S. 3-2370 Dossierfiche K. 51-2976

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

nationale uitvoeringsmaatregel
verblijfsrecht
onderzoeksorganisme
onderzoeker
EU-onderzoeksbeleid
buitenlandse staatsburger
mobiliteit van arbeidskrachten
familiemigratie
wetenschappelijk onderzoek
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2976/1 Wetsontwerp 8/3/2007
K. 51-2976/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
K. 51-2976/2 Verslag namens de commissie 3/4/2007
3-2370/1 3-2370/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2007
3-2370/3 3-2370/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
3-2370/2 3-2370/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2976/1
27/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2976/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 68-69
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 93
Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. K. 51-2976/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2370/1 3-2370/1 (PDF)
4/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o8) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2370/3 3-2370/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/4/2007   Verzending naar commissie
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mimount Bousakla
10/4/2007   Inleidende uiteenzetting
Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging
10/4/2007   Bespreking
10/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/4/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2370/2 3-2370/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22120-22122)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 25 4/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 26/4/2007, blz 22120-22122