Schriftelijke vragen van 4-6301 tot 4-6400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6301 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1300
4-6302 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6303 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6304 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6305 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6306 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6307 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6308 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6309 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6310 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6311 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6312 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aantal interventies en arrestaties - Risico voor de agenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6313 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinsherenigingen - Mensen die in België verblijven - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6314 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Functies in de human resources (HR) - Hoog aantal door decentralisatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6315 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingsprocedures - Controle - Motivering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6316 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedure - Screening van de curricula vitae - Afwijking van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6317 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Evenwichtsverstoringen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6318 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 34 - Organisatie van een opleiding rond het armoedefenomeen voor facilitatoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzienning (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6319 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 35 - Werkzoekenden uit kansengroepen - Aanpassen van de informatie overgemaakt door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6320 Franssen Cindy (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6321 Crombez John (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militaire vliegtuigen - Gebruik - Kostprijs - Besparingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6322 Procureur Jean-Paul (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  MIMOSIS - Gebruik - Frequentie - Perfectionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
4-6323 Procureur Jean-Paul (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale zekerheid - Onderwerping - Onttrokken bezigheden - Verklaring - Eventuele elektronische verklaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6324 Fourny Dimitri (cdH) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Waalse sociale woningbureaus - Beheerde gebouwen - Vrijstelling van onroerende voorheffing - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6325 Defraigne Christine (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Financiering -Deficit van de pensioenfondsen - Ambtenarenpensioenen - Betaling - Voorafname op de reservefondsen - Zilverfonds - Toekomst - Pensioenleeftijd - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 12/4/2010
4-6326 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beroep van verpleegkundige - Plan om het beroep aantrekkelijk te maken - Maatregelen - Inwerkingtreding - Onregelmatige prestaties en opleiding - Premies - Begunstigden - Verhoging - Administratieve last voor de verpleegkundigen - Verlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
4-6327 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Hervorming - Opleiding - Materiaal - Kost - Tenlasteneming - Inwerkingtreding - Staking van de brandweermannen - Maatregelen - Eventuele minimumdienst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6328 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - Enquête van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6330
4-6329 Seminara Franco (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - Enquête van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6330
4-6330 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - Enquête van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6329
4-6331 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Belgische ondernemingen - Boekhoudfraude - Omvang van het fenomeen - Toename - Aannemelijke oorzaken - Strijd tegen de fraude - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6332 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menu’s - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Rappel 21/1/2010
  Rappel 1/3/2010
  Rappel 2/4/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6333 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Luchtverkeer - No fly-list - Aantal Belgen - Gegrondheid en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6334 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Facebook - Aanwezigheid van zedendelinquenten - Samenwerking met het gerecht - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6335 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Druggebruikers - Pilootproject Proefzorg - Wettelijke basis - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6336 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Tweetalige opschriften
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 26/4/2010
4-6337 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Cholesterolremmers - Stijging van het gebruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
4-6338 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wurgspel " le jeu du foulard " - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6339 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrachtwagens - Controle - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6340
4-6340 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Controle - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6339
4-6341 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Afgewezen asielzoekers - Aantallen - Nationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 7/4/2010
4-6342 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6343 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)-regelgeving - Boeken - Toepassingsgebied
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Aanvullend antwoord 21/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1231
4-6344 Fourny Dimitri (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - Financiële steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 14/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6345
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1271
4-6345 Fourny Dimitri (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - Financiële steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6344
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1271
4-6346 Fourny Dimitri (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Referentiebedragen - Evolutie van het systeem - Uitbreiding tot andere operaties - Overschrijding van de bedragen - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1272
4-6347 Fourny Dimitri (cdH) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1267
4-6348 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarige asielzoekers - Inschrijving bij een voetbalclub - Onmogelijkheid - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1281
4-6349 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vluchtelingen - Resettlementprogramma - Vluchtelingenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1282
4-6350 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Stamcellen - Privé-bloedbanken - Gebrek aan informatie en verkeerde perceptie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
4-6351 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Alicante - Belgisch consulaat - Mogelijke sluiting - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Rappel 16/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6352 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetwinkels - Beveiliging van betalingsgegevens - Versleutelen van adresgegevens - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 ) 23/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
4-6353 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Griep A/H1N1 - Vaccinatie - Toepassing van de derdebetalersregel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1289
