S. 3-703 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ
Christel Geerts   

sociale voorzieningen
sociaal probleem
bejaarde
motie van het Parlement
gelijke behandeling
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-703/1 3-703/1 (PDF) Voorstel van resolutie 5/8/2004
3-703/2 3-703/2 (PDF) Amendementen 18/5/2005
3-703/3 3-703/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2005
3-703/4 3-703/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/8/2004   Indiening Doc. 3-703/1 3-703/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/5/2005   Inschrijving op agenda
2/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-114 Hand. 3-114 (PDF)
2/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-9/o11) Hand. 3-115 Hand. 3-115 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Niet behandeld
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
2/2/2005   Bespreking
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Hoorzitting met de heer Roger Van Loon, De Roze Rimpel
27/4/2005   Hoorzitting met mevrouw Marie-Jeanne Wesemael, Vieux Rose
27/4/2005   Hoorzitting met de heer Alexis Dewaele, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Onderzoekscel holebi's
27/4/2005   Hoorzitting met de heer Duponcelle, Gays et Lesbiennes Francophones
27/4/2005   Hoorzitting met mevrouw Chris Paulis, doctor in de sociale antropologie, ULg
18/5/2005   Inschrijving op agenda
18/5/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister van Gelijke Kansen en met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
18/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
18/5/2005   Aanneming na amendering
18/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-703/3 3-703/3 (PDF)
18/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-703/4 3-703/4 (PDF)
2/6/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister en Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/6/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 2/2/2005, 27/4/2005, 18/5/2005