S. 4-135 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie
Philippe Moureaux    Sfia Bouarfa    Philippe Mahoux   

buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
familiemigratie
politiek asiel
illegale migratie
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-135/1 4-135/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/8/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/8/2007   Indiening Doc. 4-135/1 4-135/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd