Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6557

van Caroline Persoons (MR) d.d. 21 januari 2010

aan de minister van Landsverdediging

Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht

nationale uitvoeringsmaatregel
informatie
uitwisseling van informatie
toegang tot de informatie
informatieverspreiding
raadpleging van informatie
rechtsregels voor informatie
gegevensverwerking
overheidsadministratie
recht op hergebruik van informatie

Chronologie

21/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010 )
23/2/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561

Vraag nr. 4-6557 d.d. 21 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 7 maart 2007 heeft de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie omgezet in Belgisch recht.

Dat stelsel biedt de mogelijkheid aanzienlijke inkomsten te genereren, voor zover het uiteraard wordt toegepast.

Daarom zou ik graag weten hoe u die wet zult toepassen in de administraties waarvoor u bevoegd bent.

1. Welke autoriteit, dienst of ambtenaar zal bevoegd zijn voor de toekenning aan de ondernemingen van gegevens die geschikt zijn voor hergebruik?

2. Welke gegevens zijn door uw administraties geselecteerd en ge´dentificeerd als gegevens die aan ondernemingen kunnen worden verkocht?

Antwoord ontvangen op 23 februari 2010 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. De Algemene Directie Imago en Public Relations biedt aan ondernemingen gegevens voor hergebruik aan.

2. Ze geeft inlichtingen over de activiteiten van de strijdkrachten en meer specifiek video's en foto's, die beheerd worden door de audiovisuele archieven van Defensie.

Deze beelden worden gratis ter beschikking gesteld aan openbare diensten (VRT en RTBF) en aan commerciële zenders indien de beelden gebruikt worden zonder commerciële doeleinden, zoals in informatieve magazines of het journaal.

In alle andere gevallen moeten reproductie- en/of gebruiksrechten worden betaald.

De beelden blijven in elk geval eigendom van Defensie en mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze specifiek werden aangevraagd of bekomen. Elk nieuw gebruik maakt het voorwerp uit van een nieuwe aanvraag.