Schriftelijke vragen van 5-2601 tot 5-2700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2601 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Mensenhandel - Identiteitsfraude - Dimona-databank - Instellen van een alarmsysteem
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
5-2602 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekteverzekering - Aanvraag van een uitkering vanuit een andere Lidstaat - Toepassing van de Europese reglementering
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4245
5-2603 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Infrabel - Stiptheid van de treinen - Boete - Effect op de mobiliteit
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2604 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Psychiatrie - Psychiatrisch ziekenhuis - Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis - Duur van de opname
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4246
5-2605 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Stoppen met roken - Consultaties van een gespecialiseerde arts - Gebruik van ondersteunende geneesmiddelen - Aantallen
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4247
5-2606 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Bosy Mass Index (BMI) van de patiŽnt
  Verzending vraag 22/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4248
5-2607 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) - Verslag 2010 - Statistieken voor 2010
  Verzending vraag 22/6/2011
  Antwoord 18/8/2011
5-2608 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Staatsschuld - Aandeel van de provinciale overheden - TrimestriŽle ramingen - Parameters
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
5-2609 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Staatsschuld - Aandeel van de gemeentelijke overheden - TrimestriŽle ramingen - Parameters
  Verzending vraag 23/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4803
5-2610 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekteverzekering - Nieuwe kankerbestrijdende medicijnen - Kostenstijging
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2611 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bouwvakkers - Afwezigheden - Registratiesysteem -Toepassing - Fraude - Bestrijding
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2612 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Autonome werkstraffen - Financiering - FinanciŽle bijdrage van de gemeenten en van de federale overheid - Uitgevoerde straffen - Verjaring van de straffen - Maatregelen
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 26/9/2011
5-2613 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Scheiding van ouders - Alternerend hoederecht over de kinderen - Toename - Cijfers - Hoederecht van de vader
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2614 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Transportkosten - Studenten ouder dan zesentwintig jaar - Kortingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2514
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4739
5-2615 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Sociale rechters - Benoemingen - Regering in lopende zaken
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 11/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2616
5-2616 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sociale rechters - Benoemingen - Regering in lopende zaken
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 8/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2615
5-2617 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Vervroegd pensioen om medische redenen - Pensioencommissie - Aantal vervroegde pensioenen per leeftijdsgroep - Opvolging
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-2618 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Horecasector - Installatie van een geregistreerd kassasysteem - Strijd tegen zwartwerk - Vrees van de Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen - Standpunt van de Brusselse en de Waalse horecafederaties
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2619 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Test-Aankoop en de gevolgen van het openbaar maken van de cijfers omtrent ziekenhuishygiŽne
  Verzending vraag 25/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1102
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4170
5-2620 Miller Richard (MR) minister van Klimaat en Energie  
  De stresstests voor de kerncentrales
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-846
5-2621 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  De samenwerking met Rwanda
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-906
5-2622 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wijzigingen van de bepalingen betreffende de studentenarbeid
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 30/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-968
5-2623 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Erkenning van verworven competenties binnen de federale administratie en de federale overheidsbedrijven
  Verzending vraag 27/6/2011
  Herkwalificatie 27/7/2011
  Antwoord 4/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-858
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2871
5-2624 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Gevolgen op veiligheid en justitie - Onvolledig antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-672
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2625 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen
  Verzending vraag 23/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4676
5-2626 Bellot FranÁois (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren
  Verzending vraag 27/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2627
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1002
5-2627 Bellot FranÁois (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Versoepeling van de taalvereisten bij de indienstneming van ambtenaren
  Verzending vraag 27/6/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2626
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1002
5-2628 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Notarissen - Werking - Antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-2005 - Ontbreken van gegevens
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2629 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Werking - Antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-1994 - Ontbreken van gegevens
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 16/9/2011
5-2630 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Rekruteringseisen - Evolutie
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-2631 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belang van zonne-energie - Bestaande investeringen - Kosten-batenanalyse
  Verzending vraag 23/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4740
5-2632 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Gasvoorziening - Stijging van het gebruik - Consequenties voor de energiebevoorrading - Impact op het klimaat
