S. 3-35 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars
Marie-Josť Laloy    Sfia Bouarfa   

gemengd huwelijk
alternatieve geschillenbeslechting
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
vrijheidsberoving
parlementair toezicht
ouderlijke macht
echtscheiding
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-35/1 3-35/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1868/1 - 2000-2001 op 18 juli 2001.
Doc. 3-35/1 3-35/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd