Vraag om uitleg nr. 4-1624

4-1624 CÚcile Thibaut (Ecolo) 17/3/2010
  de "demarketing" op de website van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7403