Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bouarfa Sfia" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene beleidsnota inzake sociale zaken en volksgezondheid (Het duurzaam welvaartvast maken van de sociale uitkeringen - De verhoging van de werkbonus - Betere informatieverstrekking en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen - Kankerplan - Chronische ziekten - Huisartsengeneeskunde - eHealth - Kadaster van de gezondheidsberoepen - Geneesmiddelen - Dringende medische hulp - Vogelgrieppandemie - Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan - Verslaving - Euthanasie - Dierenwelzijn - Planten : CITES-verordeningen) (4-719)      
  Verslag van mevrouw Sfia Bouarfa
4-719/1
p. 1-24 4-719/1 p. 1-24 (PDF)
Betrekkingen Verenigde Staten-Cuba - Commission for Assistance to a free Cuba - Bezoek van een Amerikaanse verantwoordelijke aan de FOD Buitenlandse Zaken - Houding Belgische diplomatie (4-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-828
Bezoek van vreemde staatshoofden en regeringsleiders aan BelgiŽ - Ordestrijdkrachten - Inzet van politiemiddelen - Veiligheid van de burgers (3-2282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2885 3-38 p. 2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3309-3310 3-42 p. 3309-3310 (PDF)
De Belgische samenwerking in Bolivia (4-288)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-29
p. 23-24 4-29 p. 23-24 (PDF)
De Belgische samenwerking te Gaza (Belgische bijdrage in de voedselhulp en in de heropbouw - Medewerking van de Belgische Technische CoŲperatie) (4-591)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 24-26 4-61 p. 24-26 (PDF)
De afgifte van reispassen aan in BelgiŽ gevestigde vreemdelingen met een "onbepaalde nationaliteit" (Verplaatsing naar het buitenland van niet-Belgen die een regularisatie verkregen, maar het statuut van vluchteling noch van staatloze hebben) (2-788)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 8-10 2-164 p. 8-10 (PDF)
De arbeidskaart van buitenlandse studenten (Arbeidsvergunning A na het einde van de studie - Verblijfsvergunning - Recht op een werkloosheidsvergoeding) (2-1144)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-247
p. 27-29 2-247 p. 27-29 (PDF)
De beveiliging van paspoorten in de Belgische diplomatieke posten in het buitenland (Onvervalsbare paspoorten - Internationaal waarschuwingssysteem bij diefstal) (2-1198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 5-6 2-262 p. 5-6 (PDF)
De bewaking van de ambassades door leden van privť-bewakingsdiensten op de openbare weg (3-66)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 10-11 3-21 p. 10-11 (PDF)
De biometrische paspoorten (Risico op inbreuken op de persoonlijke levenssfeer) (3-1297)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 13-15 3-191 p. 13-15 (PDF)
De deelname van BelgiŽ aan het RAPEX-systeem en de controle op de veiligheid van de in BelgiŽ verkochte producten die geen levensmiddelen zijn (Weinig kennisgevingen door BelgiŽ - Probleem bij bepaald speelgoed - Chinese producten) (3-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-162
p. 22-24 3-162 p. 22-24 (PDF)
De definitie van wettelijk verblijf in BelgiŽ waardoor een vreemdeling buiten de Europese Unie aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen kan deelnemen (Gele kaart van inschrijving in het bevolkingsregister) (3-843)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-132
p. 32-33 3-132 p. 32-33 (PDF)
De door het wegverkeer veroorzaakte verontreiniging (Uitstoot van broeikasgassen - Duurzame mobiliteit - Openbaar vervoer - GEN) (3-264)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 12-14 3-49 p. 12-14 (PDF)
De elektronische identiteitskaart (Evaluatie van het proefproject - Uitreiking aan de burgers en de Europese en niet-Europese onderdanen) (3-118)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 100-102 3-41 p. 100-102 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De geldtransfers van migranten (EfficiŽntere en transparantere transfers - Hoge transactiekosten) (3-1485)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-213
p. 12-14 3-213 p. 12-14 (PDF)
De gemeentelijke taksen bij de procedure van naamswijziging voor de personen van vreemde nationaliteit (Correctie na een administratieve vergissing) (3-799)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-127
