Schriftelijke vragen van 4-7401 tot 4-7500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7401 Somers Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedaagden - Begeleiding naar het gerecht - Gebrek aan veiligheidspersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1642
4-7402 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschapsbeleid - Programma's ter ondersteuning van de politieke besluitvorming - Toekomstvisie - HeroriŽntering en herdefiniŽring - Bevoorrechte thema's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1643
4-7403 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Website - Opzoeken dienstregelingen - Ondoeltreffendheid - "De-marketing" - Station van Libramont - Aansluitingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1624
4-7404 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Spectaculaire goktenten - Invloed op gokverslaving - Beleid - Deelname van casino's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 19/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7286
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7287
4-7405 Beke Wouter (CD&V) minister van Justitie  
  Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1641
4-7406 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7407 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7408 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7409 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7410 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7411 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7412 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7413 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7414 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7415 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7416 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7417 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7418 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7419 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7420 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7421 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7422 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7423 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7424 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7425 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7426 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7427 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7428 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7429
4-7429 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7408
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7415
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7428
4-7430 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  CocaÔnegebruik - Incidentie van hartinfarcten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7431
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1680
4-7431 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Justitie  
  CocaÔnegebruik - Incidentie van hartinfarcten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7430
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1680
4-7432 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Verlaagd tarief - Doelgroep - Kostprijs - Overleg met gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1662
4-7433 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7434 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioensparen - Levensverzekering - Bedragen - Fiscale aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7435 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg - Gebrek aan personeel - Project 600 - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7436 Ide Louis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorg - Stijging van de overheidsuitgaven - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7437 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Geneesmiddelen - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7438 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriŽn - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7439
4-7439 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriŽn - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7438
4-7440 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Marokkaanse instanties - Controleactiviteiten - Rol van de Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7441 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7442 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Drugsmeldingen - Aantallen - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7443 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 4/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7444
4-7444 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7443
4-7445 Lijnen Nele (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Geen recht op vaderschapsverlof - Alternatieve oplossingen - Dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7446 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Prestatiemeetsystemen - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7447 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Taalverhoudingen - Onevenwicht - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7448 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Onvoldoende gefrankeerd postpakket - Bijbetaling door de ontvanger - Herziening van het bestaande systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7449 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Locomotieven en wagons - Aantallen - Ouderdom
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7450 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7451
4-7451 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Automatische nummerplaatherkenning - Gebruik door de politiezones - Eventuele verplichting - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Antwoord 19/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7450
4-7452 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7453
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1644
4-7453 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7452
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1644
4-7454 Seminara Franco (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kindsoldaten - Strijd - Actie van de Belgische regering - Steun aan basisorganisaties- Europees Voorzitterschap - Agenderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1645
4-7455 Khattabi Zakia (Ecolo) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Conflict -Oplossing - Bevolkingscijfers - Publicatie - Gemeente -Subsidies - Begrotingsproblemen - Tijdelijke Maatrege
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1649
4-7456 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 26/4/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1655
4-7457 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7458
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1656
4-7458 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7457
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1656
4-7459 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7460
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1657
4-7460 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7459
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1657
4-7461 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Technopreventieve adviseurs (TPA) - Functie - Erkenning - Voorwaarden - Verschil tussen een TPA en een vrijwilliger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1667
4-7462 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een handicap - Gratis groene lijn - Doven en slechthorenden - Gebruik van het email-adres - Vertragingen in de behandeling van het dossier - Invoering van een internet chatbox
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1668
4-7463 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's - Uitvoeringsbesluiten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1669
4-7464 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) - Geneesmiddelen - Onwettige reclame - Te hoog gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7465 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vliegtuigen - Luchtvervuiling in de cockpits - Oorzaken en risico's - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7466
4-7466 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegtuigen - Luchtvervuiling in de cockpits - Oorzaken en risico's - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7465
4-7467 Wille Paul (Open Vld) minister van Justitie  
  Wetenschappelijk en economisch potentieel - Actieplan tegen economische spionage - Controle van de visumaanvragen - Resultaten geboekt door de Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7468 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7469
4-7469 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7468
4-7470 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7471
4-7471 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7470
4-7472 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7473
4-7473 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7472
4-7474 Wille Paul (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7475
4-7475 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7474
4-7476 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Opleiding geweldsbeheersing - Werking van het Pedagogisch Comitť, de werkgroepen en het strategisch platform
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7477 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Meten van de prestaties - European Foundation for Quality Management-model
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7478 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Aanwervingen - Promotieactiviteiten - Lacunes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7479 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Manifestaties - Inzetten van honden - Ontbreken van een wettelijk kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7480 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Geweldbeheersing - Opstellen van een uniform reglement - Schrijven van een cursus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7481 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere Inspectie Diensten - Politiediensten - Gezamenlijke acties - Opvolging en evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7482 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Selectie van politiemensen - Psychologische aspecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7483 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Verschillende toezichtorganen - Sluiten van overeenkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7484 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Aanwervingen - Competentieprofielen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7485 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5548
4-7486 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5552
4-7487 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5553
4-7488 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5557
4-7489 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5558
4-7490 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5546
4-7491 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5563
4-7492 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-7117
4-7493 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Notionele interesten - Stelsel van fiscale aftrekbaarheid van risicokapitaal -Gebruik - Voorwaarden inzake werkgelegenheid en investeringen -Budgettaire kosten 2010 - Toegankelijkheid van het stelsel voor KMO's - Streefdoelen van grote ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7494 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Speculatieve fondsen - Aasgierfondsen - Risico op vijandige speculatie - Geviseerde EU-lidstaten - Toestand in BelgiŽ - Verdediging - Maatregelen - Overleg met andere lidstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7495 Fontaine Philippe (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ondernemingen voor dienstencheques - Erkenning - Intrekking - Aantal - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7496 Persoons Caroline (MR) minister van Justitie  
  Jeugdrechters - Ambulante structuren ten voordele van jongeren met familiale en adolescentieproblemen - Beroep - Kennis van de structuren - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7497 Hellings Benoit (Ecolo) minister van Justitie  
  Proces Kimyongur - Onderzoek - Gerechtelijke procedure - Kosten -Detail
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7498 Siquet Louis (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject ďMobile Region 2020Ē - Weigering van BelgiŽ - Redenen - Station van Eupen - Sluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7499 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  INR - Ministerieel besluit van 29 juni 2009 - Wijziging - Prijsobservatorium - Boekhoudkundige documenten van de ondernemingen - Toegang - Verplichting - Uitbreiding tot alle lidstaten van de Europese Unie (EU) - Eventuele Europese richtlijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7500 Van Den Driessche Pol (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europees voorzitterschap - Culturele activiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010