Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bouarfa Sfia" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene beleidsnota inzake sociale zaken en volksgezondheid (Het duurzaam welvaartvast maken van de sociale uitkeringen - De verhoging van de werkbonus - Betere informatieverstrekking en zichtbare vereenvoudiging van de banenplannen - Kankerplan - Chronische ziekten - Huisartsengeneeskunde - eHealth - Kadaster van de gezondheidsberoepen - Geneesmiddelen - Dringende medische hulp - Vogelgrieppandemie - Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan - Verslaving - Euthanasie - Dierenwelzijn - Planten : CITES-verordeningen) (4-719)      
  Verslag van mevrouw Sfia Bouarfa
4-719/1
p. 1-24 4-719/1 p. 1-24 (PDF)
Betrekkingen Verenigde Staten-Cuba - Commission for Assistance to a free Cuba - Bezoek van een Amerikaanse verantwoordelijke aan de FOD Buitenlandse Zaken - Houding Belgische diplomatie (4-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-828
De Belgische samenwerking in Bolivia (4-288)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-29
p. 23-24 4-29 p. 23-24 (PDF)
De Belgische samenwerking te Gaza (Belgische bijdrage in de voedselhulp en in de heropbouw - Medewerking van de Belgische Technische CoŲperatie) (4-591)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 24-26 4-61 p. 24-26 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De kwaliteit van de lucht in BelgiŽ (Luchtvervuiling door fijn stof en door de ozon - Invloed op de volksgezondheid - Strijd tegen de luchtvervuiling) (4-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 80-83 4-15 p. 80-83 (PDF)
De ongeldige en blancostemmen (Problemen bij het elektronisch stemmen) (4-802)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-79
p. 8-10 4-79 p. 8-10 (PDF)
De prioriteiten inzake asielbeleid en migratie (Opvang van 50 Irakese vluchtelingen ondanks de duizenden al aanwezige mensen zonder papieren) (4-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-65
p. 33-34 4-65 p. 33-34 (PDF)
De situatie van de mensen zonder papieren en de beloften die werden gedaan aan de bezetters van gebouwen (Uitvoering van het regeerakkoord over de regularisatie - Gezinnen met schoolgaande kinderen en zieke mensen - Beloften van de Dienst Vreemdelingenzaken) (4-832)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-81
p. 29-30 4-81 p. 29-30 (PDF)
De studie van Belgische criminologen betreffende "De rol van politie en justitie in de aanpak van discriminatie" (tegenover ethnische minderheden) (4-210)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-24
p. 25-27 4-24 p. 25-27 (PDF)
De toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die in het buitenland verblijven (Beperking toegelaten periode van verblijf in buitenland - Zware administratieve procedure) (4-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-72
p. 23-24 4-72 p. 23-24 (PDF)
De twijfelachtige organisaties die zich bezighouden met de tewerkstelling van onderhoudspersoneel in hotels (Zwartwerk in de sector van de schoonmaak - Malafide onderaannemers) (4-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 53-55 4-14 p. 53-55 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) Ė Disfuncties (4-118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-118
Economische migratie (Openstellen van knelpuntvacatures voor vreemdelingen - Toestand van de mensen zonder papieren) (4-133)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-16
p. 25-26 4-16 p. 25-26 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Sfia Bouarfa, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Esthetische heelkunde - Illegale operaties - Schoonheidsinstituut - Controles (4-933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-933
Gasboilers - Koolstofmonoxide-emissie - Invoering van een technische controle (4-203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-203
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-489
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-730
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers (4-352)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-352
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers (4-353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-353
Het Belgische beleid inzake agrobrandstoffen (4-118)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 64-68 4-17 p. 64-68 (PDF)
Het attest van voldoende huisvesting voor gezinshereniging, in overeenstemming met de omzendbrief van 21 juni 2007 (Versoepeling van de reglementering) (4-714)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-71
p. 32-34 4-71 p. 32-34 (PDF)
Het echtelijk geweld in het kader van de gezinshereniging (Risico dat slachtoffers hun verblijfsrecht verliezen) (4-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-64
p. 36-37 4-64 p. 36-37 (PDF)
Het interimwerk (Ontslagen t.g.v. de financiŽle en economische crisis - Daling van het aantal vacatures) (4-454)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-48
p. 27-29 4-48 p. 27-29 (PDF)
Het onthaal van buitenlandse onderzoekers (4-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 21-23 4-35 p. 21-23 (PDF)
Het toekennen van een verblijfsvergunning aan buitenlandse partners van een burger van de Europese Unie (Achterstand bij de gemeentebesturen - Resultaat van de oprichting van de Dienst Economische Migratie) (4-504)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-51
p. 43-45 4-51 p. 43-45 (PDF)
