Vraag om uitleg nr. 4-1656

4-1656 Martine Taelman (Open Vld) 24/3/2010
  de financiering van projecten in het kader van alternatieve gerechtelijke maatregelen in Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7457
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7458