p. 24-25 3-127 p. 24-25 (PDF)
De handelszaken die niet voldoen aan de bestaande regelgeving (Gebrek aan reglementering in de sector van de commerciŽle telefoondiensten, zgn. "phone shops" - Tarifering - Verplichte aangifte bij het BIPT) (3-391)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-70
p. 26-28 3-70 p. 26-28 (PDF)
De herziening van artikel 10, tweede lid, van de Grondwet (Toegang van vreemdelingen tot betrekkingen in de overheidsbedrijven - De Post - De NMBS) (3-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-99
p. 13-15 3-99 p. 13-15 (PDF)
De illegale reclame voor kredieten (Gevaar van overmatige schuldenlast - Schending van de wet) (3-950)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-146
p. 28-30 3-146 p. 28-30 (PDF)
De interpretatie van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het statuut van de transitzone in de luchthaven Brussel-Nationaal (Toelating van vreemdelingen) (3-426)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-82
p. 33-35 3-82 p. 33-35 (PDF)
De invoeging van privť-gegevens in de nieuwe paspoorten (Biometrische gegevens) (3-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-85
p. 25-27 3-85 p. 25-27 (PDF)
De jeugdrechters te Brussel (Kader van de Brusselse jeugdrechtbank - Aanwijzingsprocedure - Vernieuwing van mandaten - Wedden - Gemeenschapsdienst) (2-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 50-52 2-208 p. 50-52 (PDF)
De kwaliteit van de lucht in BelgiŽ (Luchtvervuiling door fijn stof en door de ozon - Invloed op de volksgezondheid - Strijd tegen de luchtvervuiling) (4-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 80-83 4-15 p. 80-83 (PDF)
De leemten in de wetgeving inzake de studentenarbeid (Misbruik van sommige werkgevers) (3-1272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 11-12 3-188 p. 11-12 (PDF)
De nadere regels volgens welke de hoofdlijnen worden vastgelegd van het beleid tot bestrijding van fiscale en sociale fraude (Tam-tam operaties [night-shops en phone-shops] en Jaguar [tweedehandswagens]) (3-1186)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 68-71 3-139 p. 68-71 (PDF)
De naleving door de Verenigde Staten van de internationale overeenkomsten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Strijd tegen het terrorisme - Overhandiging van de lijsten van passagiers van vluchten naar de Verenigde Staten - Naleving van de parlementaire en diplomatieke onschendbaarheid) (3-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-43
p. 16-17 3-43 p. 16-17 (PDF)
De officiŽle aanbevelingen van de Federale ombudsman aan de Dienst Vreemdelingenzaken (voor een betere werking) (3-1497)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-214
p. 27-29 3-214 p. 27-29 (PDF)
De omvang van de onrechtmatige tarificatie die bedreven wordt door sommige tussenpersonen van operatoren in mobiele telefonie (Inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie - Ondoorzichtigheid van de facturen) (3-775)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 32-35 3-123 p. 32-35 (PDF)
De ongeldige en blancostemmen (Problemen bij het elektronisch stemmen) (4-802)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-79
p. 8-10 4-79 p. 8-10 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De pogingen tot extremistische infiltratie in de Dienst Vreemdelingenzaken (3-376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 19-20 3-68 p. 19-20 (PDF)
De positie van BelgiŽ tegenover de Amerikaanse resolutie tegen Cuba die werd ingediend bij de Commissie voor de Mensenrechten van de UNO (3-648)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, minister voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-106
p. 16-18 3-106 p. 16-18 (PDF)
De praktijken inzake loonsverhoging van Ryanair (Beweerde discriminatie tussen gesyndiceerde en niet-gesyndiceerde werknemers) (3-698)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-113
p. 23-24 3-113 p. 23-24 (PDF)
De prioriteiten inzake asielbeleid en migratie (Opvang van 50 Irakese vluchtelingen ondanks de duizenden al aanwezige mensen zonder papieren) (4-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-65
p. 33-34 4-65 p. 33-34 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Amendement nr 9 van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-366/8
