Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7146

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen

ministerie
overheidsapparaat
oudere werknemer
aanwerving
taalgebruik
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
15/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154

Vraag nr. 4-7146 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (" Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50 ") is gebleken dat het ambtenarenkorps bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel werknemers ouder dan vijftig " onrustwekkende proporties " heeft aangenomen. Dat beweerde althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concrete cijfers van de minister van Werk en Gelijke Kansen in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5476 tonen inderdaad een voortschrijdend verouderingsproces aan. Naar verluidt is het een gegeven dat zich ook in andere overheidsdiensten manifesteert of zal manifesteren.

Bijgevolg stelde ik graag de volgende vragen met betrekking tot het personeel werkzaam in de overheidsadministraties of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:

a) voltijds;

b) halftijds;

c) vier vijfde;

d) in een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de minister interne hervormingen in de administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

A. Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

1.

Leeftijd /taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

74

70

50-59

496

554

40-49

339

386

31-39

226

211

20-29

88

141

Leeftijd / niveau


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

60 en ouder

54

22

28

40

50-59

242

123

301

384

40-49

206

86

232

201

31-39

216

72

114

35

20-29

117

48

55

9

Leeftijd /gender


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

98

46

50-59

480

570

40-49

316

409

31-39

223

214

20-29

91

138

Leeftijd/statuut


Statutairen

Contractuelen

60 en ouder

120

24

50-59

897

153

40-49

546

179

31-39

266

171

20-29

86

143

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006

308

296

Aantal afvloeiingen statutaire sinds 1 januari 2006

223

228

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Totaal aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006

187

216

Aantal statutaire aanwervingen sinds 1 januari 2006

109

123

4.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

855

885

Halftijds

96

137

4/5

193

257

5. /

6. Neen.

  1. Wat betreft de Centrale raad voor Bedrijfsleven

1.

Leeftijd / taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

2

4

50-59

8

9

40-49

14

5

31-39

9

7

20-29

3

7

Leeftijd /niveau


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

60 en ouder

4

0

2

0

50-59

4

1

3

9

40-49

7

2

3

7

31-39

11

0

2

3

20-29

6

0

3

1

Leeftijd /gender


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

3

3

50-59

7

10

40-49

8

11

31-39

6

10

20-29

5

5

Leeftijd/statuut


Statutair

Contractueel

60 en ouder

6

0

50-59

11

6

40-49

14

5

31-39

10

6

20-29

2

8

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006

7

5

Aantal afvloeiingen statutairen sinds 1 januari 2006

3

2

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006

10

8

Aantal statutaire aanwervingen sinds januari 2006

3

2

4.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

6

7

Halftijds

1

4

4/5

3

1

Anders

0

1

5. /

6. Neen.

  1. Wat betreft het Federaal Planbureau

1.

Leeftijd / taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

4

4

50-59

9

9

40-49

16

18

31-39

14

14

20-29

3

4

Leeftijd / niveau


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

60 en ouder

7

1

-

-

50-59

12

1

2

3

40-49

27

2

2

3

31-39

23

2

2

1

20-29

6

0

1

0

Leeftijd /gender


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

5

3

50-59

8

10

40-49

21

13

31-39

12

16

20-29

4

3

Leeftijd/statuut


Statutair

Contractueel

60 en ouder

7

1

50-59

10

8

40-49

22

12

31-39

10

18

20-29

1

6

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006

16

18

Aantal afvloeiingen statutairen sinds 1 januari 2006

3

7

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006

13

13

Aantal statutaire aanwervingen sinds januari 2006

1

3

4.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

41

43

Halftijds

0

2

4/5

5

4

5. /

6. Neen.

  1. Wat betreft het Normalisatiebureau

1.

Leeftijd /taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

1

2

50-59

6

5

40-49

34

7

31-39

19

7

20-29

0

0

Leeftijd / niveau


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Arbeidsovercenkomst (*)

60 en ouder

1

0

0

0

2

50-59

0

0

0

0

11

40-49

0

0

0

0

10

31-39

1

0

0

0

7

20-29

0

0

0

0

0

(*Bij het Bureau voor Normalisatie bestaat er geen systeem voor rangschikking van de functies).

Leeftijd /gender


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

2

1

50-59

5

6

40-49

7

3

31-39

4

4

20-29Leeftijd/statuut


Statutairen

Contractuelen

60 en ouder

1

2

50-59

0

11

40-49

0

10

31-39

1

7

20-29

0

0

(* Enkel de leden van het Directiecomité zijn statutair. De andere personeelsleden beschikken over een arbeidsovercenkomst).

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 oktober 2006 (*)

5

2

Aantal afvloeiingen statutairen sinds 1 oktober 2006 (*)

0

0

(* Oprichtingsdatum van het Bureau voor Normalisatie).

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal aanwervingen sinds 1 oktober 2006 (*)

11

23

Aantal statutaire aanwervingen sinds oktober 2006 (*)

0

0

(*Oprichtingsdatum van het Bureau voor Normalisatie).

4.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

11

16

Halftijds

0

0

4/5

0

5

Anders

0

0

5. /

6. Neen.

  1. Wat betreft het Instituut van de Bedrijfrevisoren

1.

Leeftijd / taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

0

0

50-59

1

6

40-49

2

5

31-39

8

7

20-29

5

3

Leeftijd /niveau


Niveau « universitair onderwijs »

Niveau « hoger onderwijs »

Niveau « middelbaar onderwijs » 

Niveau « basisonderwijs »

60 en ouder

0

0

0

0

50-59

3

1

3

0

40-49

1

2

4

0

31-39

12

3

0

0

20-29

5

3

0

0

Leeftijd /gender


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

0

0

50-59

3

4

40-49

2

5

31-39

8

7

20-29


8

Leeftijd/statuut


Statutairen

Contractuelen

60 en ouder

0

0

50-59

0

7

40-49

0

7

31-39

0

15

20-29

0

8

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006

19

8

Aantal afvloeiingen statutaire sinds 1 januari 2006

0

0

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006

23

13

Aantal statutaire aanwervingen sinds januari 2006

0

0

4.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

12

19

Halftijds

1

1

4/5

3

1

5. /

6. Neen.

  1. Wat betreft de Nationale Delcrederedienst

1.

Leeftijd/taalrol


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

60 en ouder

1

1

50-59

16

11

40-49

27

30

30-39

11

21

20-29

12

12

Leeftijd/niveau


Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

60 en ouder

0

2

0

0

50-59

3

14

5

5

40-49

18

25

3

11

30-39

18

8

2

4

20-29

16

8

0

0

Leeftijd/geslacht


Mannen

Vrouwen

60 en ouder

1

1

50-59

16

11

40-49

27

30

30-39

17

15

20-29

13

11

Leeftijd/type contract


Contracten van onbepaalde duur

Contracten van bepaalde duur

60 en ouder

2

0

50-59

27

0

40-49

57

0

30-39

32

0

20-29

24

0

2.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006 –

Contracten van onbepaalde duur

51

+

28*

42

+

42*

Aantal afvloeiingen sinds 1 januari 2006 –

Contracten van bepaalde duur

4

5

+

2*

* Overgang van ONDD naar Ducroire SA|Delcredere NV. Per 1 januari 2008 naar aanleiding van
toepassing van CAO 32bis.

3.


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006 –

Contracten van onbepaalde duur

49

42

Aantal aanwervingen sinds 1 januari 2006 –

Contracten van bepaalde duur

4

6

4. Aantal personeelsleden van 50 jaar of ouder/Arbeidsregime


Franse taalrol

Nederlandse taalrol

Voltijds

10

9

Halftijds

0

0

4/5

6

3

90 %

1

0

5. /

6. Neen.

B. Wat betreft Fedict

1.

a) In de categorie tussen 20 en 30 jaar heeft Fedict – de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - momenteel geen tewerkgestelde ambtenaren.

b) Vijf ambtenaren zijn werkzaam in de categorie tussen 30 en 40 jaar, opgedeeld als volgt (zie tabel 1 in bijlage).

c) Elf ambtenaren zijn werkzaam in de categorie tussen 40 en 50 jaar, opgedeeld als volgt (zie tabel 2 in bijlage).

d) Vijf ambtenaren zijn werkzaam in de categorie tussen 50 en 60 jaar, opgedeeld als volgt (zie tabel 3 in bijlage).

e) Eén ambtenaar is werkzaam in de categorie tussen 50 en 60 jaar, opgedeeld als volgt (zie tabel 4 in bijlage.

2.

a) Vanaf de periode 2006 tot heden zijn er zeven Franstalige en vijf Nederlandstalige ambtenaren afgevloeid. Zie tabel 5.

b) Er zijn drie Franstalige statutaire ambtenaren en twee Nederlandstalige statutaire ambtenaar afgevloeid. Zie tabel 6.

3.

a) Er werden zeven Nederlandstalige en zeven Franstalige ambtenaren aangeworven. Zie tabel 7.

b) Er werden zes Nederlandstalige statutaire ambtenaren en vier Franstalige statutaire ambtenaren aangeworven. Zie tabel 8.

4.

a) Er werken vijf ambtenaren ouder dan vijftig voltijds.

b) Er werken geen ambtenaren ouder dan vijftig halftijds.

c) Er werkt een ambtenaar ouder dan vijftig vier vijfde.

d) Deze vraag is niet van toepassing.

5. De eerste pensionering van de bestaande populatie doet zich voor in 2014. Wij beschikken op korte termijn niet over afvloeiingen van ambtenaren omwille van vergrijzing die een dienst in gevaar brengen.

6. Op korte termijn is dit niet van toepassing.