Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6593

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen - Gebrek aan communicatie - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6593 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De cijfers leiden tot de weinig verrassende conclusie dat inzake stiptheid van treinen de NMBS het slechtste resultaat in elf jaar heeft bereikt. Officieel reed 89,25 % van de treinen "stipt" op tijd, maar dan wel met dien verstande dat een vertraging tot maximaal zes minuten nog als stipt wordt aanvaard. De spoorwegen erkennen dat 2009 een "historisch dieptepunt inzake stiptheid" is geweest en roepen stiptheid en communicatie uit tot één van de prioriteiten voor dit jaar. Het gebrek aan stiptheid is wellicht gedeeltelijk te wijten aan een aantal externe factoren, zoals het weer of technische pannes, maar voor de communicatie geldt dat heel wat minder. Nochtans blijft het ook daar nog vaak huilen met de pet op.

1. Hoe stond het in werkelijkheid met de stiptheid van de treinen in 2009? Met andere woorden hoeveel procent van de treinen kwam werkelijk precies op tijd aan?

2. Welke zijn de voornaamste oorzaken van de gebrekkige stiptheid het afgelopen jaar?

3. Waarom laat de communicatie zo vaak te wensen over?

4. Inzonderheid kleine vertragingen worden vaak gewoon doodgezwegen of genegeerd. Zal de communicatie daarover het komende jaar verbeteren en, zo ja, hoe?

5. Communicatie en stiptheid worden officieel uitgeroepen tot prioriteiten voor 2010. Welke maatregelen zullen precies genomen worden en hoeveel wordt er uitgetrokken op de begroting om enerzijds de communicatie en anderzijds de stiptheid te verbeteren?