrustwekkende proporties " heeft aangenomen. Dat beweerde althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concrete cijfers van de minister van Werk en Gelijke Kansen in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5476 tonen inderdaad een voortschrijdend verouderingsproces aan. Naar verluidt is het een gegeven dat zich ook in andere overheidsdiensten manifesteert of zal manifesteren.

Bijgevolg stelde ik graag de volgende vragen met betrekking tot het personeel werkzaam in de overheidsadministraties of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:

a) voltijds;

b) halftijds;

c) vier vijfde;

d) in een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de minister interne hervormingen in de administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Antwoord ontvangen op 12 april 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1.tot 4. De gevraagde cijfergegevens worden hernomen in de tabellen in bijlage aan dit antwoord.

5.en 6. Geen enkele dienst blijft gespaard van vergrijzing.

De situatie binnen het departement van Landsverdediging is specifiek gezien een groot deel van de effectieven uit militairen bestaat. Er dient eveneens te worden benadrukt dat in het kader van de voltooiing van de transformatie de effectieven van Defensie dienen te worden teruggebracht op 34 000 personeelsleden eind 2012 waarvan 2 000 burgerpersoneelsleden.

Bijlage aan het antwoord op de parlementaire vraag nr 4-7142 van 9 maart 2010

Tabel 1 : Overzicht ambtenaren per niveau en leeftijdsklasse


Niveau

Leeftijdsklasse


Statutairen


Contractuelen

N

F

N

F
Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Defensie


A

20-30

6

7

3

4

2

2

4

530-40

24

16

22

16

15

8

10

1240-50

40

18

30

11

5

4

11

450-60

64

20

57

10

6

-

5

2>60

17

4

13

-

-

-

-

-
B

20-30

6

9

3

5

2

1

-

130-40

8

5

14

10

-

4

1

240-50

18

22

18

12

3

4

5

450-60

39

22

27

13

1

-

1

1>60

12

-

7

-

-

-

1

-
C

20-30

1

2

4

-

2

4

2

230-40

9

9

9

9

5

4

-

340-50

37

49

22

21

3

11

3

750-60

119

72

94

42

3

6

1

->60

7

1

10

4

-

-

1

-
D

20-30

-

-

1

-

2

5

2

130-40

1

-

5

1

5

10

10

1640-50

32

39

43

31

10

38

20

5250-60

137

106

189

71

4

36

16

28>60

5

-

16

4

-

2

4

4Niveau

Leeftijdsklasse


Statutairen


Contractuelen

N

F

N

F
Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


KLM (*)


A

20-30

-

1

-

-

2

-

1

130-40

1

-

-

3

-

2

-

140-50

-

2

-

-

-

-

1

-50-60

1

-

3

1

-

-

-

->60

-

-

-

-

-

-

4

-
B

20-30

-

-

1

-

1

-

-

-30-40

-

-

1

-

-

-

-

-40-50

1

1

-

-

-

-

-

-50-60

1

1

1

-

-

-

-

->60

--

-

-

-

-

-

-

-
C

20-30

-

-

-

-

-

-

-

-30-40

-

-

-

-

-

-

-

-40-50

-

-

-

1

-

-

-

-50-60

2

-

-

2

-

-

-

->60

-

-

-

-

-

-

-

-
D

20-30

-

-

-

-

-

-

-

130-40

-

-

-

-

-

-

-

140-50

-

1

2

-

-

-

-

150-60

2

-

1

-

2

3

1

->60

-

-

-

-

-

-

1

1

(*) KLM = Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis


Niveau

Leeftijdsklasse


Statutairen


Contractuelen

N

F

N

F
Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


NGI (*)


A

20-30

-

1

1

-

2

-

-

230-40

4

2

6

1

1

-

-

-40-50

2

2

3

6

-

-

-

150-60

5

1

7

1

-

-

-

->60

2

-

1

-

-

-

-

-
B

20-30

1

-

-

-

2

-

-

-30-40

6

1

6

-

1

-

2

140-50

8

4

4

7

2

-

2

350-60

17

5

17

7

1

-

1

->60

1

-

1

1

-

-

-

-
C

20-30

-

-

1

-

-

-

6

-30-40

-

-

1

1

-

1

-

140-50

1

1

4

-

2

-

3

150-60

12

8

5

3

-

-

-

->60

-

-

-

-

-

-

-

-
D

20-30

-

-

-

-

-

-

2

-30-40

-

-

-

-

-

-

2

240-50

-

-

-

-

-

-

2

150-60

8

8

9

4

-

3

1

3>60

-

-

-

-

-

1

1

-

(*) NGI = Nationaal Geografisch Instituut


Niveau

Leeftijdsklasse


Statutairen


Contractuelen

N

F

N

F
Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


CDSCA (*)


