S. 4-1226 Dossierfiche K. 52-2612

Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel
Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys    Els Schelfhout   

strafsanctie
openbaar ministerie
snelheidsvoorschriften
alcoholisme
overtreding van het verkeersreglement
politie
wegverkeer
rijbewijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1226/1 4-1226/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/3/2009
4-1226/2 4-1226/2 (PDF) Amendementen 20/1/2010
4-1226/3 4-1226/3 (PDF) Amendementen 1/3/2010
4-1226/4 4-1226/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2010
4-1226/5 4-1226/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/2010
K. 52-2612/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/5/2010
4-1226/6 4-1226/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2009   Indiening Doc. 4-1226/1 4-1226/1 (PDF)
19/3/2009   Inoverwegingneming
19/3/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/4/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-1/o1) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1226/6 4-1226/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2009   Verzending naar commissie
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
24/6/2009   Bespreking
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Bespreking
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Bespreking
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Bespreking
24/3/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
24/3/2010   Aanneming na amendering
21/4/2010   Inschrijving op agenda
21/4/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-1226/4 4-1226/4 (PDF)
21/4/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1226/5 4-1226/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/5/2010   Overzending Doc. K. 52-2612/1
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 24/6/2009, 20/1/2010, 3/3/2010, 24/3/2010, 21/4/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/5/2010 60 5/7/2010