Schriftelijke vragen van 4-2801 tot 4-2900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2801 Van Den Driessche Pol (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijk archief - Bronnen van de hand van de Koning - Gestructureerd archief - Beschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2802 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Pensioensparen - Verschillen tussen mannen en vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5545
4-2803 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Smog - Snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur - Specifieke controles en resultaten - Informatie van buitenlandse bestuurders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5929
4-2804 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hulp aan bejaarden - Berekening van de tegemoetkoming - Verkoop van roerende en onroerende goederen - Rentevoet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6196
4-2805 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2806
4-2806 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2805
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5616
4-2807 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vrieskou - Schrapping van zeven honderd treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/3/2009
4-2808 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Politierechtbank van Vilvoorde - Aantal behandelde zaken per zitdag - Inlassing van een lunchpauze
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 20/5/2009
4-2809 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5546
4-2810 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Apetra - Beheer van petroleumvoorraden - Strategische olievoorraden van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 5/3/2009
4-2811 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Verplicht verslag - Laattijdige voorlegging aan de Wetgevende Kamers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2812 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Democratische Republiek Congo (DRC) - Seksueel geweld - Beleid van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2813 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2814
4-2814 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 30/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2813
4-2815 Van Den Driessche Pol (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5848
4-2816 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Recht op verblijf voor ascendenten van de eerste graad - Verantwoording
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-2817 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS])
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5930
4-2818 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-561
4-2819 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2009 ) 15/1/2009
  Rappel 6/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-949
4-2820 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten - Concrete functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
4-2821 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5618
4-2822 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Sluiten van postkantoren - Postkantoor van het Federaal Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2823 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2824
4-2824 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2823
4-2825 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugs - Inbeslagname - Cijfers voor 2008 - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
4-2826 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister - Meervoudige nationaliteit - Aantal registraties - Informatie van burgers en gemeentebesturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-2827 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Invoering - Stand van zaken - Eventuele achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-2828 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthavens - Diefstallen - Aantallen - Dalende evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
4-2829 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koperdiefstallen - Evolutie - Processen-verbaal - Opname van het misdrijf in het Nationaal Veiligheidsplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2830 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fortis - Filialen - Belastingparadijzen - Beschikbare informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-2831 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FinanciŽle crisis - Kobelco Luxembourg - Overleg met Luxemburg - Garanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Rappel 13/3/2009
  Rappel 10/4/2009
  Antwoord 14/9/2009
4-2832 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2833
4-2833 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2832
4-2834 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2835
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5147
4-2835 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2834
4-2836 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandige bankagenten - Volmachten op rekeningen van hun familieleden - Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten - Interpretatienota
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-647
4-2837 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medicinale cannabis - Schengen-verklaring - Gebruik van medicinale cannabis in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2838
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-642
4-2838 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Justitie  
  Medicinale cannabis - Schengen-verklaring - Gebruik van medicinale cannabis in ons land
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 4/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2837
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-642
4-2839 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2840
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5148
4-2840 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2839
4-2841 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2842
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5149
4-2842 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2841
4-2843 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nachtarbeid - Kanker - Incidentie - Onderzoek - Erkenning als beroepsziekte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2844
4-2844 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nachtarbeid - Kanker - Incidentie - Onderzoek - Erkenning als beroepsziekte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2843
4-2845 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Asbest - Bouwmaterialen uit China - Controle - Gevaar voor de gezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2846
4-2846 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Asbest - Bouwmaterialen uit China - Controle - Gevaar voor de gezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2845
4-2847 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Staten - Human Immunodeficiency Virus (HIV) patiŽnten - Inreisverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
4-2848 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Statistische informatie - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 16/3/2009
4-2849 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2851
4-2850 Taelman Martine (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 30/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2851
4-2851 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2850
4-2852 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Haven van Antwerpen - Gestolen en verduisterde voertuigen - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
4-2853 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6197
