Vraag om uitleg nr. 4-262

4-262 Jacques Brotchi (MR) 24/4/2008
  ademhalingskinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-237
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-961