S. 4-719 Dossierfiche                  

Algemene beleidsnota inzake sociale zaken en volksgezondheid
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

recht op gezondheid
epidemie
sociale begroting
euthanasie
eHealth-platform
regeringsbeleid
pensioenregeling
administratieve formaliteit
toegang tot de informatie
loonbelasting
geneeskunde
koopkracht
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
paramedisch beroep
kanker
ziekentransport
arbeidsongeval
beroepsziekte
beroep in de gezondheidszorg
rijksbegroting
drugverslaving
palliatieve zorg
volksgezondheid
chronische ziekte
voeding
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
geneesmiddel
sociale zekerheid
bescherming van de flora
leerlingenselectie
nicotineverslaving
eerste hulp
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekteverzekering
welzijn van dieren
geestelijke gezondheid
sociale uitkering
algemene geneeskunde
vaccin
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
diabetes
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-719/1 4-719/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2008   Indiening
23/4/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/4/2008   Verzending naar commissie
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
23/4/2008   Verlag Doc. 4-719/1 4-719/1 (PDF)
23/4/2008   Einde behandeling
23/4/2008   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2008