Het verblijfsrecht voor vreemdelingen (Regularisatie in overeenstemming met regeerakkoord - Situatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van echtelijk geweld - Rondzendbrief) (4-622)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-63
p. 25-27 4-63 p. 25-27 (PDF)
Het verdrijven van honderden mensen zonder papieren (Regularisatie - Publicatie van de rondzendbrief - Bezetting van privť-gebouwen - Electrabel - ULB - Uitvoering van het regeerakkoord) (4-471)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-49
p. 14-19 4-49 p. 14-19 (PDF)
Het verschijnen van nieuwe armen in de Belgische middenklasse (Ontsporing van de prijzen - Gevolg van de invoering van de euro - Maatregelen teneinde de controle en transparantie van de prijzen te verbeteren) (4-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 46-49 4-26 p. 46-49 (PDF)
Hulde aan mevrouw Sfia Bouarfa, uittredend senator      
  4-81
p. 29 4-81 p. 29 (PDF)
Kansspelen - Call TV - Bescherming van de spelers - Leeftijd van de spelers (4-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1683
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-934
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-935
Kredieten - Illegale reclame - Controles - Maatregelen (Gevaar van overmatige schuldenlast) (4-3050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3050
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ (4-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1682
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ (4-3427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3427
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-177
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-391
Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen (4-708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-708
Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) - Comitť voor Ontwikkelingssamenwerking (DAC) - Ontwikkelingssamenwerking - Doelstelling om 0,7% van het bbp te besteden - Situatie voor BelgiŽ - Economische en financiŽle crisis - Gevolgen (4-3450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3450
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asiel en migratie
4-44
p. 12 4-44 p. 12 (PDF)
Risico op schending van het privťleven - MIVB - Nieuw systeem van elektromagnetische kaarten (4-3126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3126
Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie (4-512)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-512/1
p. 1-4 4-512/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstrategie (Al de betrokken actoren [federale regering en regeringen van de deelentiteiten] moeten meewerken aan een gemeenschappelijk project : het scheppen van banen) (4-428)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-428/1
p. 1-6 4-428/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Verslag van de dames Els Schelfout en Sfia Bouarfa
4-378/1
p. 1-34 4-378/1 p. 1-34 (PDF)
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (4-135)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-135/1
p. 1-13 4-135/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (4-34)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-34/1
p. 1-7 4-34/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-27)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-27/1
p. 1-11 4-27/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg (Zowel in het kader van de algemene geneeskunde als in de pediatrie - De terugkeer naar huis - De teams voor thuiszorg - De voortgangscontrole en de beŽindiging van de thuiszorg - Wijzigingen in de ziekteverzekering) (4-23)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Sfia Bouarfa
4-23/1
p. 1-8 4-23/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Voorstel van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-77/1
p. 1-5 4-77/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-77/2
p. 1-2 4-77/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Sfia Bouarfa
4-77/3
p. 1-2 4-77/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (4-30)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-30/1
p. 1-6 4-30/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (4-32)      
  Voorstel van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-32/1
p. 1-5 4-32/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de cumulatie van het beroepsinkomen van de persoon met een handicap en de integratietegemoetkoming (Optrekken van het huidige maximumbedrag) (4-420)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Sfia Bouarfa
4-420/1
p. 1-5 4-420/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting (4-467)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa, Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-467/1
p. 1-5 4-467/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen (4-460)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Sfia Bouarfa
4-460/1
p. 1-2 4-460/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (4-25)      
  Voorstel van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/1
p. 1-4 4-25/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-25/2
p. 1-2 4-25/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Verslag van mevrouw Sfia Bouarfa
4-247/4
p. 1-47 4-247/4 p. 1-47 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid (Aanvulling artt. 569 en 628 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 4-77) (4-681)      
  Voorstel van mevrouw Sfia Bouarfa en de heer Philippe Moureaux
4-681/1
p. 1-3 4-681/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999