Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6594

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Klachten en schadevergoedingen - Gegevens voor november en december 2009

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6594 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De afgelopen maanden hebben heel wat reizigers zich andermaal beklaagd over het gebrek aan stiptheid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Ook de gebrekkige communicatie blijft een heikel punt. Met de intrede van de winter is de situatie er blijkbaar niet op gebeterd.

Graag kreeg ik voor de maanden november en december 2009 een antwoord op de volgende vragen, met telkens de cijfers opgesplitst per maand:

1.Hoeveel procent van de treinen reed écht stipt, met andere woorden volgens het boekje?

2.Hoeveel procent van de treinen had een vertraging tot zes minuten?

3.Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van zes tot tien minuten?

4.Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van meer dan tien minuten?

5.Hoeveel procent van de treinen had een vertraging van meer dan één uur?

6.Hoeveel treinen werden afgeschaft?

7.Hoeveel klachten ontving de NMBS van reizigers over vertragingen?

8.Hoeveel van deze klachten werden beantwoord?

9.Hoeveel aanvragen ontving de NMBS van reizigers om een vergoeding wegens herhaalde of eenmalige vertragingen?

10.Hoeveel van deze aanvragen werden aanvaard?

11.Hoeveel heeft de NMBS betaald aan schadevergoedingen wegens vertragingen?