S. 2-1296 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen
Sfia Bouarfa    Philippe Moureaux   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
identiteitsbewijs
integratie van migranten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1296/1 2-1296/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2002   Indiening Doc. 2-1296/1 2-1296/1 (PDF)
10/10/2002   Inoverwegingneming
10/10/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/10/2002   Verzending naar commissie
17/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Niet behandeld
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling