Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-950

van Hugo Coveliers (Vlaams Belang) d.d. 9 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid

Rekenhof (BelgiŽ)
verificatie van de rekeningen
begrotingsuitgave
ministerie

Chronologie

9/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2526

Vraag nr. 4-950 d.d. 9 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft al enige jaren bedenkingen bij de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven door de FOD Justitie.

Net zoals in 2005, bevatten de uitgavendossiers die in 2006 aan het Rekenhof werden voorgelegd in het kader van zijn controle van de kredietvastleggingen en het voorafgaand visum, soms niet alle bewijsstukken die voor een sluitende controle vereist zijn. De gefactureerde prestaties werden niet altijd vooraf door de bevoegde ambtenaren goedgekeurd. Een uitgave is nochtans slechts mogelijk als er diensten verstrekt en aanvaard zijn. Op verscheidene facturen ontbrak bij de vereffening echter de goedkeuring en aanvaarding van de uitgave door de leidende ambtenaar. De ontbrekende vermeldingen werden pas achteraf aangebracht. Op 23†februari†2005 deelde het Rekenhof per brief aan de toenmalige minister van Justitie en aan de voorzitter van de FOD Justitie mee aan welke vereisten de ordonnancerings- en vastleggingsdossiers met betrekking tot overheidsopdrachten, toelagen en diverse uitgaven moeten voldoen. Het Rekenhof stelt echter vast dat de dossiers in 2006 hieraan vaak nog steeds niet voldeden, wat een efficiŽnt nazicht bemoeilijkt. Het heeft daarom het departement gevraagd een toezicht te organiseren op de samenstelling van de dossiers die aan het Rekenhof worden voorgelegd.

a. Werd het gevraagde toezicht intussen georganiseerd?

b. Welke maatregelen heeft de geachte minister nog genomen om het hardnekkige probleem van de ontbrekende bewijsstukken op te lossen?

c. Kon tegemoetgekomen worden aan alle aanbevelingen in de brief van het Rekenhof van 23†februari†2005? Welke punten werden nog niet in praktijk gebracht? Waarom niet?