Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-203

van Sfia Bouarfa (PS) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gasboilers - Koolstofmonoxide-emissie - Invoering van een technische controle

verwarming
verbrandingsgas
giftige stof
veiligheid van gebouwen
gastoestel

Chronologie

24/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008)
12/2/2008Antwoord

Vraag nr. 4-203 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Koolmonoxide heeft op 6 december 2007 nieuwe slachtoffers gemaakt. Elk jaar gebeuren er bij de eerste temperatuurdalingen dramatische ongevallen die te maken hebben met CO, een verraderlijk reuk- en kleurloos gas.

Dat droevige nieuws brengt mij tot de volgende bedenking: waarom voeren wij geen technische controle in op gasboilers in woningen, naar analogie met de technische controle op motorvoertuigen, die al sedert jaren met succes wordt uitgevoerd? Waarom geen wet goedkeuren die de huurders en eigenaars verzoekt hun gasinstallatie elk jaar of om de twee jaar te laten controleren om die dodelijke ongevallen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2008 :

Het voorwerp van de gestelde vraag valt niet onder de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar onder de bevoegdheid van de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw.

De onvolledige verbranding van methaangas produceert koolstofmonoxide waarvan de gevolgen voor de gezondheid vaak dodelijk zijn.

Deze onvolledige verbranding heeft verschillende oorzaken.

Hoewel weersomstandigheden aan de basis kunnen liggen van een vertraagde afvoer van de verbrandingsgassen, gaat het in de meeste gevallen om de installatievoorwaarden van de boiler.

Deze voorwaarden vallen onder de reglementering betreffende de veiligheid van gastoestellen, die onder de bevoegdheid van de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw valt.