4-6354 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Skimming van bankkaarten - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6355 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorten van de termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 25/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1251
4-6356 Lanjri Nahima (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Commissie van advies voor vreemdelingen - Mandaten - Oproep tot kandidaatstelling - Fout betreffende de vereise nationaliteit van de kandidaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1259
4-6357 Fourny Dimitri (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mobiele radars - Plaatsing - Regels - Veiligheid - Preventieve en repressieve rol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1258
4-6358 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Misdaadstatistieken - Politiezones en de gemeenten - Communicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1255
4-6359 Van Hoof Els (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting naar het Belgisch recht - Nachtwinkels - Drankvergunningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1254
4-6360 Fourny Dimitri (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Lijn 161-162 Brussel-Luxemburg - Modernisering - Werken - Kantelbaktrein - Markt- en rentabiliteitsstudies - Invloed op de voortgang van de werken - NMBS Holding - Coördinatie tussen de entiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1265
4-6361 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1250
4-6362 Tindemans Elke (CD&V) minister van Justitie  
  Filmkeuring - Commissie - Samenstelling - Bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1249
4-6363 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1248
4-6364 Van Hoof Els (CD&V) minister van Justitie  
  Internet - Zedendelicten - Opname in het Strafwetboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 3/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1247
4-6365 Schelfhout Els (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  International Monetary Fund (IMF) - Wereldbank - Hervorming van de raden van bestuur - Standpunt van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
4-6366 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diensten van de vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personeel en werkingskosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6367 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Werklast
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
4-6368 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Landsverdediging  
  IJzertorenmuseum - Bezoek van de ambassadeur van Zwitserland - Veiligheidsmaatregelen - Nepbezoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 4/1/2010
  Antwoord 8/2/2010
4-6369 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Synatomfonds - Belegging van de middelen door de nucleaire exploitanten - Commissie voor nucleaire voorzieningen - Vooruitzichten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 25/2/2010
4-6370 Beke Wouter (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke politie - Functionele opleiding - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
4-6371 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Rijbewijs met punten - Voorstel om het in België in te voeren - Reflectiegroep - Raadpleging van de beroepsverenigingen - Overleg met de gewesten - Fraude met rijbewijzen - Bestrijding - Wegcontroles - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
4-6372 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6374
4-6373 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6374
4-6374 Defraigne Christine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6373
4-6375 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - Financiële hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
4-6376 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Centra voor technische automobielinspectie - Wachttijden - Personeel - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 26/1/2010
4-6377 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in België verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Rappel 3/2/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1223
4-6378 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Collectieve arbeidsovereenkomst 32bis - Overdracht van een onderneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1221
4-6379 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6382
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1257
4-6380 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6382
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1257
4-6381 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6382
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1257
4-6382 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 2/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6381
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1257
4-6383 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Levende donoren - Oproep - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1240
4-6384 Fourny Dimitri (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Selectieproeven - Organisatie - Ambtenaren van niveau D - Aantal - Statuut - Contractuele en statutaire ambtenaren - Regularisatie - Groot algemeen examen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1261
4-6385 Lizin Anne-Marie (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Koninklijk besluit van 10 juni 2006 - Zorgregio's - Toepassing - Aantal bestaande zorgregio's - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1325
4-6386 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 18/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1295
4-6387 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6388
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1313
4-6388 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6387
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1313
4-6389 Thibaut Cécile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Werven - Buitenlandse arbeiders - Onderaannemers - Personeel - Statuut - Ondernemingen uit de sociale economie - Gebruik - Bermen - Ontbossing - Veiligheid - Stabiliteit - Milieuhandvest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 5/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1296
4-6390 Daras José (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - Tilff - Vervanging brug - Stand van zaken dossier - Afschaffing overweg - Sart-Tilman - Toegang - Plaatselijke mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 5/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1301
4-6391 Thibaut Cécile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorbielzen - Bielzen in hout en in beton - Keuzecriteria - Studie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 5/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1320
4-6392 Thibaut Cécile (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Financiering - Grensgebieden - Inoverwegingneming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 5/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1319
4-6393 Somers Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Huidig opvangbeleid - Wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1322
4-6394 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Nucleair non-proliferatieverdrag - Toetsingsconferentie van mei 2010 - Houding van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-977
4-6395 Fontaine Philippe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Loskomen van de chip - Aanpak - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 27/4/2010
4-6396 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6398
4-6397 Seminara Franco (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 28/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6398
4-6398 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6397
4-6399 Defraigne Christine (MR) minister van Landsverdediging  
  Hervorming van het leger - Legerkazernes -Sluitingen - Begeleidingsmaatregelen voor de betrokken militairen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
4-6400 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Namaak - Aantal - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 2/3/2010