p. 1-2 3-366/8 p. 1-2 (PDF)
De problematiek van de visa voor gezinshereniging (Vervanging door een circulatievisum) (2-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 13-14 2-239 p. 13-14 (PDF)
De procedure waarbij in het kader van een visumaanvraag waarvoor een tenlasteneming is vereist, het inkomen van de 'tenlastenemer' wordt nagegaan (Tenlasteneming van ascendenten of descendenten in het kader van de procedure voor gezinshereniging - Berekening van het inkomen van de tenlastenemer) (3-863)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-134
p. 22-23 3-134 p. 22-23 (PDF)
De racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd (Schietpartij op 8 mei 2002 - Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De regularisatieprocedure (Interpretatie art. 9, 3de lid, wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen : verlenging van de verblijfsduur wegens uitzonderlijke omstandigheden) (3-17)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-14
p. 14-15 3-14 p. 14-15 (PDF)
De schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord (Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-981)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De situatie van de mensen zonder papieren en de beloften die werden gedaan aan de bezetters van gebouwen (Uitvoering van het regeerakkoord over de regularisatie - Gezinnen met schoolgaande kinderen en zieke mensen - Beloften van de Dienst Vreemdelingenzaken) (4-832)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-81
p. 29-30 4-81 p. 29-30 (PDF)
De status van de Palestijnse algemeen afgevaardigde in BelgiŽ (3-1363)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-199
p. 20-21 3-199 p. 20-21 (PDF)
De studie van Belgische criminologen betreffende "De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie" (tegenover ethnische minderheden) (4-210)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-24
p. 25-27 4-24 p. 25-27 (PDF)
De te nemen maatregelen bij de creatie van een website van het type "www.jobdumping.de" in BelgiŽ (Site met jobaanbiedingen die een opbod tussen werknemers organiseert - Wettelijkheid - Naleving sociale wetgeving - Privť-arbeidsbemiddeling) (3-723)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-116
p. 20-21 3-116 p. 20-21 (PDF)
De toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die in het buitenland verblijven (Beperking toegelaten periode van verblijf in buitenland - Zware administratieve procedure) (4-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-72
p. 23-24 4-72 p. 23-24 (PDF)
De twijfelachtige organisaties die zich bezighouden met de tewerkstelling van onderhoudspersoneel in hotels (Zwartwerk in de sector van de schoonmaak - Malafide onderaannemers) (4-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 53-55 4-14 p. 53-55 (PDF)
De uitreiking van stalen van geneesmiddelen door farmaceutische firma's aan hun personeel (3-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-149
p. 30-31 3-149 p. 30-31 (PDF)
De uitvoering van de praktijktests om racistische handelingen en uitlatingen op te sporen (Publicatie van het KB) (3-1160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 25-27 3-169 p. 25-27 (PDF)
De verantwoordelijkheid van de erkende ondernemingen die werknemers in het kader van de dienstencheques tewerkstellen (inzake arbeidsrecht - Verantwoordelijkheid van geschillen - Beschuldigingen van diefstal - Preventie van arbeidsongevallen) (3-1005)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-151
p. 33-35 3-151 p. 33-35 (PDF)
De verschrikkelijke omstandigheden die gepaard gaan met de organisatie van de bedevaart naar Mekka (3-1348)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-198
p. 20-22 3-198 p. 20-22 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) Ė Disfuncties (4-118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-118
Economische migratie (Openstellen van knelpuntvacatures voor vreemdelingen - Toestand van de mensen zonder papieren) (4-133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-16
p. 25-26 4-16 p. 25-26 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Sfia Bouarfa, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Bouarfa, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2-114
