Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1923

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing

rijbewijs
hart- en vaatziekte
diabetes
parafiscale heffing
medisch onderzoek

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
19/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1924

Vraag nr. 4-1923 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 inzake het rijbewijs bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van een rijgeschiktheidsattest aan bestuurders met een medische aandoening.

Naast de gebruikelijke medische controle voor rijbewijzen uit de groep 2 (C en D), moeten sommige bestuurders op basis van medische redenen ook voor rijbewijzen uit de groep 1 (A en B) een rijgeschiktheidsattest voorleggen. Zo moeten diabetici en bepaalde hartpatiŽnten voor hun rijbewijs A en B een periodieke medisch onderzoek ondergaan.

Het koninklijk besluit bepaalt ook dat bestuurders jonger dan 48 jaar een rijbewijs krijgen met een geldigheid van vijf jaar; wie ouder is krijgt slecht voor drie jaar een rijbewijs. Voor bepaalde medische groepen is de duur van het rijbewijs steeds beperkt tot drie jaar, zodat men om de drie jaar een nieuw rijbewijs dient te halen.

Bij de aflevering of de vernieuwing van een rijbewijs innen de steden en gemeenten een retributie. Die retributie kan vrij door de gemeente worden bepaald, met dien verstande dat een vast recht dient doorgestort te worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, met controle door de FOD FinanciŽn.

Enkele steden en gemeenten onderzoeken nu de mogelijkheid om de vernieuwing van het rijbewijs omwille van medische redenen uit de groep 1 kosteloos te maken.

Dat kan echter alleen maar als het deel dat de gemeenten en de steden naar de federale overheid moeten doorstorten niet langer wordt opgelegd.

Kan de federale overheid de retributie afschaffen voor de verlening omwille van medische redenen van een rijbewijs uit de groep 1†? Het gaat immers om mensen die het vaak al moeilijk hebben. Deze federale retributie lijkt vooral op een pestbelasting die ook niet fundamenteel bijdraagt tot het in evenwicht houden van de federale begroting.

Antwoord ontvangen op 19 november 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor Mobiliteit.(schriftelijke vraag nr.4-1924).