Vraag om uitleg nr. 5-1120

5-1120 Fabienne Winckel (PS) 23/6/2011
  de vereenvoudiging van de procedure voor het toekennen van elektronische enkelbanden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2694