p. 6 2-114 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Bouarfa, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Eetlustremmers - Gevaar voor het optreden van pulmonale arteriŽle hypertensie (3-5549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7627 3-72 p. 7627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8880 3-81 p. 8880 (PDF)
Esthetische heelkunde - Illegale operaties - Schoonheidsinstituut - Controles (4-933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-933
FOD Buitenlandse Zaken - Landenfiches - Mededeling aan senatoren (Gebruik der talen) (3-2465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3169 3-41 p. 3169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3427 3-43 p. 3427 (PDF)
Gasboilers - Koolstofmonoxide-emissie - Invoering van een technische controle (4-203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-203
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-489
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-730
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers (4-352)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-352
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers (4-353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-353
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, met het oog op het toelaten van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst (3-1103)      
  Voorstel van mevrouw Bouarfa en de heer Cornil
3-1103/1
p. 1-3 3-1103/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (Recht op een gezinsleven, recht om zijn mening te uiten, recht om beschermd te worden tegen elke vorm van exploitatie en recht op aangepaste procedures en instellingen wanneer het wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld) (3-265)      
  Bespreking
3-87
p. 34-42 3-87 p. 34-42 (PDF)
Het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen (4-118)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 64-68 4-17 p. 64-68 (PDF)
Het Israelisch-Palestijns conflict (Confrontaties Fatah-Hamas - Kwartet - Stappen ondernomen door BelgiŽ op Europees niveau en bij de VN-Veiligheidsraad - Hulp aan de Palestijnse bevolking) (3-1398)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-203
p. 11-12 3-203 p. 11-12 (PDF)
Het attest van voldoende huisvesting voor gezinshereniging, in overeenstemming met de omzendbrief van 21 juni 2007 (Versoepeling van de reglementering) (4-714)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-71
p. 32-34 4-71 p. 32-34 (PDF)
Het beroep dat wordt gedaan op de spoeddiensten van de ziekenhuizen (Alternatieven - Organisatie van en financiŽle toegang tot de wachtdiensten van huisartsen) (2-994)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-208
p. 14-17 2-208 p. 14-17 (PDF)
Het echtelijk geweld in het kader van de gezinshereniging (Risico dat slachtoffers hun verblijfsrecht verliezen) (4-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-64
p. 36-37 4-64 p. 36-37 (PDF)
Het feit dat de politie scholen binnenvalt om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten (2-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 23-24 2-122 p. 23-24 (PDF)
Het gebrek aan terugkeergarantie als criterium om visa voor familiebezoek te weigeren (3-685)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-112
p. 16-17 3-112 p. 16-17 (PDF)
Het geweld tussen echtgenoten in het kader van de gezinshereniging (en het probleem van het verblijfrecht van die slachtoffers) (3-1137)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-165
p. 34-36 3-165 p. 34-36 (PDF)
Het interimwerk (Ontslagen t.g.v. de financiŽle en economische crisis - Daling van het aantal vacatures) (4-454)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-48
p. 27-29 4-48 p. 27-29 (PDF)
Het onthaal van buitenlandse onderzoekers (4-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 21-23 4-35 p. 21-23 (PDF)
Het opsporen van het aids-virus (HIV-test) bij kinderverkrachters (2-1229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 13-14 2-267 p. 13-14 (PDF)
Het optreden van de rechterlijke macht in collectieve arbeidsconflicten (Beheersing van collectieve conflicten : sociaal overleg versus bevoegdheid arbeidsrechtbank) (2-738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 53-58 2-190 p. 53-58 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
  2-139
p. 4-8 2-139 p. 4-8 (PDF)
