Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7195

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Communicatie met de reizigers - Railtime - Verbetering

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
consumentenvoorlichting

Chronologie

12/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7195 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit casu´stiek blijkt dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) met het systeem van Railtime om vertragingen te melden, steken laat vallen. Reizigers ontvangen de aankondiging dat een trein vertraging heeft soms pas als ze reeds op het perron staan en het voorziene aankomstuur van de trein al enkele minuten voorbij is. Enkele reizigers die personeelsleden in het station hierover aanspraken, kregen als commentaar dat "het personeel al meer dan genoeg werk heeft, zonder dat het zich nog eens met die Railtime moet bezig houden". Andermaal een staaltje van de problematische communicatie van de NMBS met de reizigers.

1. Hoe komt het dat Railtime er niet in slaagt om vertragingen op tijd aan te kondigen?

2. Ontving de NMBS hierover reeds klachten van reizigers?

3. Zo ja, hoeveel en hoe heeft de NMBS hierop gereageerd?

4. Hoe kunnen de uitlatingen van het personeel "dat ze al genoeg werk hebben zonder dat ze zich nog eens met die Railtime moeten bezig houden" worden verklaard?

5. Zijn dergelijke commentaren toegestaan?

6. Zo neen, welke gevolgen kunnen ze hebben voor de betrokken personeelsleden die zich eraan bezondigen?

7. Klopt het dat de NMBS een te grote werklast heeft, waardoor vertragingen niet tijdig via Railtime kunnen worden aangekondigd?

8. Waarom blijven zulke voorvallen zich herhalen waarbij reizigers van het NMBS-personeel geen bevredigend antwoord op hun vragen krijgen?

9. Wat doet de minister om de communicatie met de reizigers ook in de praktijk te verbeteren?