Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6613

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven

ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
11/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617

Vraag nr. 4-6613 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie

1. Er wordt geen enkele kinderopvang binnen de FOD Economie georganiseerd, noch door de eigen diensten, noch door externe diensten. De VZW Sociale Dienst komt echter tussen in:

2. Zonder voorwerp.

3. a) Alle personeelsleden van het departement, zonder onderscheid naar graad of niveau, kunnen op deze tussenkomst een beroep doen.
b) Zonder voorwerp.

4. De volgende tabel geeft aan hoeveel kinderen welk type tussenkomst kregen. Er wordt enkel rekening gehouden met kinderen tot 14 jaar.


2005

2006

2007

2008

2009

Tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tijdens de schoolvakanties

286

296

314

317

276

Tussenkomst in de kosten voor schoolse opvang

66

66

62

83

79

Totaal

352

362

376

400

355

5. a en b) Zonder voorwerp.

6. a en b) Zonder voorwerp.

7. a en b) de gemiddelde jaarlijkse kostprijs van de 5 voorbije jaren bedraagt 14 950 euro.

8. De bedragen die de VZW Sociale Dienst per kind besteedt, liggen vast. Het is onmogelijk te weten hoeveel de ouders uitgeven.

9. a) Neen.
b) Zonder voorwerp.
c) Dit is reeds het geval voor de kosten voor schoolse opvang.
d) Neen.
e) Zonder voorwerp.

Wat betreft Fedict

1. Binnen Fedict – de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie – wordt geen kinderopvang tijdens de vakanties georganiseerd. De ambtenaren werkzaam bij Fedict kunnen beroep doen op een externe dienst voor kinderopvang tijdens schoolvakanties.

2. De ambtenaren werkzaam bij Fedict kunnen zich rechtstreeks wenden tot de VZW Sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken

3 A. De diensten zijn enkel beschikbaar voor statutaire en contractuele medewerkers.
B. Wij beschikken niet over deze informatie. Deze vraag is niet van toepassing.

4. Fedict beschikt niet over deze informatie.

5. Fedict beschikt niet over deze informatie.

6. Deze vraag is niet van toepassing.

7. Deze vraag is niet van toepassing.

8. De financiële bijdrage wordt via een omzendbrief vanuit de vzw. Sociale dienst van het ministerie van Ambtenarenzaken kenbaar gemaakt. Als voorbeeld vindt u de tarieven voor de kinderopvang tijdens de paasvakantie 2010:
- 6 euro per dag voor één kind
- 9 euro per dag voor twee kinderen
- 10,50 euro per dag voor drie kinderen en meer.

9. Fedict beschikt niet over deze informatie