Schriftelijke vragen van 4-901 tot 4-1000

97 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-901 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienstencheques - Werknemers - Aantal arbeidsovereenkomsten - Aantal afwezigheden door ziekte of invaliditeit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-902
4-902 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Werknemers - Aantal arbeidsovereenkomsten - Aantal afwezigheden door ziekte of invaliditeit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-901
4-903 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-904
4-904 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-903
4-905 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-906 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielcentra en gesloten centra - Minderjarigen - Verblijfsperiode - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
4-907 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 ) 28/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2672
4-910 Ide Louis (CD&V N-VA) eerste minister  
  Ministers en Staatsecretarissen - Beleidscellen - Aantal medewerkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-912 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsgebouwen - Biometrische gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-913 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderopvang - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2244
4-914 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-915
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2245
4-915 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-914
4-916 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 2/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-917
4-917 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-916
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2743
4-918 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-919 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Magistrale bereidingen - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-920 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-921 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geboorten - Adopties - Aantal rechtgevende kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 5/6/2008
4-922 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mutualiteiten - Uitgaven - NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-923 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europese apothekers - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-924 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 5/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-925
4-925 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 9/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-924
4-926 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-927 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees jaar van de vrijwilligers - 2011 - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 12/6/2008
4-928 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rust- en overlevingspensioenen - Begunstigden - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 3/6/2008
4-929 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) minister van Klimaat en Energie  
  Illegaal gekapt hout - Bestrijding - Europees wetgevingsinitiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 5/5/2008
  Antwoord 10/6/2008
4-930 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Computercriminaliteit - Schade - Rol van de overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 7/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-931
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-267
4-931 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Computercriminaliteit - Schade - Rol van de overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/6/2008 ) 7/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-930
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-267
4-932 Roelants du Vivier FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 - Gemeentelijke opcentiemen - Internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting - Informatiebron
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-933 Bouarfa Sfia (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Esthetische heelkunde - Illegale operaties - Schoonheidsinstituut - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-934 Bouarfa Sfia (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-935
4-935 Bouarfa Sfia (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-934
4-936 Vienne Christiane (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 11/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-937
4-937 Vienne Christiane (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-936
4-938 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Zones 30 - Signalisatie in de omgeving van de scholen - Vorm en afmeting - Eenvormigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-939 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale regularisatie - Eenmalige regularisatieprocedure - Erfenis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-940 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Gebruik van bijkredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2246
4-941 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2247
4-942 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Spaartegoedenrichtlijn - Evaluatie (Standpunt van BelgiŽ - Opheffing van het bankgeheim - Omzetting naar Belgisch recht - Automatische uitwisseling van informatie - Gesloten overeenkomsten met derde landen - Uitbreiding van de werkingssfeer)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-943 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-944
4-944 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-943
4-945 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 7†augustus†1987 op de ziekenhuizen - Vaststelling van bijkomende waarborgen voor de ziekenhuisgeneesheer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
4-946 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsopdracht - Promťthťe-software - Beslissingen - Motivering (Federale politie - Toewijzing van overheidsopdrachten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
4-947 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Promťthťe-software - Interne controles - Richtlijnen (Federale politie - Toewijzing van overheidsopdrachten)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
4-948 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-949
4-949 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-948
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2819
4-950 Coveliers Hugo (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2526
4-951 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Rappel 30/9/2008
  Rappel 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2527
4-952 Wille Paul (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-954
4-953 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-954
4-954 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Afghanistan - Prijsstijging tarwe - Destabilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-953
4-955 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Maatregelen - Stopzetting van opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-956 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-957 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Duurzame ontwikkeling - Broeikasgassen - Landgebruik - Bosbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 28/5/2008
4-958 Wille Paul (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Afghanistan - Voedselschaarste - Hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 9/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
4-959 de Bethune Sabine (CD&V N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Strategienota ďEerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerkingĒ - Implementatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-268
4-960 Lizin Anne-Marie (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vliegtuigen - Overvliegen van het Belgisch grondgebied - Veiligheid - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 11/6/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-270
4-961 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Ademhalingskinesitherapie- Praktijk - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 14/5/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-262
4-962 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische chirurgie - Rimpelvullers - Aanbevelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
4-963 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische chirurgie - Permanente rimpelvullers - Nevenwerkingen - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
4-964 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische chirurgie - Permanente rimpelvullers - Complicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 9/6/2008
4-965 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Legbatterijen - Verrijkte kooien - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-966 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hennepkwekerijen - Tussenkomst van politiediensten - Boobytraps (Ontploffingstuigen ter afschrikking - Verwittiging politiezones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-967
4-967 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Hennepkwekerijen - Tussenkomst van politiediensten - Boobytraps (Ontploffingstuigen ter afschrikking - Verwittiging politiezones)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-966
4-968 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Anonieme meningsuiting - Vrijgeven van identiteitsgegevens in geval van schade aan derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-969
4-969 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Anonieme meningsuiting - Vrijgeven van identiteitsgegevens in geval van schade aan derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Rappel 6/5/2009
  Aanvullend antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-968
4-970 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Extreem-rechts - Blood and Honour - Bedreigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-971
4-971 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Internet - Extreem-rechts - Blood and Honour - Bedreigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-970
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2528
4-972 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Extreem-rechts - Rekrutering - Interactieve games op het Internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-973
4-973 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Extreem-rechts - Rekrutering - Interactieve games op het Internet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-972
4-974 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Extreem rechts - Radicalisering op het internet - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-975
4-975 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Extreem rechts - Radicalisering op het internet - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Rappel 6/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-974
4-976 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Extreem rechts - Radicalisering op het internet - Preventie - Deradicalisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-977
4-977 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Extreem rechts - Radicalisering op het internet - Preventie - Deradicalisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Rappel 6/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-976
4-978 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Beperking voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 26/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-979
4-979 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Beperking voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Antwoord 4/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-978
4-980 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-981
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2600
4-981 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-980
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2673
4-982 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Regularisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 ) 14/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2674
4-983 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26†oktober†2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2529
4-984 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gespecialiseerde voetverzorging - Opleiding - Erkenning - Statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 17/6/2008
4-985 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 11/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988
4-986 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2458
4-987 Taelman Martine (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 29/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988
4-988 Taelman Martine (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-987
4-989 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 10/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-990
4-990 Taelman Martine (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 11/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-989
4-991 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2713
4-992 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbrakenplaag - Preventieve en repressieve maatregelen - Technologische middelen - Synthetisch DNA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Antwoord 24/6/2008
4-993 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 16/5/2008
  Rappel 17/7/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2530
4-994 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Gebonden hulp - Stopzetting - Audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 8/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-995
4-995 Zrihen Olga (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Gebonden hulp - Stopzetting - Audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 19/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-994
4-996 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  LasertherapieŽn - Klachten - Brandwonden - Blijvende letsels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 13/8/2008
4-997 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Flexizekerheid - Cijfers - Genderaspect
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-998 Collignon Christophe (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 3/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1074
4-999 Collignon Christophe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Informatieborden uurregeling treinen - Modernisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1000 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radio-isotopen - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2280