Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6598

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen in 2009 - Verdeling per gewest, geslacht en afkomst - Aantal echtscheidingen

huwelijk
gemengd huwelijk
seksuele minderheid
echtscheiding
officiële statistiek
geografische spreiding
verdeling naar geslacht

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6598 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 juni 2003 trad de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in werking. Sinds 1 oktober 2004 zijn ook huwelijken mogelijk tussen personen van gelijk geslacht van wie één een buitenlandse partner.

Voor 2009 kreeg ik graag volgende cijfergegevens:

1) Hoeveel huwelijken tussen personen van gelijk geslacht werden gesloten:

a) in het Vlaams Gewest;

b) in het Waals Gewest;

c) in Brussel?

2) Hoeveel huwelijken werden in die periode gesloten tussen personen van verschillend geslacht:

a) in het Vlaams Gewest;

b) in het Waals Gewest;

c) in Brussel?

3) Hoeveel van die huwelijken werden gesloten tussen:

a) twee mannen;

b) twee vrouwen;

c) partners met de Belgische nationaliteit;

d) één Belgische partner en een partner met een andere nationaliteit?

4) Hoeveel echtscheidingen, opgedeeld per regio, werden uitgesproken:

a) tussen personen van verschillend geslacht;

b) tussen personen van gelijk geslacht?