S. 3-1684 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Jean Cornil    Sfia Bouarfa   

buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
humanitaire hulp
strafsanctie
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1684/1 3-1684/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/5/2006   Indiening Doc. 3-1684/1 3-1684/1 (PDF)
4/5/2006   Inoverwegingneming
4/5/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/5/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd