Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Den Driessche Pol" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aankoopcomitťs - Dossierbehandeling - Gemiddelde termijnen - Oorzaken en maatregelen (4-7186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7186
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Acupunctuur - Legale uitoefening door paramedici - Oprichten van een paritaire commissie (4-3782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3782
Auteursrechten - Nieuw fiscaal statuut - Gevolgen op socialezekerheidsvlak (4-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1391
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Verslag van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Pol Van Den Driessche
4-857/1
p. 1 4-857/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche en mevrouw Anne-Marie Lizin
4-856/1
p. 1-21 4-856/1 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1608/1
p. 1 4-1608/1 p. 1 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1607/1
p. 1-13 4-1607/1 p. 1-13 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0037/1) (4-1286)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe en Pol Van Den Driessche
4-1286/1
p. 1-14 4-1286/1 p. 1-14 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (stuk Kamer, nr. 52-0039) (4-1287)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe en Pol Van Den Driessche
4-1287/1
p. 1 4-1287/1 p. 1 (PDF)
Biodiesel - Contaminatie door bacteriŽn - Oplossingen (4-4237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4237
Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning (4-3678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3678
Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning - Voorstel (4-3454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3454
Brandveiligheid in gebouwen - Naleving van de regels - Controle (4-7000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7000
De BTW op de aankoop van het koninklijk jacht (4-1069)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 48 4-89 p. 48 (PDF)
De MARPOL-wetgeving en de aanpak van de vervuiling door schepen op de Noordzee (Vrijspraak door de niet-bekrachtiging van de amendementen en bijlagen) (4-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-52
p. 13-15 4-52 p. 13-15 (PDF)
De aanstelling van de ombudsman energie (Vertraging in de aanwerving) (4-754)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-75
p. 28-29 4-75 p. 28-29 (PDF)
De afschaffing van de retributie op de vernieuwing van het rijbewijs (Afschaffing van de retributie voor de verlenging van het rijbewijs van chronisch zieken) (4-435)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 41-42 4-47 p. 41-42 (PDF)
De aftrek van de definitief belaste inkomsten in BelgiŽ en de verenigbaarheid met de moeder-dochterrichtlijn (4-307)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 69-70 4-30 p. 69-70 (PDF)
De bestemming van de oude rijkswachtkazerne in Brugge (Bouw van een ondergrondse parking en een gebouw voor het Rijksarchief) (4-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 31-32 4-57 p. 31-32 (PDF)
De betalingsproblemen van het dagcentrum "De Sleutel" (Ambulante centra voor drugshulpverlening - Structureel personeelstekort) (4-105)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 23-26 4-14 p. 23-26 (PDF)
De erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen (4-390)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 57-58 4-37 p. 57-58 (PDF)
De erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen (4-936)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 43-44 4-79 p. 43-44 (PDF)
De heiligverklaring van pater Damiaan en de versterking van het imago van ons land (4-395)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-37
p. 21-23 4-37 p. 21-23 (PDF)
De illegale cabotage (Wegvervoer : transport tussen twee punten in eenzelfde land door een vervoerder uit een ander land - Schending Europese verordening - Controle) (4-1488)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 65-68 4-113 p. 65-68 (PDF)
De illegale vluchtelingen in het station van Oostende (Betere beveiliging van het station) (4-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 62-64 4-32 p. 62-64 (PDF)
De interpretatie van het begrip pensioengerechtigde leeftijd in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten (in het kader van een individuele pensioentoezegging gekoppeld aan een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering) (4-1001)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 55-56 4-82 p. 55-56 (PDF)
De misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust (Overtredingen op vlak van brandveiligheid - Gebrekkige controle op naleving wet-Breyne - Problemen met beheerders - Slecht geÔnformeerde vastgoedmakelaars) (4-1063)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 50-52 4-89 p. 50-52 (PDF)
De naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes (4-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-19
p. 72-74 4-19 p. 72-74 (PDF)
De naleving van de taalwetten inzake uitschrijven en inning van boetes (in geval van onmiddellijke inning - Op de hoogte brengen van de magistraten) (4-251)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 63-64 4-27 p. 63-64 (PDF)
De ombudsdient energie (Stand van zaken inzake het opstarten) (4-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 31-32 4-93 p. 31-32 (PDF)
De ontsnapping van een internationaal gezochte misdadiger (Ontsnapping van gangster LaCote uit een Zuidafrikaanse gevangenis - "Hitlist" van uit de weg te ruimen personen) (4-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 63-65 4-28 p. 63-65 (PDF)
De ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit (Zinloos geweld in Oostende - Radicalisering van jonge moslims - Technologische achterstand van de politie in Brussel bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Veroudering van het politiekorps) (4-619)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 35-36 4-62 p. 35-36 (PDF)
De pensioenen van de gerechtelijke politie (Berekeningswijze) (4-910)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 52-53 4-77 p. 52-53 (PDF)
De prijsverhoging van de autoverzekering (ter compensatie voor de verminderde beleggingsopbrengsten) (4-1178)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-117
p. 14-16 4-117 p. 14-16 (PDF)
De schending van de mensenrechten in China (Veroordeling van de dissident Liu Xiaobo) (4-1015)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en ministervan Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-107
p. 21-22 4-107 p. 21-22 (PDF)
De toestand in Tibet en de mensenrechten in China (4-703)      
  Verslag namens de Kamercommissie voor de buitenlandse betrekkingen en de Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen en voor de landsverdediging uitgebracht door de heren Pol Van Den Driessche (S) en Bruno Tuybens (K)
4-703/1
p. 1-28 4-703/1 p. 1-28 (PDF)
De vermeende commerciŽle activiteiten van prins Laurent (versus dotatie aan de prins) (4-236)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-25
p. 12-14 4-25 p. 12-14 (PDF)
De verplichting biodiesel en gewone diesel te mengen (Uitvoering artikel 183 van de programmawet van 27 april 2007) (4-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 74-75 4-24 p. 74-75 (PDF)
De vestigingswet voor apothekers (Overbrenging van een apotheek naar een andere plaats - Vestigingscommissie - Ontwerp van KB) (4-306)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-30
p. 70-71 4-30 p. 70-71 (PDF)
De zogenaamde 'transitmigranten' in Oostende (4-1091)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-112
p. 29-31 4-112 p. 29-31 (PDF)
Diefstal van nummerplaten (Maatregelen om de stijging tegen te gaan) (4-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 54-55 4-77 p. 54-55 (PDF)
Diefstallen van fietsen - Graveermachines - Financiering - Terbeschikkingstelling (4-6470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6470
Diefstallen van fietsen - Preventie - Graveermachines - Financiering (4-7112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7112
Domein Mockenbergbos (Tervuren) - Eventuele verkoop - Bestemming van het domein - Beheer (4-6973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6973
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films (4-7109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-7109
Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films (4-7110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7110
Economische crisis - Tijdskrediet en loopbaanonderbreking - FinanciŽle invloed (4-3100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3100
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Pol Van Den Driessche, senator-opvolger
4-10
p. 4 4-10 p. 4 (PDF)
Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten (4-2598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2598
Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten (4-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-854
Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten (4-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-855
Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen (4-6267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6267
Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen (4-6268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6268
Europees voorzitterschap - Culturele activiteiten (4-7500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7500
Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen (4-3108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3108
Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen (4-3109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3109
Het confronteren van drugsdealers met de gevolgen van het dealen van drugs (Bewustmaking van de daders van de gevolgen voor de slachtoffers) (4-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 22-24 4-80 p. 22-24 (PDF)
Het gebruik van Engelstalige termen voor departementen van een hogeschool in Vlaanderen (Schending van de taalwetten door de Provinciale Hogeschool Limburg - Vaste Commissie voor Taaltoezicht) (4-1489)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 64-65 4-113 p. 64-65 (PDF)
Het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik (4-972)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 43-46 4-99 p. 43-46 (PDF)
Het invoeren van een sticker met geldigheid van technische keuring voor voertuigen op de weg (4-271)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 65-66 4-28 p. 65-66 (PDF)
Het invoeren van statiegeld op blikjes (de blikjes zijnde schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor de dieren) (4-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-32
p. 33 4-32 p. 33 (PDF)
Het stopzetten van de communautaire dialoog (Institutionele hervorming - Verklaringen over de onmogelijkheid om akkoorden af te sluiten voor de regionale verkiezingen) (4-650)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 18-20 4-64 p. 18-20 (PDF)
Het varen onder vlag van de Belgische marine van het koninklijk jacht (4-1070)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 49-50 4-89 p. 49-50 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen (4-3115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3115
Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen (4-5941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5941
Internet - Tarieven - Prijsdaling (4-7111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7111
Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen (4-2815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2815
Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen (4-5848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5848
Irak - Christenen - Onderdrukking - Houding van BelgiŽ (4-1973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1973
Kleine zelfstandigen - Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Optrekken van het bedrag (4-5068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5068
Kleine zelfstandigen - Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Optrekken van het bedrag (4-5209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5209
Koninklijk Paleis in Antwerpen - Eigendomsrecht van de meubelen (4-1395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1395
Koninklijk archief - Bronnen van de hand van de Koning - Gestructureerd archief - Beschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek (4-2801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2801
Koninklijke Familie - Erfenisrechten (4-2215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2215
Mobiel internet - Digitale kloof - Gebrek aan concurrentie - Investeringsverbod (4-7368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7368
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spooroverweg aan de Kattestraat in Loppem - Onveilige situatie - Maatregelen (4-7197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7197
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Beernem - Verkeersonveilige omgeving - Maatregelen (4-7196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7196
OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat (4-3932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3932
OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat (4-3933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3933
OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat (4-5972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5972
Oldtimers - Invoering in BelgiŽ - Belastingen (4-3535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3535
Ombudsman Energie - Aanstelling - Benoeming (4-3783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3783
Onroerend goed - Vervreemding - Kosten gedragen of verantwoord door belastingplichtige (4-3502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3502
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Amendement nr 206 van de heer Pol Van Den Driessche
4-1777/2
p. 16 4-1777/2 p. 16 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Orde van geneesheren - Klachten - Beroep tegen beslissingen (4-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-892
Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid (4-504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-504
Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid (4-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-720
Overheidsschuld - Budgettaire kosten van de vergrijzing - Zilverfonds (4-3276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3276
Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties (4-3553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3553
Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties (4-5559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5559
Pensioenhervorming - Overlevingspensioen - Cumul met een wedde (4-7108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-7108
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bevoegdheid van de Senaat
4-91
p. 23-25 4-91 p. 23-25 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-91
p. 39 4-91 p. 39 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-91
p. 38-39 4-91 p. 38-39 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Bankcrisis - FinanciŽle en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiŽle instellingen
4-44
p. 10 4-44 p. 10 (PDF)
   Institutionele hervorming - Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
4-45
p. 14-15 4-45 p. 14-15 (PDF)
  4-45
p. 15-16 4-45 p. 15-16 (PDF)
   Verhoging van het budget -ontwikkelingssamenwerking
4-45
p. 16 4-45 p. 16 (PDF)
  4-45
p. 16 4-45 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Besteding van 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking
4-99
p. 23 4-99 p. 23 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Achteruitgang van de politieke zeden - Nood aan politieke stabiliteit
4-56
p. 36 4-56 p. 36 (PDF)
  4-56
p. 38-39 4-56 p. 38-39 (PDF)
  4-56
p. 40 4-56 p. 40 (PDF)
   Communautaire dialoog
4-56
p. 37 4-56 p. 37 (PDF)
  4-56
p. 38-39 4-56 p. 38-39 (PDF)
  4-56
p. 40 4-56 p. 40 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 37 4-56 p. 37 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking
4-56
p. 39-40 4-56 p. 39-40 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 37-38 4-56 p. 37-38 (PDF)
Rijbewijs - Intrekking door parketmagistraat of politieofficier van wacht (4-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1355
Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing (4-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1923
Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing (4-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1924
Rijbewijs - Verlenging om medische redenen - Afschaffing van de bestaande retributie (4-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1784
Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Concrete maatregelen (4-3510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3510
Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Negatief advies van de Inspectie FinanciŽn - Financiering in het kader van het herstelplan (4-3509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3509
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Studentenarbeid tijdens het academiejaar- Studenten afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte - Uitbreiden van mogelijkheden (4-3101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3101
Studentenarbeid tijdens het academiejaar- Studenten afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte - Uitbreiden van mogelijkheden (4-5446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5446
Tibet - Onderhandelingen - Chinese regering en de dalai lama - Houding van de Europese Unie en van BelgiŽ (4-6997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6997
Vergrijzingsproblematiek - Kosten - Inhoud van het zilverfonds (4-4630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4630
Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod (4-2095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-2095
Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod (4-2739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2739
Verkeersveiligheid - Wegen buiten bebouwde kom - Snelheidsbeperking - Algemene beperking tot 70 kilometer per uur (4-7200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7200
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche
4-1531/3
p. 1-16 4-1531/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
4-108
p. 43-49 4-108 p. 43-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (4-1781)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1781/1
p. 1-3 4-1781/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendement nr 42 van de heer Pol Van Den Driessche c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 7 4-679/5 p. 7 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Els Schelfhout en de heer Pol Van Den Driessche, na terugzending door de plenaire vergadering
4-679/6
p. 1-11 4-679/6 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (4-1049)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-1049/1
p. 1-4 4-1049/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-53
p. 39 4-53 p. 39 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (4-1157)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-1157/1
p. 1-4 4-1157/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-70
p. 17-18 4-70 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in OekraÔne tussen 1932 en 1933 (Gedwongen collectivisatie van de landbouw - Genocide) (4-1625)      
  Voorstel van de heren Pol Van Den Driessche en Jan Durnez en mevrouw Els Schelfhout
4-1625/1
p. 1-7 4-1625/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1547/1
p. 1-4 4-1547/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Vrachtverkeer - Belgische autosnelwegen - Gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens - Oplossingen (4-3116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3116
WK 2018 - Fiscale maatregelen (4-7502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7502
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendement nr 38 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-995/2
p. 15 4-995/2 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-1553/3
p. 1-12 4-1553/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (4-1188)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 5 4-70 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 17 van de heren Pol Van Den Driessche en Yoeri Vastersavendts
4-1357/4
p. 5 4-1357/4 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
  Amendement nr 125 van de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-1053/6
p. 47 4-1053/6 p. 47 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (4-807)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-807/1
p. 1-4 4-807/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
4-54
p. 41 4-54 p. 41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen (4-1583)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heren Pol Van Den Driessche en Wouter Beke
4-1583/1
p. 1-17 4-1583/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (4-1745)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heer Pol Van Den Driessche
4-1745/1
p. 1-17 4-1745/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht (en betreffende de rechtsvorderingen die uit misdrijven ontstaan - Het bewijs - Recht van verdediging - Nietigheidsgronden - Rechterlijk gewijsde - Samenhang, onsplitsbaarheid en aanhangigheid - Betekening en kennisgeving - Termijnen - Rechtsbijstand - Afschrift van stukken - Zie ook doc. 3-450) (4-1481)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1481/1
p. 1-16 4-1481/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (Verbod tot toegang tot de speelzalen voor penitentiaire beambten) (4-1751)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1751/1
p. 1-4 4-1751/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, van de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en van de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 5-1832) (4-1488)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1488/1
p. 1-29 4-1488/1 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (4-1588)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1588/1
p. 1-7 4-1588/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Reservataire erfgenamen) (4-1362)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Schelfhout
4-1362/1
p. 1-7 4-1362/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Voorstel van de heer Hugo Vandenberghe, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven, Francis Delpťrťe en Tony Van Parys, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Pol Van Den Driessche
4-1091/1
p. 1-3 4-1091/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering (Toegankelijkheid van hospitalisatieverzekeringen voor chronisch zieken, ex-kankerpatiŽnten en personen met een handicap) (4-1782)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en mevrouw Nahima Lanjri
4-1782/1
p. 1-7 4-1782/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking (Transparantie m.b.t. alle uitgaven gedaan t.b.v. de monarchie : opname van een verslag bij de algemene toelichting bij de begroting - Koninklijke Schenking : dubbele boekhouding ; jaarrekening en jaarverslag ; controle door het Rekenhof ; samenstelling van de raad van beheer - Overzenden door het Rekenhof van een rapport aan de Wetgevende Kamers - Wijziging artikel 10 gecoŲrdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit - Opheffing KB 9 april 1930 inzake reorganisatie en juridisch statuut van het beheer van de Koninklijke Schenking) (4-1482)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche en Els Schelfhout
4-1482/1
p. 1-15 4-1482/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1377/7
p. 1 4-1377/7 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-1376/8
p. 1-2 4-1376/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Amendement nr 2 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-20/2
p. 1-2 4-20/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten (4-688)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-688/1
p. 1-3 4-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs (4-1375)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Schelfhout
4-1375/1
p. 1-22 4-1375/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (Wijziging KB nr 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW) (4-1436)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1436/1
p. 1-5 4-1436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek (Geldboete voor iedere bedienaar van de eredienst die een huwelijk inzegent voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, afschaffing) (4-1548)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1548/1
p. 1-4 4-1548/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Amendement nr 1 van de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-594/2
p. 1-2 4-594/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-64
p. 41-42 4-64 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden (4-1191)      
  Voorstel van de heren Roland Duchatelet, Dirk Claes, Alain Courtois, Marc Elsen, Philippe Moureaux en Pol Van Den Driessche
4-1191/1
p. 1-8 4-1191/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 (Wegwerken van juridische discrepanties in de wet) (4-644)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-644/1
p. 1-3 4-644/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen (Werklast magistraten) (4-84)      
  Algemene bespreking
4-66
p. 42-44 4-66 p. 42-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie : kennelijk ongegronde of niet ernstige aanvragen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-16)      
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-16/2
p. 1-2 4-16/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-16/2
p. 2 4-16/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (4-295)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-295/4
p. 1 4-295/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955 (Toevoeging van de documenten van het Staatshoofd aan de lijst van documenten welke aan het Rijksarchief moeten worden overgemaakt) (4-1193)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche
4-1193/1
p. 1-3 4-1193/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (4-1361)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche en mevrouw Sabine de Bethune
4-1361/1
p. 1-5 4-1361/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof) (Openstellen van de derde toegangsweg tot de magistratuur voor de referendarissen (4-606)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Dirk Claes en Pol Van Den Driessche
4-606/1
p. 1-7 4-606/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van de gerechtelijke politie) (4-1226)      
  Voorstel van de heren Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Els Schelfhout
4-1226/1
p. 1-11 4-1226/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Pol Van Den Driessche
4-1226/2
p. 1-3 4-1226/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Pol Van Den Driessche
4-1226/3
p. 1 4-1226/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 37 4-121 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering (4-948)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche
4-948/1
p. 1-5 4-948/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering (Afschaffing inkomensplafond voor het bekomen van een voorschot) (4-1379)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Sabine de Bethune et de heer Pol Van Den Driessche
4-1379/1
p. 1-10 4-1379/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-735/1
p. 1-12 4-735/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Toevoeging van 1 substituut procureur des Konings aan het parket te Veurne) (4-841)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Huge Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-841/1
p. 1-3 4-841/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe en Pol Van Den Driessche
4-612/1
p. 1-3 4-612/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-381/4
p. 1 4-381/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (4-1431)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Sabine de Bethune
4-1431/1
p. 1-8 4-1431/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage op te dragen aan externe deskundigen) (4-677)      
  Algemene bespreking
4-66
p. 42-44 4-66 p. 42-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft) (4-1211)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-1211/3
p. 1-31 4-1211/3 p. 1-31 (PDF)
  4-1211/7
p. 1-4 4-1211/7 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (4-590)      
  Algemene bespreking
4-70
p. 6-7 4-70 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (4-576)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-576/1
p. 1-2 4-576/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (4-600)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-600/1
p. 1-5 4-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (4-580)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-580/1
p. 1-4 4-580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (4-579)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-579/1
p. 1-4 4-579/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken (Ontoegankelijk maken van de procedures die betrekking hebben op "familiezaken" : wijziging artikel 757 Gerechtelijk Wetboek) (4-560)      
  Verslag van de heer Pol Van Den Driessche
4-560/4
p. 1 4-560/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie (4-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-347
Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen (4-3552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3552
Ziekenvervoer - Vervoer naar een privť-praktijk - Gebrek aan tussenkomst door het ziekenfonds - Maatregelen (4-7187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7187
Zimbabwe - Schrijnende situatie in de gevangenissen - Houding van BelgiŽ (4-3341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3341
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999