S. 3-366 Dossierfiche                  

De problematiek van de doping in de sport
commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

beroepssport
sport
doping
Wereldantidopingagentschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-366/1 3-366/1 (PDF) Verslag namens de commissie 9/3/2005
3-366/2 3-366/2 (PDF) Amendementen 9/3/2005
3-366/4 3-366/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2005
3-366/3 3-366/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2005
3-366/5 3-366/5 (PDF) Amendementen 20/4/2005
3-366/6 3-366/6 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 27/4/2005
3-366/7 3-366/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 27/4/2005
3-366/8 3-366/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/5/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2003   Indiening
3/12/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/4/2005   Inschrijving op agenda
14/4/2005   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
4/5/2005   Inschrijving op agenda
13/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-366/8 3-366/8 (PDF)
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-1/o14) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/12/2003   Verzending naar commissie
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux, Marc Wilmots
3/12/2003   Hoorzitting met professor dr. Marc Bogaert, farmacoloog aan de Universiteit Gent
3/12/2003   Hoorzitting met de heer Gilles Goetghebuer, hoofdredacteur "Sport et Vie"
3/12/2003   Gedachtewisseling
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Hoorzitting met de heer D. Struys, e.a. inspecteur a.i., dienst Inspectie en Opsporingen, Douane en Accijnzen Brussel
14/1/2004   Hoorzitting met de heren J. Van den Boeijnants en B. Govaert, leden van de cel Hormonen van de Federale Politie, en de heer M. Willekens, hoofdinspecteur Lokale Politie van de politiezone Keno
14/1/2004   Hoorzitting met de heer R. Vancauwenberghe, apotheker-inspecteur, Directoraat-generaal Geneesmiddelen, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
14/1/2004   Gedachtewisseling
28/1/2004   Inschrijving op agenda
28/1/2004   Bezoek
aan het dopingcontrole laboratorium van de Universiteit Gent (prof. Delbeke)
4/2/2004   Inschrijving op agenda
4/2/2004   Hoorzitting met de heer F. Schins, procureur-generaal bij het hof van Beroep te Gent de heer J. Sabbe, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent de heer L. Misson, advocaat mevrouw D. Gavage, advocaat
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Hoorzitting met emeritus professor Etienne Vermeersch, Universiteit Gent en met de heer Piet Vantemsche, gedelegeerd bestuurder FAVV
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Kris Van der Auwera, directeur-generaal van de Administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
31/3/2004   Hoorzitting met de heer Odon Marneffe, adjunct-directeur van het ADEPS
31/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Béatrice Bertrand, attachee bij het kabinet van mevrouw Nicole Maréchal, ministre communautaire francophone de l'Aide à la Jeunesse et de la Sante
31/3/2004   Gedachtewisseling
28/4/2004   Inschrijving op agenda
28/4/2004   Hoorzitting met mevrouw Katrien Van Kets van de Vlaamse Sportfederatie
28/4/2004   Hoorzitting met de heer Philippe Housiaux, co-voorzitter van de Koninklijke Belgische Atletiek Bond, voorzitter van de Ligue Belge Francophone d'athlétisme
28/4/2004   Hoorzitting met de heer Cyriel Coomans, ondervoorzitter van de Raad van bestuur en voorzitter van het departement Dienstverlening Sportbonden van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
12/1/2005   Inschrijving op agenda
12/1/2005   Bespreking
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Bespreking
van het ontwerp van aanbevelingen
23/2/2005   Inschrijving op agenda
23/2/2005   Bespreking
van het ontwerp van aanbevelingen
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Aanneming van de geamendeerde aanbevelingen
De geamendeerde aanbevelingen zijn aangenomen met 9 stemmen bij 1 onthouding
9/3/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-366/4 3-366/4 (PDF)
9/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-366/1 3-366/1 (PDF)
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Goedkeuring verslag
het tweede verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-366/3 3-366/3 (PDF)
14/4/2005   Terugzending naar commissie
27/4/2005   Inschrijving op agenda
27/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux, Marc Wilmots
27/4/2005   Bespreking
27/4/2005   Aanneming van de geamendeerde aanbevelingen
met 8 stemmen bij 1 onthouding
27/4/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-366/6 3-366/6 (PDF)
27/4/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-366/7 3-366/7 (PDF)
19/5/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/5/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 3/12/2003, 14/1/2004, 4/2/2004, 18/2/2004, 31/3/2004, 28/4/2004, 12/1/2005, 16/2/2005, 23/2/2005, 9/3/2005, 23/3/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/4/2005