S. 4-32 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Sfia Bouarfa    Philippe Moureaux   

buitenlandse staatsburger
strafsanctie
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-32/1 4-32/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/7/2007
4-32/2 4-32/2 (PDF) Amendementen 1/3/2008
4-32/3 4-32/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening
Herindiening 3-1684/1.
Doc. 4-32/1 4-32/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2010   Inschrijving op agenda
1/4/2010   Algemene bespreking Hand. 4-118 Hand. 4-118 (PDF)
1/4/2010   Stemming over het geheel: verworpen (+49/-5/o7) Hand. 4-119 Hand. 4-119 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
26/2/2008   Inleidende uiteenzetting door Sfia Bouarfa,
mede-indiener van het wetsvoorstel
4/3/2008   Inschrijving op agenda
4/3/2008   Bespreking
22/4/2008   Inschrijving op agenda
22/4/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
17/11/2009   Inschrijving op agenda
17/11/2009   Bespreking
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Bespreking
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Bespreking
2/3/2010   Inschrijving op agenda
2/3/2010   Stemming over het geheel: verworpen (+8/-1/o0)
2/3/2010   Verwerping
23/3/2010   Inschrijving op agenda
23/3/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
1/4/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 1/4/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 1/4/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verworpen 26/2/2008, 4/3/2008, 22/4/2008, 10/6/2008, 21/10/2008, 17/11/2009, 2/2/2010, 23/2/2010, 2/3/2010, 23/3/2010