Schriftelijke vragen van 4-6501 tot 4-6600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6501 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 28/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6502
4-6502 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fonds Leefmilieu - Reglementaire basis - Begunstigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6501
4-6503 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Bibliotheekwerken - Fysieke inventaris - Gebreken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
4-6504 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Directoraten-generaal Mobiliteit, Maritiem Vervoer en Luchtvaart - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 9/2/2010
4-6505 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  GuantŠnamo - Gebrek aan vooruitgang in het kader van de sluiting - Methodes in strijd met de regelgeving van de Europese Unie (EU) - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6506 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Zimbabwe - Verdwijning van zeven activisten - Informatie - Contacten met de regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6507 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6508
4-6508 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6507
4-6509 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties - Aantal informatieaanvragen - Uitblijven van klachten - Beleidsoplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6510 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Piraterij - Militaire beschermingsteams - Privť-bewaking - Wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
4-6511 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  IsraŽl - Nidal Community Development Center - Sluiting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
4-6512 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6514
4-6513 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6514
4-6514 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6513
4-6515 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6516
4-6516 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6515
4-6517 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) - Activa - Onvolledig inventaris
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-6518 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Borden voor verkiezingsaffiches - Ter beschikking stelling door gemeenten - Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
4-6519 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Procedure voor het beheer van de activa - Aanpassing aan de nieuwe structuren - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6520 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stembureau - Neutrale zone - Precieze richtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
4-6521 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Directoraten-generaal Vreemdelingenzaken, Preventie en Veiligheid - Crisiscentrum - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
4-6522 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel - Brandstichting en rellen van eind augustus 2008 - Schade - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 31/3/2010
4-6523 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Bouw van het nieuwe vluchtelingencentrum - Luchthaven van Zaventem - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 15/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
4-6524 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Belgische federale adviesorganen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Onvolledige toepassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1346
4-6525 Claes Dirk (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Sociale tarieven - Ontduiking van verplichtingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6526
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1350
4-6526 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Belgacom - Sociale tarieven - Ontduiking van verplichtingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6525
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1350
4-6527 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale aangiften - Behandeling - Centralisatie - Centrum voor de verwerking van fiscale aangiften te Jambes - Achterstand - Gevolgen voor de terugbetalingen aan de belastingplichtigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6528 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6529
4-6529 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Wet op de fiscale regularisatie van 2006 (art. 121 en volgende van de programmawet van 27 december 2005) - Negatieve gevolgen - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Frauduleuze ondernemingen - Witwassen van geld - Dossiers overgemaakt aan het parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 1/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6528
4-6530 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30†november 2009 betreffende cosmetische producten - Belgische wetgeving - Eventuele wijzigingen - Nanomateriaal - Van kracht zijnde bepalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
4-6531 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Kostprijs verzendingen - Internationale zending met aangegeven waarde - Internetsite - Gebrek aan informatie - Beheerscontract - Verplichting om de klant volledig te informeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-6532 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Cybercriminaliteit - Uitbuiting van gebrek aan affectie - Strijd - Specifieke middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6533 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 4/2/2010
4-6534 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte-uitkering en leefloon - Bedragen - Afstemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6535 Franssen Cindy (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6536
4-6536 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Stedelijk beleid en huisvesting - InterministeriŽle Conferentie - Resultaten - Beleidsopties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6535
4-6537 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 10/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6538
4-6538 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 1/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6537
4-6539 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6540 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Defibrillatoren - Openbare plaatsen - Aantallen - Richtlijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 5/3/2010
4-6541 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Begroting gezondheidszorg - Evenwicht - Farmaceutische specialiteiten - Kiwi-model en Deens model
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6542 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  E-Health - Stand van zaken - Overleg - Faciliteren van orgaantransplantatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 26/3/2010
4-6543 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bloedtransfusiecentra - Controles - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6544 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Heraldisch Fonds - Verdwijning van werken - Waarde - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6545 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Bibliotheekwerken - Fysieke inventaris - Gebreken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6546 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6547 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  Vliegtuig van het Belgisch Leger - Gebruik door de Raadsvoorzitter van de Europese Unie - Prijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
4-6548 Van Ermen Lieve (LDD) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wetgeving omtrent zonnecentra - Cijfers - Controles - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
4-6549 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Bibliotheekwerken - Foutieve waardeschatting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6550 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Absolute voorrang van rechts - Evaluatie - Daling van ongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
