Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6592

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Landsverdediging

Hervorming van het leger - Sluiting van de citadel in Diest - Opdoeken van het eerste bataljon para's - Bijsturingen

krijgsmacht
militair personeel
militaire basis
verzoekschrift

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
26/2/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6592 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de aankondiging van de sluiting van de citadel in Diest en van het opdoeken van het eerste bataljon para's is gereageerd met een petitie voor het behoud van het eerste bataljon in de Oranjestad. Meer dan 9000 mensen hebben deze petitie ondertekend ze zal weldra aan de geachte minister worden overhandigd.

Vermits hij oren had naar de verzuchtingen van de Waalse kazernes in Bastenaken en Aarlen, is het evident dat hij een analoge evaluatie maakt voor Vlaanderen. Diest is wat dat betreft een belangrijke factor, gezien het historisch belang van de citadel en van het eerste bataljon para's. In Bastenaken blijft de kazerne immers open als historisch depot met zowat honderd manschappen. Naast deze historische factor, heeft Diest tevens het voordeel dat het een ideale combinatie vormt met het opleidingscentrum voor para's in Schaffen.

1. Hoe staat de geachte minister tegenover de petitie die werd ondertekend door meer dan 9000 mensen?

2. Zal hij rekening houden met de petitie, zoals hij deed met de verzuchtingen van een aantal Waalse kazernes, en het dossier van de sluiting van de citadel in Diest herbekijken en bijsturen?

3. Zal hij ook de beslissing om het eerste bataljon para's op te doeken opnieuw bekijken?

4. Welke bijsturingen wil hij overwegen met betrekking tot de sluiting van de citadel enerzijds en het opdoeken van het eerste bataljon para's anderzijds?

5. Blijft het een optie om de citadel in Diest open te houden, en zo ja onder welke voorwaarden, of blijft hij bij zijn voornemen om de citadel te sluiten?

Antwoord ontvangen op 26 februari 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

  1. De petitie werd mij op 28 januari overhandigd. Zij vertaalt hoe gehecht 9 000 personen zijn aan de kazerne van Diest, wat ik kan begrijpen.

  2. Ik ben er mij van bewust wat de moeilijkheden zijn die de sluiting van een kwartier als Diest kan veroorzaken. Deze sluiting maakt echter deel uit van een globaal plan van aanpassing van de infrastructuur aan de reële behoeften van de krijgsmacht.

  3. 4.5 Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord van 15 februari 2010 op de schriftelijke parlementaire vraag Nr. 55 van de volksvertegenwoordiger Bruno Tobback.