S. 3-1939 Dossierfiche K. 51-2765

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
asielzoeker
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale bijstand
rechtsingang
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2765/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1939/1 3-1939/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/11/2006
3-1939/2 3-1939/2 (PDF) Amendementen 16/1/2007
3-1939/3 3-1939/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/1/2007
3-1939/4 3-1939/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/1/2007
3-1939/5 3-1939/5 (PDF) Amendementen 25/1/2007
3-1939/7 3-1939/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 30/1/2007
3-1939/6 3-1939/6 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 13/2/2007
3-1939/8 3-1939/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 15/2/2007
K. 51-2765/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 16/2/2007
K. 51-2765/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/11/2006   Splitsing
In commissie van 51-2565.
Doc. K. 51-2565/4
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 5-28
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-16/o8)
Integraal verslag nr. 244, p. 75
Doc. K. 51-2765/1
23/11/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending Doc. 3-1939/1 3-1939/1 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Algemene bespreking Hand. 3-200 Hand. 3-200 (PDF)
25/1/2007   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Inschrijving op agenda
15/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-9/o3) Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
Doc. 3-1939/8 3-1939/8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/11/2006   Verzending naar commissie
16/1/2007   Inschrijving op agenda
16/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
16/1/2007   Bespreking
16/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
16/1/2007   Aanneming na amendering
16/1/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1939/3 3-1939/3 (PDF)
16/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1939/4 3-1939/4 (PDF)
25/1/2007   Terugzending naar commissie
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
30/1/2007   Bespreking
30/1/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
30/1/2007   Aanneming na amendering
13/2/2007   Inschrijving op agenda
13/2/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1939/6 3-1939/6 (PDF)
13/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1939/7 3-1939/7 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
15/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2765/2
20/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 62-63
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-19/o2)
Integraal verslag nr. 276, p. 89
Doc. K. 51-2765/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2007   Bekendmaking (24040)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 25/1/2007, 15/2/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 16/1/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 30/1/2007, 13/2/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 7/5/2007, blz 24040