Vraag om uitleg nr. 4-1296

4-1296 CÚcile Thibaut (Ecolo) 10/12/2009
  de ontbossing langs de lijn 42
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6389