Het toekennen van een verblijfsvergunning aan buitenlandse partners van een burger van de Europese Unie (Achterstand bij de gemeentebesturen - Resultaat van de oprichting van de Dienst Economische Migratie) (4-504)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-51
p. 43-45 4-51 p. 43-45 (PDF)
Het verblijfsrecht voor vreemdelingen (Regularisatie in overeenstemming met regeerakkoord - Situatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld - Rondzendbrief) (4-622)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-63
p. 25-27 4-63 p. 25-27 (PDF)
Het verdrijven van honderden mensen zonder papieren (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privť-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-471)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
Het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse (Ontsporing van de prijzen - Gevolg van de invoering van de euro - Maatregelen teneinde de controle en transparantie van de prijzen te verbeteren) (4-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 46-49 4-26 p. 46-49 (PDF)
Het voorontwerp van wet inzake de openingsuren (Regeling voor de vestiging en exploitatie van nachtzaken, nacht- en telefoonwinkels - Beperking van de verkoop van alcohol - Onveiligheid) (3-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-154
p. 14-16 3-154 p. 14-16 (PDF)
Het wetenschappelijk onderzoek naar prionen (Scrapie-prion - Studie van de Zwitserse professor Aguzzi - Voedselveiligheid van het rundsvlees) (3-570)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 57-59 3-97 p. 57-59 (PDF)
Het ziekteverzuim bij de politie (Federale politie - Controle door een privť-firma - Medische dienst van de politie - Arbeidsongevallen) (3-896)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-118
p. 51-54 3-118 p. 51-54 (PDF)
Hulde aan mevrouw Sfia Bouarfa, uittredend senator      
  4-81
p. 29 4-81 p. 29 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
Kansspelen - Call TV - Bescherming van de spelers - Leeftijd van de spelers (4-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1683
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-934
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-935
Kredieten - Illegale reclame - Controles - Maatregelen (Gevaar van overmatige schuldenlast) (4-3050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3050
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ (4-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1682
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ (4-3427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3427
Ondernemingen met een precaire activiteit (Gebrek aan reglementering in de sector van de commerciŽle telefoondiensten, zgn. "phone shops" - Tarifering) (3-106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 19-21 3-28 p. 19-21 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen - Startbaanovereenkomst - Gelijktijdigheid opleiding en baan
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen op grond van kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging
2-226
p. 30-31 2-226 p. 30-31 (PDF)
   Gegevensmededeling door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Optreden van de PWA's als werkgever in het kader van buurtdiensten en -banen
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Vaderschaps- en adoptieverlof voor werknemers die werken in een stelsel dat niet over vijf dagen is verdeeld
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Werktijd van een aantal beroepen in de medische sector - Wijzigingen arbeidswet van 16 maart 1971
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
   Wijzigingen wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's - Territoriale bevoegdheid inzake dringende medische hulpverlening
2-226
p. 31 2-226 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Algemene bespreking
   Werkgelegenheidsbeleid
2-285
p. 10-11 2-285 p. 10-11 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Privatisering van BIAC
2-169
p. 29 2-169 p. 29 (PDF)
   Sociale bepalingen
2-169
p. 28-29 2-169 p. 28-29 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming
2-169
p. 29-30 2-169 p. 29-30 (PDF)
   Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen
2-169
p. 28 2-169 p. 28 (PDF)
   Wijziging wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : warmtekrachtkoppeling (Gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit)
