S. 3-224 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle
Sfia Bouarfa    Marie-Josť Laloy   

langdurige werkloosheid
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-224/1 3-224/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-224/1 3-224/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Uitgesteld
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Intrekking
16/6/2005   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 16/6/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 16/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Ingetrokken