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 15/7/2011
5-2633 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Graffitibestrijding - Resultaten - Kosten
  Verzending vraag 23/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4741
5-2634 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Solden - Respect van de sperperiode - "Fluistersolden" - Juridisch precedent
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 19/7/2011
5-2635 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven Zaventem - Geluidshinder - Vliegbewegingen - Radartracks
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-2636 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Dienst vreemdelingenzaken - Administratief controleverslag - Vrijwillige aanbieding met het oog op het neerleggen van een klacht
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2637 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asiel en migratie - Gesloten centra - Klachtenprocedure
  Verzending vraag 24/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4804
5-2638 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Minderjarigen - Verbod op administratieve detentie - Wettelijke verankering
  Verzending vraag 24/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4820
5-2639 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asiel- en migratiebeleid - Verwijderingsoperaties - Extern controlesysteem - Oprichting
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 8/11/2011
5-2640 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Dublintransfers - Interpretatie - Toepassing
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-2641 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Migratie - Statistieken - Gebruik van de cohortebenadering
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2642 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Strafrechtelijke veroordeelden - Inreisverbod - Behouden als uitzonderingsmaatregel
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 18/10/2011
5-2643 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Faillissement, vereffening en sluiting van ondernemingen - Ontslagen werknemers Ė Vermindering sociale bijdragen na herstructurering - Collectief ontslag enkel en alleen om de winst te maximaliseren - Wederindienstneming in een andere technische eenhei
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2644 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Uniformen - Uniformiteit - Beleid van groepsaankopen
  Verzending vraag 24/6/2011
  Antwoord 14/11/2011
5-2645 Piryns Freya (Groen!) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meenemen van fietsen op de trein - Duidelijkere informatie voor de fietsers - Aanpassing van de tarieven
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-2646 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Laboratoria klinische biologie - Accreditatie - Kwaliteitscontrole
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2647 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-2648 De Croo Alexander (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Administratieve lasten - Statistiekverplichtingen - Kostprijs - Irritatiegraad
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2649 De Croo Alexander (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - " Anti-stapling " maatregel
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2650 De Croo Alexander (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Statistiekenverplichtingen - Administratieve lasten - EnquÍteloze periode voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO's)
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 6/9/2011
5-2651 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Hinder door werken op het openbaar domein - Inkomenscompensatievergoedingen - Uitgekeerde bedragen - Hoog bedrag voor de provincie Henegouwen
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 28/11/2011
5-2652 Miller Richard (MR) minister van Landsverdediging  
  Het Libische cultureel erfgoed
  Verzending vraag 30/6/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-774
5-2653 Miller Richard (MR) minister van Landsverdediging  
  Aanwezigheid van Belgische speciale strijdkrachten in Ivoorkust
  Verzending vraag 30/6/2011
  Antwoord 9/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-841
5-2654 Miller Richard (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Het mechanisme van het Europees burgerinitiatief
  Verzending vraag 30/6/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-718
5-2655 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  De bescherming van de privacy inzake postbestelling
  Verzending vraag 1/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4161
5-2656 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De uitwisseling van kadastergegevens
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 8/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-621
5-2657 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De volksopstand in Bahrein en de houding van Europa
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-747
5-2658 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De volksopstand in Jemen en de houding van Europa
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-749
5-2659 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  De mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 14/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-750
5-2660 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het Mor Gabriel-klooster in Turkije
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 13/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-788
5-2661 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het draagmoederschap
  Verzending vraag 1/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-794
5-2662 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  De termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-822
5-2663 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De Bijzonder Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de regio van de Grote Meren
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 19/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-830
5-2664 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De mogelijke aanwezigheid van Belgische huurlingen in LibiŽ
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 13/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-842
5-2665 Miller Richard (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Schoolboeken voor de Democratische Republiek Congo (DRC)
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 25/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-845
5-2666 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko
  Verzending vraag 1/7/2011
  Antwoord 30/9/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-865
5-2667 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Het vaccin tegen poliomyelitis
  Verzending vraag 4/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-869
