Schriftelijke vragen van 5-10301 tot 5-10400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10301 Jans Lies (N-VA) minister van Justitie  
  Trajectcontrole - Processen-verbaal - Behandeling - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10302 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Controleambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Controles op zwaar vervoer - Regionalisering van een aantal verkeersregels
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10303 De Padt Guido (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Implementatie - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 6/12/2013
5-10304 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10305
5-10305 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10304
5-10306 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Hoge Raad voor de Justitie - Leden - Schorsing - Gevolgen
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10307 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Verzorgingspersoneel werkzaam in de gevangenis - Laattijdige uitbetaling - Psychiatrische verpleegkundigen - Zorgpersoneel
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10308 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10309 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Georgisch kopstuk van een gangsterbende - Verjaring - Vrijspraak - Procedurefouten
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10310 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10311
5-10311 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10310
5-10312 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Topbestuurders - Belastingsaangifte - Invulling betaald door het overheidsbedrijf - Persoonlijke uitgaven
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10313 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het intimiderende gedrag van een politieagent ten opzichte van een journalist
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3900
5-10314 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3920
5-10315 De Groote Patrick (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het CAD-ASTRID-systeem voor ambulances en brandweerwagens
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3930
5-10316 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het vrijgeven van een subsidie voor de preventie van radicalisering in Vilvoorde
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3994
5-10317 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3998
5-10318 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de praktijken van bedrijven die beerputten ruimen
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3412
5-10319 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de ongebruikte beltegoeden
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3430
5-10320 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10321 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-10321 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10320
5-10322 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3611
5-10323 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3849
5-10324 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de joint venture tussen Corelio en Concentra
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3852
5-10325 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de gevolgen van het marien ruimtelijk plan
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4012
5-10326 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4044
5-10327 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4049
5-10328 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4050
5-10329 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nieuwe Europese tabaksrichtlijn - Amendementen - E-sigaretten
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10330 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Aantal gedetineerden - Nationaliteit
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10331 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Gedetineerden zonder wettig verblijfsbewijs
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
5-10332 Boogaerts Frank (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3303
5-10333 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de definitieve afwijzing van de Fyra door de NMBS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3654
5-10334 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de adviezen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voor een toegankelijker openbaar vervoer
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3670
5-10335 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het sluiten van de PostPunten in de treinstations
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3672
5-10336 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de informatie over de Fyra die de NMBS aan de Dienst veiligheid en interoperabiliteit der spoorwegen bezorgde
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3832
5-10337 Bellot FranÁois (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  een technisch incident op een werf van Infrabel
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3837
5-10338 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de NMBS-projecten betreffende graffiti
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3863
5-10339 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de slechte stiptheidscijfers van de NMBS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3873
5-10340 Bellot FranÁois (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de toekomst van de Thalys tussen Brussel en Oostende en de Thalys tussen Parijs en Luik via Namen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3875
5-10341 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3928
5-10342 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  een spoorwegbrug in Merelbeke
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3929
5-10343 Bellot FranÁois (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3942
5-10344 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de Fyra
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3949
5-10345 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het berekenen van vertragingen door de NMBS en door Test-Aankoop
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3958
5-10346 Verstreken Johan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de werken op de as Brugge-Gent
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3971
5-10347 Bellot FranÁois (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3982
5-10348 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3984
5-10349 Winckel Fabienne (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De Diabolo-toeslag
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3988
5-10350 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4000
5-10351 Verstreken Johan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4003
5-10352 Daems Rik (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De Belgische Investeringsmaatschappij voor de ontwikkelingslanden en de belastingparadijzen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3421
5-10353 Verstreken Johan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4142
5-10354 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen personen met een handicap - Cijfergegevens - Klachten - Veroordelingen - Sepots - Afwezigheid van aangifte
  Verzending vraag 7/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Antwoord 10/3/2014
5-10355 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10356 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10357 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10358 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
5-10359 Broers Huub (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Taalgrensgemeenten - Gemeentesecretaris - Gemeenteontvanger - Politiecommissaris - Secretaris-Ontvanger van de commissie van openbare onderstand - Examen tweede taal
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10360 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10361
5-10361 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10360
5-10362 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen - Toelage - Aangepaste treinstellen
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10363 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Mediahuis - Oprichting - Fusie - Gevolgen - Controle - Sanctiemogelijkheden
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10364 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten
  Verzending vraag 8/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10365 Demeyer Willy (PS) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - geneeskundig getuigschrift - Controlearts - Bezoek - Afwezigheid van de werknemer - Maatregelen
  Verzending vraag 8/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10366 Stassijns Veerle (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheek - Schriftelijke verklaring voor het verkrijgen van geneesmiddelen - Aantallen - Controles - Inbreuken
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10367 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10368 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Fedict - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10369 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10370 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10371 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10372 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374
5-10373 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374
5-10374 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10373
5-10375 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-10376 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10377 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10378 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Belgacom - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10379 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10380 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10381 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 21/3/2014
5-10382 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10383 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 15/4/2014
5-10384 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10385 Jans Lies (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10386 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Valse bommeldingen - Overzicht - Preventief onderzoek - Kosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10387 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Valse bommeldingen - Daders - Bestraffingen - Interventiekosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10388 De Nijn Bart (N-VA) minister van Justitie  
  Wet op de kansspelen - Uitvoeringbesluiten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10389 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldbank - Rapport "Doing business" - Ondernemingsklimaat - Daling - Maatregelen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10390 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Partnergeweld - Politie - Centra voor algemeen welzijnswerk - Samenwerking
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10391 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medisch begeleide voortplanting - Fertiliteitscentra - Donaties - Buitenlandse donoren - Belgian Register for Assisted Procreation - Overzicht
  Verzending vraag 13/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10392 Sleurs Elke (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid - Sensoa - Aids - Hiv - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Besparingen - Redenen - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10393 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Mazelen - Epidemie - Monitoring - Nationaal plan - Complicaties
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 28/2/2014
5-10394 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antidepressiva - Gebruik - Maatregelen - Wetenschappelijk Platform Psychofarmaca - Budget
  Verzending vraag 13/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10395 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Belgische standpunten - Verdediging - Plan van aanpak
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10396 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - "Approach paper"
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10397 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Kiesgroep EDS10 - Einde overeenkomst - Nieuwe overeenkomst
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10398 Vermeulen Sabine (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Herfinanciering International Development Association - Koppeling
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10399 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 0109, Diabolo deel 1 - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10400 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 0119, Diabolo deel 2 - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 4/2/2014