4-2854 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste huisartsenwachtpost - Luik - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2855 Delvaux Anne (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Revalidatiebedden - Gespecialiseerde bedden (Sp-bedden) - Programmatie - Heropening - Sp-bedden voor de palliatieve afdelingen - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2856 Delvaux Anne (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische psychiatrische patiŽnten - ReÔntegratie- en reoriŽntatiebeleid - Langdurige hospitalisatie - T-bedden - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-2857 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Dexia - Filiaal van de bank in IsraŽl - Financiering van de gemeenten en lokale gemeenschappen - Financiering van de nederzettingen in bezette gebieden - Illegaal karakter van de nederzettingen - Houding van de regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-2858 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Station van Luik-Guillemins - Station van Namen - Station van Bergen - Renovatiewerken - Planning - Kostprijs - Ontwikkeling van uiteenlopende stedelijke functies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5766
4-2859 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Tunnel Schuman-Josaphat - Belang - Werkzaamheden - Staat - Toekomstige fasen - Einde van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-2860 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) minister van Justitie  
  Zittende magistratuur - Korpschefs - Mandaten - Vernieuwing - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008 - Gevolgen - Vacantverklaring -Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Tekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 4/5/2009
4-2861 Monfils Philippe (MR) minister van Justitie  
  Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2862
4-2862 Monfils Philippe (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2861
4-2863 Destexhe Alain (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
4-2864 Delvaux Anne (cdH) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Solidair wonen - Begunstigden vervangingsinkomens- Medehuurders beschouwd als samenwonenden - Daling inkomen - Studie van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie - Aanbevelingen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2865 Destexhe Alain (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Boeken -Prijzen - Boeken uitgegeven in Frankrijk en verdeeld in BelgiŽ - Tabel - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
4-2866 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2867 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Technische gebreken aan locomotieven en wagons - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 8/5/2009
4-2868 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2869
4-2869 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2868
4-2870 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 10/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2871
4-2871 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2870
4-2872 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Leger - Contingent - Geplande vacatures - Provincie Limburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2873 Mahoux Philippe (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) - Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-2023
4-2874 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2875
4-2875 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Palestina - Gaza -Belgische humanitaire hulp - Bilaterale samenwerking - Noodhulp - Gestorte bedragen - Draaiboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2874
4-2876 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Spoorwegtraject tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg - Tarieven - Grensovergangsbelasting - Probleem voor de pendelaars -Herdefinitie van de regionale grensoverschrijdende spoorwegtrajecten - Werkgroep Tarificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5767
4-2877 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web - Opleidingen - Aantallen - Gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
4-2878 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Vlaams-Brabant - Personeelsproblematiek - Geplande projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Rappel 6/4/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5150
4-2879 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Elektronische BTW-aangiften - Informatie aan de betrokken bedrijven - Elektronisch handtekeningcertificaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Rappel 6/4/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-2880 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Economische crisis - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Betaling van BTW op moeilijk inbare facturen - Recuperatie van de betaalde sommen tot op het ogenblik van effectieve betaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-2881 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 28/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2884
4-2882 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2883
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2884
4-2883 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 3/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2884
4-2884 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2881
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2882
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2883
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6198
4-2885 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Adoptie - Conventie tussen Vietnam en de gemeenschappen - Ratificatie - Juridische impasse
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2886 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Aanbieden van vervalste rijbewijzen in het kader van omruiling - Melding aan de procureur des Konings - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 6/3/2009
4-2887 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2888
4-2888 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2887
4-2889 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 6/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2890
4-2890 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 18/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2889
4-2891 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2892
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5619
4-2892 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2891
4-2893 Temmerman Marleen (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  High Level Forum on Aid Effectiveness van 2 tot 4 december 2008 te Accra - Opvolging - Implementatie (Evaluatie van de vooruitgang van de uitvoering van de Verklaring van Parijs - Accra Agenda for Action)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2894 Claes Dirk (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van de handelsvestigingen - Nieuwe procedure - Impact (Ikea-wet)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Rappel 6/4/2009
  Antwoord 9/4/2009
4-2895 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2896
4-2896 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2895
4-2897 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  In beslag genomen goederen - Registratie - Aantallen per beheerssysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5931
4-2898 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Tuchtonderzoek - Plaats van het onderzoek - Terugvorderingsrecht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2899 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne 2008-2009 - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Rappel 6/4/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5932
4-2900 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5548