A

20-30

-

-

-

-

-

-

-

-30-40

2

2

-

-

-

-

-

-40-50

1

-

3

3

-

-

-

-50-60

4

1

2

2

-

-

-

->60

1

-

1

-

1

-

-

-
B

20-30

-

3

-

-

-

2

1

230-40

-

4

2

7

-

2

1

140-50

3

5

2

5

-

1

-

150-60

4

4

3

3

-

1

1

2>60

1

1

-

1

1

-

-

-
C

20-30

2

-

2

1

-

20

-

2030-40

1

1

1

2

-

11

1

1740-50

3

3

2

-

-

11

-

450-60

7

11

5

3

-

3

-

1>60

-

-

1

1

-

-

-

-
D

20-30

-

-

-

-

2

2

-

130-40

-

-

1

-

-

4

-

540-50

2

3

-

2

7

4

1

650-60

5

13

1

10

1

7

1

4>60

-

-

-

3

-

-

-

-

(*) CDSCA = Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie


Niveau

Leeftijdsklasse


Statutairen


Contractuelen

N

F

N

F
Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


Man


Vrouw


IV-NIOOO(*)


A

20-30

1

1

-

-

-

-

-

-30-40

-

-

-

-

-

-

-

-40-50

-

1

4

-

-

-

-

-50-60

2

2

3

2

-

-

1

1>60

1

-

-

1

-

-

-

1
B

20-30

-

-

-

1

-

-

1

-30-40

-

4

1

2

-

1

-

-40-50

1

-

2

1

-

-

-

-50-60

1

1

1

3

-

-

2

->60

1

-

-

-

-

-


-
C

20-30

-

-

-

-

3

4

2

230-40

-

1

1

1

2

3

2

1040-50

-

3

3

2

-

3

4

850-60

2

9

3

4

-

-

-

2>60

-

-

1

1

-

-

-

-
D

20-30

-

-

-

-

-

-

1

230-40

-

-

-

-

1

1

-

240-50

-

-

-

1

-

-

-

250-60

3

3

1

10

-

1

-

2>60

2

-

-

-

-

1

-

-

(*) IV-NIOOO = Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

(**) Opmerking : Bij het totaal dienen nog twee Duitstalige ambtenaren boven de 50 geteld te worden die voltijds werken.

Tabel 2 : Overzicht van de jaarlijks afgevloeide contractuele en statutaire ambtenaren sinds 2006


2006

2007

2008

2009

Totaal


Aantal statutairenN

F

N

F

N

F

N

F


N

F

Defensie

56

67

77

84

70

63

71

65

553

181

179

KLM

0

2

2

0

4

1

0

1

10

0

0

NGI

4

3

14

9

4

12

4

7

57

16

19

CDSCA

16

16

20

11

14

16

16

11

120

21

20

IV-NIOOO

4

13

6

7

6

8

9

5

58

12

20

Tabel 3 : Overzicht van de jaarlijks aangeworven contractuele en statutaire ambtenaren sinds 2006


2006

2007

2008

2009

Totaal


Aantal statutairenN

F

N

F

N

F

N

F


N

F

Defensie

12

23

26

38

24

21

29

34

207

59

71

KLM

3

0

1

0

2

0

2

2

10

0

0

NGI

6

5

6

6

4

22

1

2

52

8

13

CDSCA

12

8

22

20

16

22

23

14

137

10

18

IV-NIOOO

IV-

0

1

5

2

8

4

7

3

30

5

4

Tabel 4 : Overzicht van de werkregimes van het personeel ouder dan 50 jaar


Voltijds

Halftijds

4/5

Ander

TotaalN

F

N

F

N

F

N

F


Defensie


494

510

70

37

98

62

5

7

1 283

KLM


6

4

0

0

1

3

0

1

15

NGI


50

47

10

6

13

7

2

2

137

CDSCA


32

28

10

4

15

7

7

4

107

IV-NIOOO


19

24

5

4

2

4

1

5

64 (*)