S. 4-378 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

motie van het Parlement
diabetes

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-378/2 4-378/2 (PDF) Voorstel van resolutie 14/11/2007
4-378/1 4-378/1 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2007   Indiening
8/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
6/12/2007   Inschrijving op agenda
13/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-8 Hand. 4-8 (PDF)
13/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o7) Hand. 4-8 Hand. 4-8 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/11/2007   Verzending naar commissie
14/11/2007   Inschrijving op agenda
14/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout, Sfia Bouarfa
14/11/2007   Hoorzitting met de heer Stijn Deceukelier, directeur van de Vlaamse Diabetes Vereniging (VDV)
14/11/2007   Hoorzitting met de heer Bodson, erevoorzitter van de Association Belge du Diabète
14/11/2007   Hoorzitting met professor Daniel Pipeleers, UZ-VUB
14/11/2007   Hoorzitting met professor Daniel Désir, Erasmusziekenhuis
14/11/2007   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie
14/11/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
14/11/2007   Aanneming zonder amendering
14/11/2007   Tekst aangenomen Doc. 4-378/2 4-378/2 (PDF)
28/11/2007   Inschrijving op agenda
28/11/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 4-378/1 4-378/1 (PDF)
13/12/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/11/2007, 28/11/2007