2-169
p. 29 2-169 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Verslag van mevrouw Bouarfa
3-137/3
p. 1-6 3-137/3 p. 1-6 (PDF)
   Inwerkingtreding wet 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na onverwacht overlijden van een kind van minder dan 18 maanden
3-137/3
p. 3 3-137/3 p. 3 (PDF)
  3-137/3
p. 4-5 3-137/3 p. 4-5 (PDF)
  3-137/3
p. 5-6 3-137/3 p. 5-6 (PDF)
   Rolstoelen ("Wagentjes") : wijziging wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
3-137/3
p. 1-3 3-137/3 p. 1-3 (PDF)
  3-137/3
p. 3-4 3-137/3 p. 3-4 (PDF)
  3-137/3
p. 5 3-137/3 p. 5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van mevrouw Bouarfa
3-424/6
p. 1-15 3-424/6 p. 1-15 (PDF)
   "Zakgeld" en gemeenschapsdienst in de opvangstructuren voor asielzoekers
3-424/6
p. 7-8 3-424/6 p. 7-8 (PDF)
  3-424/6
p. 8-9 3-424/6 p. 8-9 (PDF)
  3-424/6
p. 10 3-424/6 p. 10 (PDF)
   Afschaffing van het eensluitend verklaren van documenten
3-424/6
p. 13-14 3-424/6 p. 13-14 (PDF)
   Bijzonder Fonds voor het Rijksregister (o.a. elektronische identiteitskaarten)
3-424/6
p. 2 3-424/6 p. 2 (PDF)
   GeÔntegreerde politie : Begrotingsfondsen
3-424/6
p. 2-3 3-424/6 p. 2-3 (PDF)
  3-424/6
p. 4-5 3-424/6 p. 4-5 (PDF)
   Opleggen van een verblijfplaats aan bepaalde categorieŽn vreemdelingen, teneinde te grote concentraties in grote steden te vermijden (Opheffing artikel 18bis vreemdelingenwet van 15 december 1980) - Spreidingsplan
3-424/6
p. 3 3-424/6 p. 3 (PDF)
  3-424/6
p. 5 3-424/6 p. 5 (PDF)
  3-424/6
p. 9-10 3-424/6 p. 9-10 (PDF)
  3-424/6
p. 11 3-424/6 p. 11 (PDF)
   Opvang van asielzoekers - Omzetting EG-richtlijn 2003/9 - Initiatieven
3-424/6
p. 6-13 3-424/6 p. 6-13 (PDF)
   Wedertewerkstelling van personeel na sluiting van asielcentra
3-424/6
p. 8 3-424/6 p. 8 (PDF)
  3-424/6
p. 9 3-424/6 p. 9 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-31
p. 65-66 3-31 p. 65-66 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude
3-31
p. 65 3-31 p. 65 (PDF)
   Uitbreiding van de opdracht van Fedasil
3-31
p. 66 3-31 p. 66 (PDF)
   Verhoging van de groeinorm van de uitgaven in de ziekteverzekering
3-31
p. 64-65 3-31 p. 64-65 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Aan de ziekenhuizen verschuldigde inhaalbedragen
3-90
p. 45 3-90 p. 45 (PDF)
   Afschaffing van de stempelcontrole
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
   Correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
   Ervaringsfonds
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
   Hervorming van de zogezegde "Canada dry"-brugpensioenen
3-90
p. 45 3-90 p. 45 (PDF)
   Onweerlegbaar vermoeden van voltijdse arbeid voor deeltijdse werknemers voor wie de sociale formaliteiten niet werden vervuld
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
   Opheffing van de discriminatie inzake wezenbijslag
3-90
p. 45 3-90 p. 45 (PDF)
   Sociale bescherming zelfstandigen
3-90
p. 45 3-90 p. 45 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
   Werkbonus
3-90
p. 44 3-90 p. 44 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Algemene bespreking
   Opheffing van de vereiste van een minimumpensioenbedrag bij toekenning van het pensioen als werknemer
3-196
p. 25 3-196 p. 25 (PDF)
   Oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers bij het Fonds voor de beroepsziekten
3-196
p. 25 3-196 p. 25 (PDF)
   Schijnzelfstandigen
3-196
p. 25 3-196 p. 25 (PDF)
   Uitbreiding van het recht op het voorkeurtarief inzake geneeskundige verzorging tot alle gezinnen met laag inkomen (Statuut OMNIO)
3-196
p. 24-25 3-196 p. 24-25 (PDF)
   Verplaatsingskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderkankerpatiŽnten
3-196
p. 25 3-196 p. 25 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Harmonisering en vereenvoudiging van de diverse tewerkstellingsmaatregelen
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
   Sociale voordelen van het personeel van de Nationale Loterij
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-doelstelling
2-256
p. 48-51 2-256 p. 48-51 (PDF)
  2-256
p. 51-52 2-256 p. 51-52 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Harmonisering en vereenvoudiging van de diverse tewerkstellingsmaatregelen
2-256
p. 28 2-256 p. 28 (PDF)
   Sociaal statuut van de kunstenaars
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
   Sociale voordelen van het personeel van de Nationale Loterij
2-256
p. 29 2-256 p. 29 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Verslag van mevrouw Bouarfa
   Zie document 3-424/6
3-425/4
p. 1 3-425/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-31
p. 65-66 3-31 p. 65-66 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude
3-31
p. 65 3-31 p. 65 (PDF)
   Uitbreiding van de opdracht van Fedasil
3-31
p. 66 3-31 p. 66 (PDF)
   Verhoging van de groeinorm van de uitgaven in de ziekteverzekering
3-31
p. 64-65 3-31 p. 64-65 (PDF)
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-177
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-391
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-708
Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Comitť voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) - Ontwikkelingssamenwerking - Doelstelling om 0,7% van het bbp te besteden - Situatie voor BelgiŽ - Economische en financiŽle crisis - Gevolgen (4-3450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3450
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asiel en migratie
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
Risico op schending van het privťleven - MIVB - Nieuw systeem van elektromagnetische kaarten (4-3126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3126
Verzekering - Dekking van zwartwerk (3-5567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7643-7644 3-72 p. 7643-7644 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10813-10814 3-90 p. 10813-10814 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Verslag van de dames Bouarfa, Pehlivan en Thijs
2-1011/1
p. 1-78 2-1011/1 p. 1-78 (PDF)
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder tegen het antisemitisme) (3-553)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Moureaux en mevrouw Bouarfa
3-553/3
p. 2-5 3-553/3 p. 2-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie (4-512)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-512/1
p. 1-4 4-512/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstrategie (Al de betrokken actoren [federale regering en regeringen van de deelentiteiten] moeten meewerken aan een gemeenschappelijk project : het scheppen van banen) (4-428)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-428/1
p. 1-6 4-428/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Verslag van de dames Els Schelfout en Sfia Bouarfa
4-378/1
p. 1-34 4-378/1 p. 1-34 (PDF)
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ (3-703)      
  Verslag van mevrouw Bouarfa
3-703/3
p. 1-26 3-703/3 p. 1-26 (PDF)
  Bespreking
3-114
p. 38-40 3-114 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Algemene bespreking
3-107
p. 8-41 3-107 p. 8-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Bouarfa en de heren Galand, Barbeaux en Mahoux
2-223
p. 29-31 2-223 p. 29-31 (PDF)
  2-223
p. 45 2-223 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Algemene bespreking
2-141
p. 45-53 2-141 p. 45-53 (PDF)
   Nieuw beleid inzake geneesmiddelen en thuiszorg
2-141
p. 52-53 2-141 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Algemene bespreking
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-163
p. 12 2-163 p. 12 (PDF)
   Niet-dringende medische hulpverlening - Ambulancediensten
2-163
p. 13 2-163 p. 13 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-163
p. 11-13 2-163 p. 11-13 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting richtlijn 2005/71/EG betreffende een specifieke procedure voor toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek) (3-2370)      
  Verslag van mevrouw Bousakla
3-2370/2
p. 1-4 3-2370/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002 : werking van het gemeenschappelijk comitť voor alle overheidsdiensten, "Comitť A" - Vereenvoudiging van de werking van de onderhandelingscomitťs - Representativiteit van de vakbonden in het beheer van de sociale diensten) (3-477)      
  Verslag van mevrouw Bouarfa
3-477/2
p. 1-11 3-477/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, Wetboek van successierechten en Wetboek van internationaal privaatrecht - Zie ook doc. 3-1793) (3-1792)      
  Amendement nr 1 van de dames Kapompolť en Bouarfa
3-1792/2
p. 1-2 3-1792/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp) (3-1939)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Bouarfa c.s.
3-1939/2
p. 1-3 3-1939/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (4-135)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-135/1
p. 1-13 4-135/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (4-34)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-34/1
p. 1-7 4-34/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (3-845)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-845/1
p. 1-10 3-845/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-27)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-27/1
p. 1-11 4-27/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendementen nrs 27, 30 en 31 van de heer Destexhe en mevrouw Bouarfa
2-409/3
p. 6 2-409/3 p. 6 (PDF)
  2-409/3
p. 6-7 2-409/3 p. 6-7 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg (Zowel in het kader van de algemene geneeskunde als in de pediatrie - De terugkeer naar huis - De teams voor thuiszorg - De voortgangscontrole en de beŽindiging van de thuiszorg - Wijzigingen in de ziekteverzekering) (4-23)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Sfia Bouarfa
4-23/1
p. 1-8 4-23/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars (Ontvoering door ťťn van de ouders en gezinsbemiddeling : opzetten van bemiddelingsmechanismen als de uitoefening van het ouderlijk gezag te maken heeft met "het buitenland") (3-35)      
  Voorstel van de dames Laloy en Bouarfa
3-35/1
p. 1-9 3-35/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars (Ontvoering door ťťn van de ouders en gezinsbemiddeling : opzetten van bemiddelingsmechanismen als de uitoefening van het ouderlijk gezag te maken heeft met "het buitenland") (2-868)      
  Voorstel van de dames Laloy en Bouarfa
2-868/1
p. 1-8 2-868/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (3-969)      
  Voorstel van de heer Cornil en van mevrouw Bouarfa
3-969/1
p. 1-5 3-969/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Voorstel van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-77/1
p. 1-5 4-77/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-77/2
p. 1-2 4-77/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Sfia Bouarfa
4-77/3
p. 1-2 4-77/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (4-30)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-30/1
p. 1-6 4-30/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle (3-224)      
  Voorstel van de dames Bouarfa en Laloy
3-224/1
p. 1-3 3-224/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-118
p. 79 3-118 p. 79 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (3-1684)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-1684/1
p. 1-5 3-1684/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (4-32)      
  Voorstel van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-32/1
p. 1-5 4-32/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiŽnt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Verslag van de dames Geerts en Bouarfa
3-413/2
p. 1 3-413/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Verslag van de dames Geerts en Bouarfa
3-373/9
p. 1 3-373/9 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vaste Commissie voor regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Toekenning van een onbeperkte verblijfsvergunning aan vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend, van vreemdelingen die in BelgiŽ duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld, aan vreemdelingen die om redenen onafhankelijk van hun wil niet kunnen terugkeren en aan vreemdelingen die ernstig ziek zijn) (3-1758)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-1758/1
p. 1-15 3-1758/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumulatie van het beroepsinkomen van de persoon met een handicap en de integratietegemoetkoming (Optrekken van het huidige maximumbedrag) (4-420)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Sfia Bouarfa
4-420/1
p. 1-5 4-420/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (4-467)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa, Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-467/1
p. 1-5 4-467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen (4-460)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Sfia Bouarfa
4-460/1
p. 1-2 4-460/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen (Afstemmen van de geldigheidsduur van de identiteitskaart voor vreemdelingen op die van de Belgische identiteitskaart) (2-1296)      
  Voorstel van mevrouw Bouarfa en de heer Moureaux
2-1296/1
p. 1-3 2-1296/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (4-25)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/1
p. 1-4 4-25/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/2
p. 1-2 4-25/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Verslag van mevrouw Sfia Bouarfa
4-247/4
p. 1-47 4-247/4 p. 1-47 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid (Aanvulling artt. 569 en 628 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 4-77) (4-681)      
  Voorstel van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-681/1
p. 1-3 4-681/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Verslag van de dames Geerts en Bouarfa
3-1035/2
p. 1 3-1035/2 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999