S. 3-477 Dossierfiche K. 51-314

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
Regering G. Verhofstadt II  

vakbondsvertegenwoordiger
personeelsvertegenwoordiging
overheidsapparaat
collectieve onderhandeling
loopbaanonderbreking
rechten van de ambtenaar
ambtenarenvakbond

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-314/1 Wetsontwerp 20/10/2003
K. 51-314/2 Verslag namens de commissie 16/1/2004
K. 51-314/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/2004
3-477/1 3-477/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/1/2004
3-477/2 3-477/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2004
3-477/3 3-477/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/3/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2003   Indiening Doc. K. 51-314/1
16/1/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-314/2
22/1/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 31-33
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-18/o1)
Integraal verslag nr. 46, p. 53-54
Doc. K. 51-314/3
22/1/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
27/1/2004   Overzending Doc. 3-477/1 3-477/1 (PDF)
27/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/3/2004   Inschrijving op agenda
18/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
18/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-9/o0) Hand. 3-47 Hand. 3-47 (PDF)
Doc. 3-477/3 3-477/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/1/2004   Verzending naar commissie
2/3/2004   Inschrijving op agenda
2/3/2004   Uitgesteld
9/3/2004   Inschrijving op agenda
9/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
9/3/2004   Bespreking
9/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
9/3/2004   Aanneming zonder amendering
9/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-477/2 3-477/2 (PDF)
18/3/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
5/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2004   Bekendmaking (50781-50784)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/1/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/3/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/2004 22/6/2004, blz 50781-50784