4-6551 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Fotoapparatuur en computers - Oneigenlijk gebruik - Sancties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 ) 20/1/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-6552 Persoons Caroline (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6553 Persoons Caroline (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6554 Persoons Caroline (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6555 Persoons Caroline (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6556 Persoons Caroline (MR) minister van Justitie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6557 Persoons Caroline (MR) minister van Landsverdediging  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6558 Persoons Caroline (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6559 Persoons Caroline (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 16/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6560 Persoons Caroline (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6561 Persoons Caroline (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
4-6562 Fremault Cťline (cdH) minister van Justitie  
  Justitie - Discriminatie tussen mannen en vrouwen - Gerechtelijke procedures - Magistraten - Nodige kennis - Opleiding - Hoge Raad voor de Justitie - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Raad van State - Magistraten - Opleidingsmogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 3/5/2010
4-6563 Collignon Christophe (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Foorwagens - Bepalingen inzake de automobielinspectie - Versoepeling - Eventuele tweejaarlijkse controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
4-6564 Monfils Philippe (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Bob-campagne 2009 - Wedstrijd "Welke Bob krijgt de auto?" - Deelnemers - Aantal - Deelnamevoorwaarden - Winnaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6565 Persoons Caroline (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie Personen met een Handicap - Beheer van de dossiers - Rappelbrieven aan de burgers voor de vervollediging van het dossier - Vergissing - Aantal - Corrigerende brief - Kostprijs van de vergissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 21/1/2010
  Rappel 2/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
4-6566 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 29/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6567
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1377
4-6567 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6566
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1377
4-6568 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Woon-werkverplaatsingen - Fietsvergoeding - Bijdragen aan de sociale zekerheid - Vrijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6569
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1365
4-6569 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Woon-werkverplaatsingen - Fietsvergoeding - Bijdragen aan de sociale zekerheid - Vrijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6568
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1365
4-6570 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hartcentra - Locatie - Kempen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1367
4-6571 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6572
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1388
4-6572 Claes Dirk (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Etiketten van voedingsmiddelen - Allergieverwekkende stoffen - Vermelding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6571
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1388
4-6573 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rechtbanken - Personeelsformaties - Evenwichtige verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-1366
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1366
4-6574 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen voor jongeren - Stand van zaken - Gebreken aan de instelling van Tongeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 4/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1378
4-6575 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aantal afgeschafte treinen - Uitrusting bestand tegen winterweer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1363
4-6576 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektronische identiteitskaart - Verkoop van voetbaltickets - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1387
4-6577 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Verkort telefoonnummer 17xx - Bijdrage van de gemeente - Aanpassing - Promotie van het nummer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 3/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1389
4-6578 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Mogelijke uitbreiding - Verlaging van de leeftijd waarop men een boete kan krijgen - Evaluatie van het huidige systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1384
4-6579 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politievoertuigen - Zwarte doos - Invoering - Daling van ongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1385
4-6580 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse voetbalstadions - Werkbezoeken - Concrete veiligheidsmaatregelen in de Belgische stadions
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 8/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1386
4-6581 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gedelegeerde samenwerking van 2008 tot 2010 - Toekenning van de kredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 25/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
4-6582 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (aids) - Gebrek aan nationale aanpak - Overleg met de gemeenschappen - Creatie van een nationaal aids-programma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-6583 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6584
4-6584 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6583
4-6585 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afrikaanse landen - Homohaat - Verspreiding door evangelisten uit de Verenigde Staten - Belgische houding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6586 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Criteria van "passende dienstbetrekking" - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6587 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozenbeleid - Werkzoekenden ouder dan vijftig jaar - Overdracht van de dossiers naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Gewestelijke specificiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6588 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar dienstencheques - Cijfers voor 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6589 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Champignonkwekerijen - Concurrentie - Loonkost - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6590 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vergrijzing van de bevolking - Generatiepact - Niet uitgevoerde maatregelen - Opstellen van een tweede Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6591 Somers Ann (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kwekerijen - Vorstperiode - Schade - Erkenning als extreme koudeperiode en als ramp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
4-6592 Somers Ann (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Hervorming van het leger - Sluiting van de citadel in Diest - Opdoeken van het eerste bataljon para's - Bijsturingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
4-6593 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen - Gebrek aan communicatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6594 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Klachten en schadevergoedingen - Gegevens voor november en december 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6595 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vernieuwing van het treinmateriaal - Verbetering van de dienstverlening - Inzetting van dubbeldekstreinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6596 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6597 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongevallen in 2009 - Oorzaken - Slachtoffers - Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6598 Somers Ann (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen in 2009 - Verdeling per gewest, geslacht en afkomst - Aantal echtscheidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6599 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Holebi's - Aantallen en beoordeling - Specifieke opleiding voor het personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6600 Somers Ann (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 ) 27/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617