Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2868

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Justitie

Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek

identiteitsbewijs
diefstal
fraude

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
8/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2869

Vraag nr. 4-2868 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij de volgende gegevens bezorgen per jaar voor de voorbije vijf jaar :

1. Hoeveel keer werd aangifte gedaan van identiteitsdiefstal in ons land ?

2. Hoe vaak werd identiteitsdiefstal vastgesteld door overheidsdiensten ?

3. Hoe vaak werd er een onderzoek gevoerd ?

4. Wat was de meest voorkomende manier waarop de identiteit van iemand anders was gebruikt/misbruikt ?

5. Hoeveel mensen werden veroordeeld voor dergelijke feiten ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

Identiteitsfraude is een gekend fenomeen bij de gerechtelijke overheden dat op heden echter moeilijk kwantificeerbaar is.

Het is een fraudefenomeen dat statistisch niet tot een enkele handeling kan worden beperkt en in een ruimere analyse moet worden vervat.