Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2892

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs

genetische database
DNA
gegevensbank
bedrijfskosten
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2891

Vraag nr. 4-2892 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In acht jaar tijd is het budget voor de gerechtskosten verdubbeld 2008 en dit onder andere door introducties van deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses, schrijft de voorganger van de geachte minister van Justitie in zijn beleidsnota van 5 november 2008. (Parl. Stuk, Kamer, nr. 52-1529/016, blz. 33).

Er zijn twee DNA-databanken, namelijk " Criminalistiek " (sporenmateriaal) en " Veroordeelden ". Eind 2007 had de ene 13 095 profielen en die van " Veroordeelden " 12 468 profielen (cf. Parl. Stuk, Kamer, nr. 52-1529/016, blz. 65).

De geachte minister beoogt een driestappenplan dat hij dit jaar wenst te finaliseren. Drie zaken komen aan bod: het vereenvoudigen van de procedure, de kostprijs van DNA-analyses aanpakken en de DNA-databanken uitbreiden met gegevens van " intervenanten ", " vermiste personen " of eventueel " verdachten ".

Wat de eerste stap betreft wordt een wetsontwerp geschreven en ook een werkgroep van DNA-specialisten zal zich hierover buigen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister :

1. Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot het driestappenplan rond DNA ?

2. Hoeveel profielen zitten er op dit ogenblik in de DNA-databank " Criminalistiek ' ? Hoeveel zijn dat er voor de databank " Veroordeelden " ?

3. Kan hij cijfers ter beschikking stellen over het aantal profielen dat deze databanken de afgelopen vijf jaar bevatten, dit om een beeld te krijgen op de evolutie van het aantal profielen in de databanken ?

4. Wat is de kostprijs om deze twee databanken te gebruiken ? Is de kostprijs de afgelopen vijf jaar gestegen ? Zo ja, hoe verklaart hij dat ?

5. Worden alle DNA-profielen die via de politiediensten ter griffie worden gelegd ook door de parketten bezorgd aan de databanken van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminilogie (NICC) ? Zo neen, welke criteria hanteert men ? Wanneer worden deze wel en wanneer niet opgenomen ?

6. Wat is de huidige kostprijs van een DNA-analyse ? Ligt dat rond de 450 euro, zoals ik vernam ? Welke initiatieven wenst hij te nemen om deze kostprijs te drukken ?

7. Hoeveel DNA-analyses werden de laatste vijf jaar uitgevoerd, en over welk bedrag spreken we dan dat dit de Schatkist kostte ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Ik wens het geachte lid het volgende mee te delen :

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoedheid, maar onder de bevoedheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.