Schriftelijke vragen van 4-2601 tot 4-2700

91 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2601 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1067
4-2602 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1146
4-2603 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1293
4-2604 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Open en gesloten asielcentra - Homohaat - Onverdraagzaamheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1437
4-2605 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Aanvullend antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1459
4-2606 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Luchtvaartstewards en -stewardessen - Pensioenen - Discriminaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1557
4-2608 Wille Paul (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1615
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5543
4-2609 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Pensioenbijslag - Onduidelijke communicatie naar de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1633
4-2610 Beke Wouter (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1634
4-2611 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1679
4-2613 Van Hoof Els (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1714
4-2615 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1744
4-2616 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1745
4-2617 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1767
4-2618 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1769
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5544
4-2619 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1770
4-2621 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1837
4-2622 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 29/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2987
4-2624 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Berekening voor de geÔntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1874
4-2627 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1975
4-2628 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2013
4-2629 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2035
4-2630 Piryns Freya (Groen!) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2048
4-2631 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2067
4-2632 Taelman Martine (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioensplit - Delen van pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Concrete wetgevende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2081
4-2633 Beke Wouter (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2109
4-2634 Schelfhout Els (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2118
4-2635 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Prestaties aan derden - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2087
4-2636 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2090
4-2637 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Distributienet - Tarieven - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-503
4-2638 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Onveilig speelgoed - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-847
4-2639 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1839
4-2640 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1875
4-2641 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1944
4-2642 Martens Bart (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Kernprovisies - Invloed van de financiŽle crisis - Verslag van de Commissie voor nucleaire voorzieningen - Investeringen in initiatieven voor energiebesparing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1990
4-2644 Taelman Martine (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2011
4-2646 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Aanwervingen - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2055
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5745
4-2647 Wille Paul (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Controlecommissie voor nucleaire voorzieningen - Synatom - Werking - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2056
4-2648 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2069
4-2649 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Klimaat en Energie  
  Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2130
4-2650 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Belgonucleaire - Ontmanteling van de Mox-fabriek - Gunning van de opdracht - Veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2134
4-2651 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Groene stroom - Elektriciteitsvoorziening - Procentuele bijdrage - Subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2201
4-2652 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1086
4-2653 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1840
4-2654 Schelfhout Els (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2116
4-2655 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-42
4-2656 Beke Wouter (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-650
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5844
4-2657 Lijnen Nele (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  IT-competitiviteit - Internationale rangschikking - Plaats van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1798
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5845
4-2658 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1842
4-2659 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kabel- en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) - Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) - Eventueel bevoegdheidsconflict - Memorandum of Understanding (Opstellen van een kadaster van de ondergrond)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1877
4-2660 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mede-eigendommen - Beheer - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1899
4-2661 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1914
4-2662 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1933
4-2663 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 10/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1947
4-2664 Verwilghen Marc (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1978
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5846
4-2665 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2009
4-2666 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2012
4-2667 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FEDICT - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2017
4-2668 Beke Wouter (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Farmaceutische sector - Topberaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 10/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5847
4-2669 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2026
4-2670 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2072
4-2671 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Banken - Openen van een rekening - Kennisgeving tussen gehuwden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2103
4-2672 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-907
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6101
4-2673 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 24/4/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-981
4-2674 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Regularisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-982
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6102
4-2675 Mahoux Philippe (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1034
4-2676 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1072
4-2677 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1089
4-2678 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1111
4-2679 Mahoux Philippe (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1120
4-2680 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1240
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6103
4-2681 Beke Wouter (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1255
4-2682 Taelman Martine (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1300
4-2683 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Open en gesloten asielcentra - Homohaat - Onverdraagzaamheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1438
4-2684 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vreemdelingenwetgeving - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1449
4-2685 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1465
4-2686 Wille Paul (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1487
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6105
4-2687 Wille Paul (Open Vld) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1509
4-2688 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1563
4-2689 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1579
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6106
4-2690 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1642
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6107
4-2691 Elsen Marc (cdH) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Sans-papiers - Regularisatierondzendbrief - Stand van zaken - Voortzetting van het uitwijzingsbeleid van de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1669
4-2692 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1698
4-2693 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Werkloze migranten - Vertrekpremies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1800
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6109
4-2694 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1843
4-2695 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1901
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6110
4-2696 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1907
4-2697 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1948
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-950
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6111
4-2698 Lanjri Nahima (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gesloten centra - Opsluiting van kinderen - Stopzetting - Alternatieve maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1994
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6112
4-2699 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2036
4-2700 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2073
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6113