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5637
5-2668 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De politieke gevolgen op wereldvlak van de dood van Osama Bin Laden
  Verzending vraag 4/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-888
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4125
5-2669 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bepaalde voordelen toegekend door de ziekenfondsen vatbaar voor kritiek
  Verzending vraag 4/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-894
5-2670 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De steun aan TunesiŽ
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 8/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-918
5-2671 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De omsingeling van het Kirti klooster in Tibet door Chinese legereenheden
  Verzending vraag 4/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-942
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4301
5-2672 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-945
5-2673 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het Europees vrijhandelsakkoord met India
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-946
5-2674 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  De muiterij van soldaten in Burkina Faso
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 19/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-955
5-2675 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het visserijakkoord van de Europese commissie met Marokko
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 8/8/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1095
5-2676 Khattabi Zakia (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De strijd tegen discriminatie bij aanwerving
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1106
5-2677 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Morning-afterpil - Doeltreffendheid - Eventuele invloed van overgewicht - Redenen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-2678 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Respimat inhalator - Gevaar - Verkoop in BelgiŽ - Van de markt halen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 4/11/2011
5-2679 Winckel Fabienne (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Stations - Het aanplakken van reclame - Digitale weergave en out of home - Investeringen van de NMBS - FinanciŽle weerslag - Aanwending van de winsten - Recht van controle op verspreide reclame
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 27/9/2011
5-2680 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Wegcontrole - Speekseltesten - Tekort - Nieuwe bestelling - Budgettaire impact - Werking van de test
  Verzending vraag 8/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2681 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 8/8/2011
5-2682 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werknemers in dienst genomen met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur - Opzeggingstermijn
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2683 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Namaak en piraterij - Bestrijding - Stichting "Neen aan namaak en piraterij" - Samenwerking met de overheid
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2684 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Europees kader voor een betere beheersing van het behoud van de werkgelegenheid en om elke inter-Europese delokalisatie te voorkomen - Inwerkingtreding - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2685 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Kadaster - Kadastrale informatie - Hergroepering - Ontwerp voor digitalisering - Stand van zaken - Initiatieven van de privťsector - Eventuele ontsporingen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 12/10/2011
5-2686 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambassade - Personeel - Speciale identiteitskaart - Ontslag - Illegaal verblijf in BelgiŽ - Regularisatie
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3335
5-2687 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Gefailleerde ondernemers - Krediet - Begeleiding door de kredietbemiddelaar - Structurele en praktische commerciŽle problemen die moeten worden opgelost - Participatiefonds - Toegekende bedragen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2688 Winckel Fabienne (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Naverkoopdiensten en helpdesks - Charter ondertekend door eenentwintig ondernemingen - Naleving - Uitsluiting bij niet-naleving - Kosten voor de oproepen van klagers
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 2/9/2011
5-2689 Zrihen Olga (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Biometrische paspoorten - Aanmaakkosten - Diensten voor de gebruiker - Bescherming van de persoonsgegevens - Veralgemening van de biometrische toepassingen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2690 Zrihen Olga (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
5-2691 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De modernisering van de DNA-analyse in strafzaken
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 19/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1030
5-2692 Tilmans Dominique (MR) minister van Justitie  
  Het gebruik van persoonsgegevens door bepaalde ziekenfondsen
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1044
5-2693 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Justitie  
  Het gezichtsherkenningssysteem gebruikt op Facebook
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1104
5-2694 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1120
5-2695 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De justitiehuizen en de resultaten van de voorwaardelijke invrijheidstelling
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1121
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4677
5-2696 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1133
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4464
5-2697 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  De communicatie van de federale administraties ten aanzien van de bevolking
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 11/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1174
5-2698 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De reglementering inzake pesticiden
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2699
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1054
5-2699 Tilmans Dominique (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De reglementering inzake pesticiden
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 7/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2698
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1054
5-2700 Franssen Cindy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  De realisatie van een plan van aanpak voor asbestbranden
  Verzending vraag 12/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1119